Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Yak ta pasel aʼtelil ta sNail Tsoblej ta Suiza

SJUNAL KAʼTELTIK Mayo yuʼun 2017

Te bintik-utʼil ta japel te junetike

Te bin-utʼil ta japel te foyeto Ya xjuʼ ya ata tseʼel oʼtanil sok te afamiliae, kakʼtik ta nopel te smelelil kʼop ta swenta te pajel chaʼbeje. Tuuntesa te bin-utʼil akʼbil ta ilel yuʼun jich ya ajap-euk.

KʼULEJALIL TE AY TA BIBLIA

Jun señail te la yakʼ ta naʼel te ya sujtik tal ta slumalik te israeletike

¿Bin la yal ta jamal te ya spas te Jehová kʼalal la skʼanbey te j-alwanej Jeremías te akʼa sman jsejp kʼinal? ¿Bin-utʼil la yakʼ ta ilel yutsil yoʼtan te Jehovae?

KʼULEJALIL TE AY TA BIBLIA

Te Ebed-melec jaʼ lekil ejemplo te bitʼil maba xiw sok te la yakʼ ilel yutsil yoʼtan

Te Ebed-melec maba xiw te kʼalal la skʼopon te ajwalil Sedequías sok la yakʼbey yil yutsil yoʼtan te Jeremías, te j-alwanej yuʼun te Diose.

KAKʼTIK TA ILEL TE JCHʼUUNEJTIK DIOSE

Akʼa jkanantaytik te sNail Tsoblejetik kuʼuntik

Yichʼojbey schʼul biil Jehová te sNail Tsoblejetik kuʼuntike. Jaʼ yuʼun ya skʼan te maʼyuk yabakul sok te lekuk aye. ¿Bin-utʼil ya xjuʼ xkoltaywanotik yuʼun lek ay-a?

KʼULEJALIL TE AY TA BIBLIA

Te Jehová jichnix ya yakʼbey stoj te ants winik jaʼ chikan te bin yilel te yaʼtele

Te j-alwanej Jeremías sok te ajwalil Sedequías la yilik te kʼalal la yichʼ lajinel te Jerusalene, jaʼnax yuʼun te yanyantik-a te bitʼil la yilike.

KAKʼTIK TA ILEL TE JCHʼUUNEJTIK DIOSE

Te Jehová maʼyuk bin-ora ya xchʼay ta yoʼtan te skʼuxul awoʼtanike

¿Bin yilel ya yil Jehová te j-abatetik yuʼun te jun yoʼtan yakʼoj sbaik ta stojol te ma xjuʼix yuʼunik pasel bayal ta swenta te scholel skʼop Dios ta skaj te meʼel mamalikixe?

KʼULEJALIL TE AY TA BIBLIA

Mame xa «ale te mucʼ acʼoblal ya xcʼohat»

Manchuk j-abat yuʼun Jehová-a te Baruc sok te yak ta skoltayel-a te Jeremías ay bin chʼaytesbot yoʼtan. ¿Bin la skʼan spas yuʼun ma xlaj te kʼalal ya yichʼ lajinel te Jerusalén?

KʼULEJALIL TE AY TA BIBLIA

Te Jehová ya yakʼbey bendision te machʼa pekʼel yoʼtan sok ya yakʼbey kastigo te machʼa ya stoy sbae

Te jtoyba Babilonia kʼax chopol te bintik la spasbey te lum yuʼun Jehová. Te israeletik te la sujtes yoʼtanik libre jilik, jaʼukmeto ¿bin kʼot ta stojol te Babilonia?