Te j-abatetik yuʼun Jehová ya xjuʼ ya smukʼulin yoʼtanik te jaʼ ya xkoltayotik yuʼun kʼalal ya xtal tulan wokol ta stojolike

41:1-4

  • Te David tsakot ta tulan chamel.

  • Te David la yakʼbey yil yutsil yoʼtan te pobreetike.

  • Te Davide maba la smaliy te ya yichʼ lekubtesel ta swenta milagro yuʼun te schamele, jaʼukmeto la skʼanbey te Jehová te yakuk xmukʼubtesbot kʼinal yaʼiy yuʼune, la skʼanbey spʼijil sok te yakuk xkoltayot yuʼune.

  • Te Jehová la yil te David, jaʼ jtul winik te jun yoʼtan ta stojole.