Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

 KAKʼTIK TA ILEL TE JCHʼUUNEJTIK DIOSE

Te chaʼkuxajel ya xjuʼ ya jtatik ta swenta te stojol kolele

Te chaʼkuxajel ya xjuʼ ya jtatik ta swenta te stojol kolele

Te Snaʼojibal slajel te Jesuse jaʼ yorail yuʼun ya jnop ta koʼtantik te bintik lek ya jtatik ta pajel chaʼbej ta swenta te stojol kolele. Jaʼ-abi, jaʼ te chaʼkuxajele. Te Jehová maʼyuk bin-ora la skʼan te ya xlajotike. Jich yuʼun te kʼalal ay machʼa ya xlaj kuʼuntike, jaʼ kʼax kʼux ya kaʼiytik-abi (1Co 15:26). Te Jesuse kʼax kʼux la yaʼiy te kʼalal la yil okʼ te jnopojeletik yuʼun ta swenta te laj te Lazaroe (Jn 11:33-35). Jich bitʼil te pajal stalel sok sTat te Jesuse, jich ya jnaʼtik te bitʼil kʼux ya yaʼiy-euk te Jehová kʼalal ya yil te ya x-okʼotik ta swenta te ay machʼa ya xlaj kuʼuntike (Jn 14:7). Te Jehová yoʼtanuk te ya xkʼotix yorail yuʼun ya schaʼkuxajtes te j-abatetik te jun yoʼtan la yakʼ sbaik ta stojole, jaʼnix jich ya jkʼantikix-euk (Job 14:14, 15).

Jich bitʼil te jaʼ Dios te buen chajpanbil te bintik ya spase, jaʼnixme jich ya spas sok ta swenta te chaʼkuxajele (1Co 14:33, 40). Ayme stseʼelil koʼtantik ta smaliyel te machʼatik ya xchaʼkuxajik tale, ma jaʼuk ya x-okʼotikix yuʼun te ay machʼa ya xlaj kuʼuntike. ¿Yabal alokʼesbey stiempoil ta snopel ta awoʼtan ta swenta te chaʼkuxajel te kʼalal ay machʼa ya xlaje? (2Co 4:17, 18.) ¿Yabal awalbey wokol Jehová ta swenta te majtʼanil yuʼun te chaʼkuxajele sok te bitʼil ya yakʼbotik jnaʼtik ta Biblia te bitʼil ya xchaʼkuxajik te machʼatik lajemike? (Col 3:15.)

  • ¿Aybal afamilia o awamigo te ya akʼan ya achaʼile?

  • ¿Machʼatik-a te ya yalbey skʼoplal ta Biblia te ya akʼan anaʼbey sba sok te ya xkʼopojat soke?