Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Aʼyejetik te lokʼem ta Biblia

 AʼIYEJ 13

Amigoinot yuʼun Dios te Abrahame

Amigoinot yuʼun Dios te Abrahame

TE Ur jaʼ jpam mukʼul lum te banti bajtʼik ta nainel te ants winiketik te kʼalal kʼaxemix-a te Pulemale. Te Ur jaʼ jpam mukʼul lum te bayal skʼulejal sok te ay tʼujbil naetik tey-ae. Jaʼukmeto te ants winiketik tey-ae jaʼ ya yichʼik ta mukʼ te lotil diosetike. Jich te bitʼil la spasik ta lum Babel. Te ants winiketik ta Ur sok ta Babel ma jichukik stalel te bitʼil te Noé sok te snichʼan Sem te spisil ora la yichʼik ta mukʼ te Jehovae.

Te kʼalal laj bael te Noé te jun yoʼtan la yakʼ sbae ay kʼaxemix 350 jaʼbil-a te kʼax te pulemale. Chebtonax jaʼbil slajel-a te Noé, ta patil ayin te winik te ya awil ta lokʼombae. Jaʼ jtul winik te kʼax kʼambil yuʼun-a te Diose, te la sbiilin Abraham. Te Abraham sok te machʼatik jayeb ay yuʼun nainik ta mukʼul lum Ur.

Ta jun buelta te Jehová jich la yalbey te Abraham: Ijkʼitaya te skʼinal Ur sok te machʼatik jayeb ay awuʼun sok baan te banti te kʼinal ya kakʼbat awile. ¿Labal schʼuumbey smantal Dios te Abrahame? ¿Labal yijkʼitay te bintik ay bayal yuʼun ta Ure? Laj, la yijkʼitay jilel. Jich bitʼil te spisil ora la schʼuumbey smantal Dios te Abraham la yichʼ naʼbeyel sba jich bitʼil amigo yuʼun Dios.

Te kʼalal lokʼ bael ta skʼinal Ur te Abraham chaʼoxtulnax te machʼatik ay yuʼun te tʼunot bael yuʼune, jich bitʼil te Taré te state, soknix te Lot te snichʼan sbankile. Jaʼnix jich te Sara te yiname. Te kʼalal kʼax bael te kʼajkʼale spisil kʼotik ta skʼinal Harán, tey laj-a te Taré. Kʼax namal jilix yuʼunik-a te Ur.

Ta patil te Abraham sok te jayeb machʼatik ay yuʼune lokʼik bael ta Harán sok kʼotik ta skʼinal Canaán te jich sbiile. Tey-abi te Jehová jich la yal: Te kʼinal ini jaʼme ya kakʼbey skʼinalin atsʼumbal. Te Abraham jil ta nainel ta Canaán sok la snain nailpakʼetik tey-a.

Jajch ta koltayel yuʼun Dios te Abrahame, jich la sta bayal ta tsojb tuminchijetik sok yantik chambalametik sok bayal ta 100 j-abatetik. Jaʼukmeto te Abraham sok te Sarae maʼyuk yal snichʼnabik-a.

Te kʼalal ayix 99 yaʼbilal-a te Abrahame, jich albot yuʼun te Jehovae: Ya kalbat ta jamal te jaʼ tatil ya xkʼoat yuʼun tsobol nacionetik. Jaʼukmeto, ¿bin utʼil ya xkʼot ta pasel ini, te ya xjuʼ sta jtul yal snichʼanik te Abraham sok te Sara te meʼel mamalikix-ae?

Génesis 11:27-32; 12:1-7; 17:1-8, 15-17; 18:9-19.