Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Ochan ta banti bintik jujunchajp yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

tseltal

Sjunal kaʼteltik ta swenta tsoblej: Jkuxlejaltik sok Kaʼteltik ta swenta Dios  |  Febrero yuʼun 2017

 KAKʼTIK TA ILEL TE JCHʼUUNEJTIK DIOSE

Tseʼel koʼtantik yuʼun te bin yakotik ta smaliyele

Tseʼel koʼtantik yuʼun te bin yakotik ta smaliyele

Te bin yakotik ta smaliyel jaʼ ancla kʼoem kuʼuntik (Heb 6:19). Jaʼ ya skoltayotik yuʼun ma xjin te schʼuunel koʼtantik te kʼalal ya xtal tulan wokolil (1Ti 1:18, 19). Te wokoliletik-abi, jaʼniwan te ay bin ya yutsʼin te koʼtantik, kʼalal ya xchʼay jbiluktik, chamel te ayix bayal tiempo kichʼojtik, ay machʼa laj kuʼuntik o yantikxan wokolil te ya xjuʼ ya yutsʼin te jun koʼtantik ta stojol te Jehovae.

Te schʼuunel oʼtanil sok te bin yakotik ta smaliyele, jaʼ ya skoltayotik ta snaʼel smaliyel te bin ya kichʼtik akʼbeyele (2Co 4:16-18; Heb 11:13, 26, 27). Jaʼ yuʼun akʼa jnopilan ta koʼtantik spisil-ora te bintik jamal yaloj Dios te ya spase, jaʼ ya yakʼbey yip te bin yakotik ta smaliyele, manchukme jaʼ te kuxlejalil ta chʼulchan o ta Balumilal. Jich yuʼun teme ay tenbil ya kaʼiy jbatik yuʼun te wokolile ma orauknax ya xchʼay te stseʼelil koʼtantike (1Pe 1:6, 7).

KʼALAL LA AWILIX TE VIDEOE TSEʼELUKME KOʼTANTIK YUʼUN TE BIN YAKOTIK TA SMALIYELE, LEBEYA SUJTIB TE JOJKʼOYELETIKE:

  • ¿Bin yuʼun jaʼ lekil ejemplo kuʼuntik te Moisese?

  • ¿Bin-a te ya skʼan ya spasik te jololetik yuʼun te familiae?

  • ¿Bintik tema ya xjuʼ ya anopik te kʼalal ya apasik te yichʼel ta mukʼ Dios ta sjunal ana?

  • ¿Bin-utʼil ya xjuʼ ya skoltayat te bin yakat ta smaliyel yuʼun jich ya asitintay te wokoliletike?

  • ¿Bin-a te ya akʼan te awoʼtanukix ya xkʼot ta pasele?