Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Aʼyejetik te lokʼem ta Biblia

 AʼIYEJ 14

La yichʼ ilel xchʼuunel yoʼtan te Abraham

La yichʼ ilel xchʼuunel yoʼtan te Abraham

¿YABAL awil te bin yak ta spasel te Abrahame? Stsakoj jchʼix kuchiyo sok jich yilel te ya smil te snichʼane. ¿Bin yuʼun? Ta sbabial, ya kiltik te bin utʼil la staik alal te Abraham sok te Sarae.

Julukme ta awoʼtan te albotik yuʼun Dios te ya staik jtul alale. Jaʼukmeto jich yilel te ma xjuʼ xkʼot ta pasele, melel te Abraham sok te Sarae meʼel mamalikix-a. Jaʼukmeto te Abraham xchʼuunej yoʼtan te bitʼil te Diose yananix xjuʼ yuʼun pasel-a te bin ma xjuʼ ta pasel yilele. Jich yuʼun ¿bin kʼot ta pasel?

Ta patil te kʼalal spasojix-a te chapbil kʼop yuʼun te Diose, tsʼakaj jun jaʼbil swenta yuʼun jich kʼot ta pasel. Jich yuʼun te kʼalal ayix 100 yaʼbilal-a te Abraham sok ayix 90 yaʼbilal-a te Sarae la staik jtul alal te la sbiilin Isaac. ¡Kʼot ta pasel yuʼun te bin yaloj te Diose!

Jaʼukmeto te kʼalal ayix yaʼbilal-a te Isaac, te Jehová la yilbey te xchʼuunel yoʼtan te Abraham. Kʼoponot yuʼun Dios: ¡Abraham! La sjakʼ te Abrahame: ¡Liʼ ayoni! Jaʼ yuʼun jich la yal te Diose: Ikʼa bael te Isaac te jip jtul anichʼan sok baan te banti wits ya kakʼbat awile. Mila tey-a te anichʼane sok akʼa ta chikʼbil majtʼanil.

¡La smel bayal yoʼtan yuʼun te Abrahame, melel kʼax bayal kʼux ta yoʼtan te snichʼane! Sok julukme ta awoʼtan, te albot ta jamal yuʼun Dios te Abraham te ya xkuxin ta skʼinal Canaán te yal snichʼnabe. Jaʼukmeto, ¿bin utʼil kʼan kʼotuk ta pasel ini te lajuk te Isaac? Manchukme ma kʼoem ta yoʼtan te Abraham, jaʼukmeto lajnanix schʼuumbey smantal-a te Diose.

Te kʼalal kʼotik ta banti te witse te Abraham la schuk te Isaac sok la skajan ta banti te skajtijib chikʼbil majtʼanil spasojix-ae. Jich yuʼun la slokʼes jchʼix kuchiyo yuʼun ya smil-a te snichʼane. Jaʼukmeto te kʼalal kʼan smilix-ae jtul chʼul abat yuʼun Dios kʼoponot yuʼun: ¡Abraham, Abraham! La sjakʼ te Abrahame: ¡Liʼ ayoni!

Mame xyal akʼab ta stojol te kereme sok mame ayuk bin xapasbey, xchi te chʼul abat yuʼun te Diose. Ya jnaʼix te ay xchʼuunel awoʼtan ta jtojole, melel maba la akom aba te ya awakʼbon te jip jtul anichʼane.

¡Kʼax mukʼ xchʼuunel yoʼtan te Abraham ta stojol te Diose! Xchʼuunej yoʼtan te maʼyuk bin ya xjuʼ xmakot yuʼun te Jehová ta pasel te bin ma xjuʼ ta pasel yilele, sok te ya xjuʼ schaʼkuxajtes tal Jehová te Isaac te banti te machʼatik lajemikixe. Jaʼukmeto ma yuʼunuknix la skʼan-a te Dios te ya yichʼ milel te Isaac, melel la yakʼ kajtsʼajuk jilel jkojt tuminchij ta chʼixtikil ta nopol te banti ayike, sok albot yuʼun Dios te Abraham te jaʼuk ya yakʼ ta chikʼbil majtʼanile.

Génesis 21:1-7; 22:1-18.