Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

 KAKʼTIK TA ILEL TE JCHʼUUNEJTIK DIOSE

Jpatbeytik yoʼtan te machʼatik ya xkʼotike

Jpatbeytik yoʼtan te machʼatik ya xkʼotike

Ta 23 yuʼun marzo, ayniwan lajchayeb miyon ta tul ants winiketik ya jmaliytik ta Snaʼojibal slajel te Jesuse. Te machʼa ya skʼases te discursoe yame scholbey skʼoplal te la yakʼ jun mukʼul majtʼanil te Jehová ta stojol te ants winiketik te kʼalal la yakʼ te stojol kolele sok te jpisiltik ay bin lek ya jtatik yuʼune (Is 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23; Jn 3:16). Te machʼa ya skʼases te discursoe mame jaʼuknax stukel te ay bin ya yal kaʼiytike. Jaʼnix jich te joʼotike yame xjuʼ ya jpatbeytik yoʼtan te machʼatik ya xkʼotik ta tsoblej-abi (Ro 15:7). Akʼa kiltik cheʼoxebuk te bin-utʼil ta pasele.

  • Mame jaʼuknax te ya xkʼootik ta najkajel sok jaʼnax ya jmaliytik te jayeb ora ya xjajch te tsobleje, akʼa jpatbeytik yoʼtan te machʼatik ya xkʼotike sok te machʼatik yijkʼitayojik ta scholel te skʼop Diose. Akʼa kakʼtik ta ilel stseʼelil koʼtantik sok lekme ya jkʼopontik.

  • Yame skʼan ya kiltik ta lek te machʼatik ya kikʼtik ta tsoblej-abi, jaʼnix jich ya skʼan ya kiltik-euk te machʼatik ya xkʼotik te la yichʼik akʼbeyel te sjunal ikʼele. Akʼa kikʼtik ta naklej sok akʼa kakʼbeytik yil te jBibliatik soknix te sjunal jkʼayojtike.

  • Te kʼalal lajemix-a te discursoe, akʼa jojkʼoybeytik teme ay bin maba kʼot ta yoʼtane. Teme ya skʼan te oranax ya jojchobtestik te banti la jtsob jbatik yuʼun ya x-och yan kongregasion tey-ae, albeya te ants winik te ya xbajtʼ awulaʼtay ta junchebnax kʼajkʼal baele. Ya xjuʼ jich ya kaltik ini: «¿Ya jkʼan ya jnaʼ stojol te bin yilel la awil te programae? ¿Bin-utʼil ya xjuʼ ya jkʼoponat?».