¿Bin yuʼun te tsalotik yuʼun xiwel te jpuk-kʼopetike?

14:29, 31

  • Stukel la smukʼulin sba yoʼtanik. Te Pedro la yal te maʼyuk bin-ora ya yijkʼitay stukel te Jesuse manchukme ya x-ijkʼitaywanik jilel te yantike.

14:32, 37-41

  • Ma kuxul yoʼtan la yakʼ sbaik sok maba la skʼoponik Dios.

Kʼalal chaʼkuxajemix-a te Jesuse, ¿bin koltayotik yuʼun te jpuk-kʼopetik swenta maba tsalotikix yuʼun-a te xiwele sok te maba la skom sbaik ta scholel skʼop Dios manchukme ay kontrainel?

13:9-13

  • La yichʼik ta wenta te bin albotik yuʼun te Jesuse. Jich yuʼun chapalikix-a te kʼalal tal te kontrainel sok te nutsele.

  • La smukʼulin yoʼtanik te Jehová sok la skʼanbeyik koltayel (Hch 4:24, 29).

¿Bintik wokolil ya xjuʼ xtal ta jtojoltik te ya skʼan ya kakʼtik te ilel te ma xiwotike?