Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Aʼyejetik te lokʼem ta Biblia

 AʼIYEJ 9

Te Noé la spas jun arca

Te Noé la spas jun arca

TE Noé ay jtul yinam sok oxtul snichʼnab. Te sbiil te snichʼnabe jaʼ Sem, Cam, sok Jafet. Te jujuntul snichʼnabe ay yinamik. Jich yuʼun ay waxakeb ta jtul ta spisilik.

Te Dios la yalbey te Noé te ayuk bin ya spas te yanxanix ta ilel-ae. La yalbey te akʼa spas jun mukʼul arca, te arca ini kʼax mukʼ jich yilel te bitʼil jun barco, jaʼukmeto pajalxan yilel sok te bitʼil jun mukʼul kaxa te jaʼnix jich najtʼe. Te Dios jich la yal: Oxkaj ya apas, sok tsalatsalme ya apas. Te jujuntsal ini jaʼ yuʼun te Noé sok te machʼatik ay yuʼune, sok te chambalametik soknix ta swenta yuʼun te sweʼelik ta spisilike.

Te Dios la yalbey te Noé te akʼa spas ta lek te arca yuʼun jich ma x-och-a te jaʼe. Jich la yal: Yame jtikun tal tulan pulemal ta slajinel te bintik kuxajtik ta Balumilale. Te machʼa maba ay ta yutil te arca yame xlaj.

Te Noé sok te snichʼnabe la schʼuumbeyik smantal te Diose jajchik ta spasel te arcae. Yan stukel te yantik ants winiketike jaʼnax la stseʼlayik. Chopolnanix la spas sbaik-a. Maʼyuk machʼa la schʼuun kʼalal te Noé la yal te bin ya spas te Diose.

Ta skaj te bitʼil kʼax mukʼ la yichʼ pasel te arcae, jalaj ta pasel. Te kʼalal kʼaxix bayal jaʼbil-ae, juʼ ta pasel. Ta patil te Dios la yalbey te Noé te akʼa yotses chambalametik tey-a, sok la yalbey te chaʼchaʼkojt ya yotses ta arca ta jujunchajp te chambalametik stat sok yantsilel. Jaʼukmeto ta swenta te yantik chambalametik te Dios la yalbey te Noé te akʼa yotses jukojt tey-a. Jaʼnix jich la yalbey te akʼa yikʼtiklan ochel spisil ta chajp jaʼmal mutetik. Te Noé la spas spisil jich te bitʼil albot ta mantal yuʼun te Diose.

Ta patil, te Noé sok te machʼatik ay yuʼune ochik ta arca, jich te Dios la smak te tiʼ arcae. Te Noé sok te jayeb machʼatik ay yuʼune, la smaliyik ta yutil arca te bin ya xkʼot ta pasele. Nopa awaʼiy te jaʼukat ayat ta maliywaneje. ¿Yanixbal xtal-a te pulemal te bitʼil yaloj te Diose?

Génesis 6:9-22; 7:1-9.