Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Aʼyejetik te lokʼem ta Biblia

 AʼIYEJ 4

¿Bin yuʼun te la schʼayik te tsʼumbil kʼinal Edene?

¿Bin yuʼun te la schʼayik te tsʼumbil kʼinal Edene?

ILAWIL te bin yak ta kʼoel ta pasele. Yak ta tenel lokʼel te Adán sok te Eva ta tsʼumbil kʼinal Edén. ¿Yabal anaʼ bin yuʼun?

Jaʼ yuʼun te ay bin kʼax ma lek la spasike. Jich yuʼun te Jehová la yakʼbey castigo ta schebalik. ¿Yabal anaʼ bin la spasik te Adán sok te Evae?

Jaʼ la spasik te bin yichʼojik albeyel yuʼun Dios te ma xjuʼ ya spasike. Albotik yuʼun Dios te ya xjuʼ sloʼbeyik sit te teʼetik te ay ta nichimal kʼinale. Jaʼukmeto albotik te ay jpejt teʼ te ma xjuʼ ya sloʼbeyik te site; teme la sloʼbeyik te site, yananix xlajik yuʼun-a. Te sit te teʼ ini ma yuʼunuk la yichʼ akʼbeyel sloʼik. Jnaʼojtik te ma lekuk te ya jtsaktik te bin albilotik te ma xjuʼ ta tsakele, ¿mabal meleluk? Jich yuʼun, ¿bin kʼot ta pasel?

Ta jun buelta te kʼalal stukel ay ta nichimal kʼinal-a te Evae, kʼoponot yuʼun jkojt chan. ¡Nopanax awaʼiy! Te chane la yalbey te Eva te akʼa sloʼbey sit te teʼ te albil yuʼun Dios te ma xjuʼ ya sloʼike. Kʼalal te Jehová la spas te chanetike maba la spas yuʼun te ya xkʼopojike. Jaʼ yuʼun, ay machʼa-a te la yakʼ kʼopojuk te chane. ¿Machʼa-a?

Ma jaʼuk te Adane. Jaʼ jtul chʼul abat te jich la spase. Julukme ta awoʼtan te Jehová la spas te chʼul abatetik te kʼalal mato spasoj-a te Balumilale, jaʼik ini ma jtatik ta ilel. Te chʼul abat ini jkʼaxel la stoy sba. Jajch snop ta yoʼtan te yakuk xkʼot ta ajwalil jich bitʼil te Diose sok te jaʼuk ya yichʼ chʼuumbeyel skʼop te manchuk jaʼuk ya yichʼ chʼuumbeyel skʼop te Jehovae. Jaʼ la yakʼ kʼopojuk te chane.

Te chʼul abat ini juʼ yuʼun sloʼlayel te Evae. Te kʼalal la yalbey te ya la spajbey spʼijil Dios teme ya sloʼbey sit te teʼe, jich la schʼuumbey te skʼope. Jaʼ yuʼun la sloʼ, jaʼnix jich te Adán la sloʼ euk te sit te teʼe. Te Adán sok te Eva la skʼaxuntaybeyik smantal te Diose, jich chʼay yuʼunik te tʼujbil tsʼumbil kʼinal Edene.

Jaʼukmeto yame sta yorail te Dios ya spas ta tʼujbil nichimal kʼinal ta swolol te Balumilal jich bitʼil te tsʼumbil kʼinal Edene. Ta patil yame kiltik bael bin utʼil ya xjuʼ xkoltaywanat ta spasel euk. Ya kiltik bael bin kʼot ta swentaik te Adán sok te Evae.

Génesis 2:16, 17; 3:1-13, 24; Apocalipsis 12:9.