Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Aʼyejetik te lokʼem ta Biblia

 AʼIYEJ 3

Te sbabial ants winike

Te sbabial ants winike

¿BIN yan ya awil ta lokʼomba ini? Jichnix-a, jaʼ te ants winik ya awile. Jaʼ te sbabial winik sok te sbabial antse. ¿Machʼat pasotik yuʼun? Jaʼ te Diose. ¿Yabal anaʼbey te sbiile? Jehová te sbiile. Te winik la sbiilin Adán, te antse la sbiilin Eva.

Te Jehová Dios jich la spas te Adane: ta tsʼubil lum la spasbey ta lek te sbakʼetale. Ta patil la sjuxibey sniʼ, jich te Adán jajch ta kuxinel.

Te Dios la yakʼbey yaʼtel te Adane. La yalbey te akʼa yakʼbey sbiil ta spisil te yanyantik ta chajp te chambalametike. Bayalniwan kʼajkʼal la yil ta lek te Adán te bin yilel stalel te chambalametik yuʼun jich la slebey ta lek-a te sbiile. Te kʼalal jich yak ta spasel-a te Adane, ay bin jajch yil. ¿Yabal anaʼ bin-a?

Jaʼ te chaʼchaʼkojt ayik te chambalametike. Ay tat tsemenetik sok meʼ tsemenetik soknix ay tat chojetik sok meʼ chojetik-a. Yan stukel te Adane maʼyuk sjoy-a. Jich yuʼun te Jehová la yakʼ kʼubuk swayel te Adane, jich la slokʼesbey jchʼix sbakel smoch. Ta swenta te sbakel smoch te Adane, te Jehová la spasbey jtul ants te la yinamine.

¡Kʼax bujtsʼan kʼinal la yaʼiy te Adane! ¡Sok kʼax tseʼel yoʼtan te Eva te bitʼil yak ta kuxinel ta jun tʼujbil nichimal kʼinal! Jich ya xjuʼ sta yal snichʼnabik sok junax ya xkuxinik sok stseʼelil yoʼtanik.

Te bin skʼanoj yoʼtan te Jehová jaʼ te ya xkuxinik ta sbajtʼel kʼinal te Adán sok te Evae. La skʼan te lajuk spasik ta tʼujbil nichimal kʼinal ta swolol te Balumilal jich bitʼil te tsʼumbil kʼinal Edén. ¡Kʼax tseʼel yoʼtan la yaʼiyik te Adán sok te Eva te kʼalal la snop ta yoʼtanik te jichuk kʼot ta pasel yuʼunike! Te jaʼukate, ¿labal amulan spasel ta tʼujbil nichimal kʼinal te Balumilale? Jaʼukmeto te stseʼelil yoʼtan te Adán sok te Evae maba jalaj. Ya kiltik bael bin yuʼun.

Salmo 83:18; Génesis 1:26-31; 2:7-25.