Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Aʼyejetik te lokʼem ta Biblia

 AʼIYEJ 28

Maba la yichʼ milel te alal Moisés

Maba la yichʼ milel te alal Moisés

ILAWIL te alal te yak ta okʼel sok te yak ta smochʼbeyel skʼab te jchʼiel achʼixe. Te alal ini jaʼ te Moisese. ¿Yabal anaʼ machʼa-a te tʼujbil achʼix ini? Jaʼ jtul yantsil nichʼan ajwalil ta Egipto, jaʼ te Faraone.

Jaʼto te kʼalal ayin te Moisés la yichʼ nakʼel oxeb u yuʼun te smeʼe, melel ma la skʼan te ya yichʼ milel yuʼun te egipcioetike. Sok snaʼoj te yananix yichʼ tael yuʼun-a te egipcioetik. Jich yuʼun, ay bin la spas swenta yuʼun ma xyichʼ milel-a.

La spas ta lek jun moch te banti ma x-och jaʼ tey-ae. Tey la yotses-a te Moisés sok la yakʼ ta yolil jalaliltik ta stsʼeel te mukʼul jaʼ Nilo. La yalbey te María (Míriam) te jaʼnix swix te Moisés te nopol akʼa jiluk tey-a swenta yuʼun ya yil-a te bin ya xkʼot ta pasele.

Jich tal ta atimal te yantsil nichʼan Faraón ta mukʼul jaʼ Nilo. Tey-abi la yil ta oranax te moch te ay ta yolil jalaliltike. Jich la yalbey jtul yabat: Baan ichʼbon tal te moche. Te kʼalal la sjam te moch te yantsil nichʼan te ajwalile, ¡kʼax tʼujbil la yil te alale! Te alal Moisés yak ta okʼel-a, jich naʼbot yobolil sba yuʼun te yantsil nichʼan te ajwalile, sok jich ma la yakʼ ta milel te alale.

Jich tal te Mariae. ¿Yabal awil te banti te lokʼombae? Te María jich la sjojkʼoybey te yantsil nichʼan te Faraone: ¿Yabal xjuʼ xbajtʼ kikʼbat tal jtul israel ants yuʼun ya xjuʼ schʼitesbat te alale?

Baan jiche, xchi te yantsil nichʼan te Faraone.

Jich te Mariae bajtʼ ta animal ta yalbeyel te smeʼe. Te kʼalal tal te smeʼ te Moisés ta banti ay te yantsil nichʼan te ajwalile, jich albot yuʼun: Ikʼa bael te alal ini chʼitesbon-a sok yame jtojat yuʼun.

Jaʼnix kanantayot yuʼun smeʼ te Moisese. Ta patil te kʼalal ayix jtebuk yaʼbilal-a te Moisese jaʼnix ikʼot bael yuʼun te smeʼ ta stojol te yantsil nichʼan te Faraón, te machʼa jich kʼot bitʼil te yale. Jich chʼi ta sna Faraón te Moisese.

Éxodo 2:1-10.