Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Aʼyejetik te lokʼem ta Biblia

 AʼIYEJ 30

Jpejt chʼix te yak ta tilele

Jpejt chʼix te yak ta tilele

TE Moisés najtʼ beenemix-a te kʼalal kʼot ta wits Horeb ta sleel akiltik yuʼun te tuminchijetik yuʼune. Tey la yil jpejt chʼix te yak ta tilele, ¡jaʼukmeto maba yak ta kʼajkʼel-a te chʼixe!

¡Chajpnax ya kil-a! Ya xbajtʼ kil te bin-ae, xchi ta yoʼtan te Moisese. Te kʼalal noptsaj baele, ay machʼa kʼopoj tal ta banti te chʼixe te jich la yale: Mame xnoptsajatix tal, lokʼesa te axanabe, melel chʼultesbil te kʼinal te banti ayate. Jaʼ te Dios te yak ta kʼope, ta swenta yuʼun ini la stuuntes jtul chʼul abat, jich yuʼun la smuk yelaw te Moisese.

Jich la yal te Diose: La kilbeyix swokol te lum kuʼun te ay ta Egiptoe. Ya jlokʼeslan tal tey-a, jich yuʼun ya jtikunat bael swenta yuʼun ya xbajtʼ alokʼes tal tey-a. Yuʼun jich ta patil te Jehová ya yikʼ bael te lum yuʼun ta tʼujbil kʼinal Canaán.

Jaʼukmeto te Moisés jich la yal: ¿Machʼaon ta akʼop-a? ¿Bin utʼil ya xjuʼ jpas ini? Teme ya xboone jichniwan ya yalbonik: ¿Machʼa la stikunat tal? ¿Bin ya kal yuʼun?

Jichme ya awaltiklambey, xchi te Diose. Te JEHOVÁ te Dios yuʼun Abraham, te Dios yuʼun Isaac sok te Dios yuʼun Jacob jaʼ la stikunon tal ta atojolik. Jich la yalxan te Jehovae: Jaʼme jbiil swenta sbajtʼel kʼinal.

Te Moisés jich la yal: ¿Jaxan teme ma schʼuumbonik te kʼalal ya kaltiklambey te jaʼat la atikunon baele?

Jich jojkʼoybot yuʼun te Diose, ¿bin-a te ay ta akʼabe?

Nabateʼ, xchi te Moisese.

Chʼoja koel ta lum, xchi te Diose. Te kʼalal jich la spas te Moisese kʼatpʼuj ta chan te snabateʼe. Ta patil te Jehová la yakʼbey yil yan milagro te Moisese. Jich la yalbey: Otsesa akʼab ta yutil akʼuʼ. Jich la spas te Moisese te kʼalal la slokʼes tal te skʼabe ¡jich yilel-a te bitʼil sakal toibe! Jich yilel te bitʼil yichʼoj kʼaʼel chamele. Ta swenta yuʼel te Jehová juʼ yuʼun spasel te yoxebal milagro te Moisese. Ta patil jich la yal te Jehová: Ta swenta te milagroetik ini yame schʼuun yoʼtan te israeletik te joʼon la jtikunat baele.

Ta patil te Moisés sujt bael ta sna sok jich la yalbey te Jetro: Awokoluk akʼawon sujtel ta Egipto te banti ay te kermanotake. Jich te Jetro la yakʼ bael te Moisés te jich sujt bael ta Egipto.

Éxodo 3:1-22; 4:1-20.