TE ANTS winiketik te ma ochik ta arca junax yoʼtan yakalik ta bintik spasel jichnix te bitʼil kʼayemik-ae, melel mato schʼuun yoʼtanik teme yuʼunix ya xtal-a te Pulemale. Kʼaxtoniwan tseʼlaywanik te ants winiketike. Jaʼukmeto maba jalajikix ta tseʼlaywanej.

Ta ajkʼnax tal tulan jaʼal ta chʼulchan jich bitʼil ya yichʼ malel jun kubeta jaʼ. ¡Melelnix-a te bin la yal te Noé! Jaʼukmeto maʼyuk machʼa ya xjuʼ x-ochix ta arca, melel te Jehová Dios smakojbeyix-a te stiʼil te arcae.

Ta oranax mukul jilel ta jaʼ spisil te lum kʼinale, jich te jaʼe kʼatpʼujik ta mukʼul jaʼetik. La stentiklan kʼaxel te mukʼul teʼetik sok la stijtiklan kʼaxel te mukʼul tonetike sok chajpix-a te skʼope. Bayal xiw yuʼun te ants winiketike. Moik te banti toyolxan te kʼinale ¡Kʼaxtoniwan la skʼanik te lajuk schʼuumbeyik skʼop te Noé sok te ochukik ta arca te kʼalal jamalto-a te stiʼile! Jaʼukmeto ma yorailukix-a.

Xkechkon moel te jaʼe, melel chaʼwinik kʼajkʼal sok chaʼwinik ajkʼabal tal tulan jaʼal ta chʼulchan te mo ta witstikil sok la smuk jilel ta oranax te toyol witstikile. Jich kʼot ta pasel te bitʼil yaloj te Diose, spisil ants winiketik sok chambalametik te ma ochik ta arcae spisil lajik. Jaʼukmeto te machʼatik ayik ta yutil arca maba lajik stukelik.

Te Noé sok te yal snichʼnabe kʼax lek la spasik te arcae, melel likot moel yuʼun te jaʼe jich xkajajet jilel tey-a. Te kʼalal la sta yorail te kom te jaʼale til tal te xojobil Kʼajkʼale. ¡Kʼax tʼujbil ta ilel-a! Jaʼnax chikan ta ilel te xpamamet ta bayuknax te jaʼe. Te binax chikan ta ilele jaʼ te arca te xkajajet ta ba jaʼe.

Maʼyukix-a te mukʼul najtʼil winiketike, sok maʼyuk bin ora ya xtalikix ta yutsʼinel te ants winiketike, melel spisil lajik sok te smeʼike soknix te yantik chopol ants winiketike. Jaʼukmeto, ¿bin kʼot ta swenta te statike?

Te statik te mukʼul najtʼil winiketike ma jichuk te bitʼil te joʼotik te chʼichʼbakʼetotike, melel jaʼik te chʼul abatetik te koik tal liʼ ta Balumilal te kuxinik jich bitʼil winiketik. Jich yuʼun te kʼalal tal te Pulemale maba lajik sok te yantik ants winiketike, melel la schaʼkʼatpʼun sbaik ta chʼul abatetik jich chaʼsujtik moel ta chʼulchan. Maba la yichʼikix kʼanel jich bitʼil yal snichʼnab Dios, jich kʼatpʼujik ta j-abatetik yuʼun te Satanase. Te jaʼik te chopol espirituetike.

Te Dios la yakʼ tulan ikʼ yuʼun jich kaj ta koel-a te jaʼ yuʼun te pulemale. Ta patil te arcae kajal jilel ta ba wits. Te kʼalal kʼaxemix bayal kʼajkʼal-ae te machʼatik ayik ta yutil te arcae jaʼnax la yilik lokʼel te jol witsetike. Kʼunkʼun xkechkon koel te jaʼe.

Jich te Noé la yakʼ lokʼel jkojtuk ijkʼal joj mut ta arca. Te mut ini jaʼnax wil ajkʼuk sok chaʼsujt tal yuʼun ma la sta banti ya xjil. Jich la spasulan ini sok te jujun buelta te ya xchaʼsujt tale ya slujchʼan sba ta arca.

Te Noé la skʼan snaʼ stojol teme koix te jaʼ ta lum kʼinale, jich yuʼun ta patil la stikun lokʼel jkojt tsumut ta arca. Jaʼnix jich chaʼsujt tal euk, melel ma la sta banti ya slujchʼan sba. Te Noé la stikun lokʼel ta xchebal buelta te tsumute yichʼojix tal yabenal olivo-a, sok koemix-a te jaʼe. Te Noé la stikun lokʼel ta yoxebal buelta te tsumute ta ora ini la sta takin kʼinal banti ya xjuʼ xkuxinix-a.

Kʼoponot yuʼun Dios te Noé. Jich albot yuʼun: Lokʼan ta arca jaʼat sok spisil machʼatik jayeb ay awuʼun sok te chambalametike. Ay kʼaxemix jun jaʼbil-a te ayik ta yutil arcae. ¡Nopanax awaʼiy te bin yaʼiyel la yaʼiy sbaik te bitʼil kuxul lokʼik ta arcae!