Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

SBABIAL PARTE

Jaʼto te kʼalal jajch ta pasel te bintik aye kʼalalto ta Pulemal

Jaʼto te kʼalal jajch ta pasel te bintik aye kʼalalto ta Pulemal

¿Bin utʼil chiknaj tal te chʼulchan sok te Balumilale? ¿Bin utʼil la yichʼ pasel te Kʼajkʼal, te U soknix te ekʼetike, jichnix te bitʼil bayal bintik ay ta Balumilale? Te Biblia jamal ya yalbotik te smelelil sujtib te kʼalal ya yal te jaʼ la spas te Dios spisil te bintik aye. Jich yuʼun te jlibrotik ini ya xjajch schol aʼyejetik te lokʼem tal ta Biblia ta swenta te bintik la yichʼ pasele.

Te libro ini yame snojptesotik bael ta swenta te machʼatik nail la spas te Diose, te jaʼik te espirituetik te ma xjuʼik ta ilel jich bitʼil te ma xjuʼ ta ilel te Diose. Te jaʼik te chʼul abatetike. Jaʼukmeto te Balumilale la yichʼ pasel yuʼun ya xkuxinik ants winiketik jich bitʼil te joʼotike. Jaʼ yuʼun te Dios la spas jtul winik sok jtul ants te la sbiilinik Adán sok Eva sok akʼotik ta tʼujbil nichimal kʼinal. Jaʼukmeto la skʼaxuntaybeyik smantal te Diose jich chʼay yuʼunik te ya xjuʼ xkuxinik ta sbajtʼel kʼinale.

Jaʼto te kʼalal la yichʼ pasel te Adán kʼalalto te tal te tulan Pulemale, la yichʼ bael ta spisil 1,656 jaʼbil. Te jayeb kʼajkʼal kʼax-abi, kuxinik bayal chopol ants winiketik. Ta chʼulchan tey ayik-a te machʼatik ma xjuʼik ta ilel te jaʼik espirituetik, jich bitʼil te Satanás sok te chopol abatetik yuʼune. Ta Balumilal, kuxin te Caín sok bayal yantik chopol ants winiketik, jich bitʼil te ay yantik winiketik te yan yilelik yuʼun-a te yipike. Jaʼukmeto jaʼnix jich kuxinik ants winiketik ta Balumilal te lek yoʼtanike, jich bitʼil te Abel, te Enoc sok te Noé. Ta SBABIAL PARTE te yichʼoj te libro ini ya jnoptik bael ta swenta te ants winiketik ini sok te bintik kʼot ta pasele.

 

TA SECCION INI

AʼIYEJ 1

Te Dios jajch spas spisil te bintik aye

Te bin ya schol te Génesis ta swenta te bintik yichʼoj pasele tʼujbil sok chikan ta aʼiyel yuʼun te alaletike.

AʼIYEJ 2

Jun tʼujbil nichimal kʼinal

Jich bitʼil ya yal ta Génesis, Dios la spas te tʼujbil nichimal kʼinal Edén. Te Dios ya skʼan te ya xpastaj ta jun nichimal kʼinal te swolol Balumilale.

AʼIYEJ 3

Te sbabial ants winike

Te Dios la spas te Adán sok Eva sok la yakʼ nainukik ta nichimal kʼinal Edén. Jaʼik te sbabial ants winik te nujpunemike.

AʼIYEJ 4

¿Bin yuʼun te la schʼayik te tsʼumbil kʼinal Edene?

¿Bin yuʼun te la schʼayik te tsʼumbil kʼinal Edene?

AʼIYEJ 5

Jajch te tulan kuxlejalile

Maba ayikix ta nichimal kʼinal Edén, te Adán sok Eva la staik bayal wokol. Te jaʼuk la schʼuunbeyik skʼop te Diose, tʼujbil skuxlejalik te jichuke sok te yal snichʼnabike.

AʼIYEJ 6

Jtul nichʼanil te lek stalel sok jtul te ma leke

Te skʼoplal te Caín sok te Abel ay ta Génesis, ya snojptesotik te bin-utʼil ya skʼan ya kakʼtik ta ilel jtaleltik ta stojol yantik, sok bintik talelile ya skʼan ya jeltike.

AʼIYEJ 7

Jtul winik te ma xiw yoʼtane

Te slekil ejemplo te Enoc ya yakʼ ta ilel que ya sxjuʼ kuʼuntik spasel te bin stojile, manchukme ya spasik te bin chopol te machatik ayik ta joyobale.

AʼIYEJ 8

Mukʼul najtʼil winiketik ta Balumilal

Ta Génesis capítulo 6 ya yalbey skʼoplal ta swenta te najtʼil winiketik te kʼaxto la yutsʼinik te ants winiketike. Te najtʼil winiketik-abi la sbiilinik nefelimetik, jaʼ yal snichʼnabik te chʼul-abatetik te koik tal ta chʼulchan, tal kuxinik jich bitʼil ants winiketik.

AʼIYEJ 9

Te Noé la spas jun arca

Te Noé sok sfamiliae kolik jilel kʼalal tal te Pulemale, melel la schʼuunbeyik smantal te Diose, manchukme te ants winiketike maba la yichʼik ta mukʼ stukel.

AʼIYEJ 10

Tal tulan Pulemal

Te ants winiketik la stselayik te Noé yuʼun te jultesel oʼtanil la yale Jaʼukemto maba tseʼejinikix te kʼalal tal te tulan Pulemale. Nopa bin-utʼil te arca yuʼun Noé la yakʼbey skolel te Noé sok te sfamiliae sok bayal ta kojt chambalametik.