Jama yuʼun ya x-ochat

Tsaa bin kʼopil

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

Ochan ta banti te bintik yichʼoje

sTestigotak te Jehová

tseltal

¿Binwan ya awal yuʼun ta swenta te Bibliae?

¿Binwan ya awal yuʼun ta swenta te Bibliae?

¿Binwan ya awal yuʼun ta swenta te Bibliae?