Te sNail Tsoblejetik kuʼuntike ma jaʼuknax biluk naetik, yichʼojik akʼel ta stojol Jehová sok tey ya kichʼtik ta mukʼ-a. ¿Bin-utʼil ya xjuʼ xkoltaywanotik ta slekubtesel te sNail Tsoblej kuʼuntike? Ilawil te video, Akʼa jkanantaytik te sNail Tsoblejetik kuʼuntik sok lebeya sujtib te jojkʼoyeletike:

  1. ¿Bin swentail te ay sNail Tsoblejetik kuʼuntike?

  2. ¿Bin yuʼun ya skʼan te manchuk ay yabakul sok te lekuk ay te sNail Tsobleje?

  3. ¿Machʼatik ay ta swenta slekubtesel te sNail Tsobleje?

  4. ¿Bin yuʼun te ya skʼan ya jkanantay jbatik te kʼalal ya x-aʼtejotik ta slekubtesel te sNail Tsobleje? ¿Bintik ejemplo la kiltik ta video?

  5. ¿Bin-utʼil ya xjuʼ ya yichʼ albeyel yutsilal te Jehová ta swenta te majtʼan takʼin ya kakʼtike?

TE BIN-UTʼIL YA XJUʼ XKOLTAYWANON