Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Aʼyejetik te lokʼem ta Biblia

 AʼIYEJ 18

Te Jacob ya xbajtʼ ta Harán

Te Jacob ya xbajtʼ ta Harán

¿YABAL anaʼ machʼatik-a te winiketik te yakal ta kʼop sok te Jacobe? Te kʼalal ayix bayal kʼajkʼal yak ta beel-a te Jacobe la statiklan ta nopol tiʼ poso te winiketike. Yakalik ta skanantayel stuminchijik-a. Te Jacob la sjojkʼoy: ¿Banti talemex?

Talemonkotik ta Harán, xchiik.

¿Yabal anaʼbeyik sba te Labán? Jich la sjojkʼoy te Jacobe.

Yak, xchiik. Ilawil yak ta talel te Raquel te yantsil nichʼane sok te tuminchijetik yuʼun te state. ¿Yabal awil te yak ta noptsajel tal te Raquele?

Te kʼalal la yil te Jacob te yak ta talel te Raquel sok te tuminchijetike, bajtʼ slokʼes te ton te makbil stiʼil-a te posoe swenta yuʼun jich ya xjuʼ yuchʼik jaʼ-a te tuminchijetike. Ta patil te Jacob la yujtsʼiy te Raquel sok la yakʼ sba ta naʼel te machʼa-ae. Kʼax bujtsʼan kʼinal la yaʼiy te Raquele, jich bajtʼ ta sna ta scholbeyel yaʼiy te stat te bintik kʼot ta pasele.

Te Labán akʼbot sbujtsʼ kʼinal yuʼun te bitʼil jil te Jacob ta snae. Te kʼalal te Jacob la yalbey te ya skʼan xnujpun sok te Raquele, jaʼnix jich bujtsʼan kʼinal la yaʼiy te Labane. Jaʼukmeto albot yuʼun Labán te akʼa aʼtejuk jukeb jaʼbil ta skʼinal yuʼun ya yikʼ-a te Raquele. Te Jacob la schʼuun spasel, melel kʼax kʼux ta yoʼtan la yaʼiy te Raquele. Jaʼukmeto te kʼalal kʼot yorail te nujpunele, ¿yabal anaʼ bin kʼot ta pasel?

Te Jacob jaʼ akʼbot yikʼ yuʼun Labán te wixilal te Lea sbiile, ma jaʼuk akʼbot te Raquele. Kʼalal te Jacob la schʼuunxan aʼtel jukeb jaʼbil ta stojol te Labane, jich akʼbot yinamin te Raquele. Ta namey kʼinal te Diose la yakʼ te ya xjuʼ yikʼ yinamin chaʼoxtul antsetik te winiketike. Jaʼukmeto ta ora ini, te Biblia ya yal te jtulnax ants ya yikʼ yinamin te winiketike.

Génesis 29:1-30.