Ay bayal bintik ya xjuʼ ya spasik te jchʼieletik ta organisasion yuʼun te Jehovae. Ilawil te video Maʼyuk yan lekil kuxlejalil yuʼun jich ya awil te bin spasoj te Cameron ta stuuntesel ta lek te schʼiele (pasa descargar ta jw.org ENSEÑANZAS BÍBLICAS > JÓVENES > LO QUE OPINAN OTROS JÓVENES > No ay vida mejor > Elegir idioma > tseltal). Ta patil akʼbeya sujtib te jojkʼoyeletik ini:

  • ¿Bin-a te aynanix skʼoplal ta yoʼtan-a te Cameron?

  • ¿Bin-ora la yakʼ ta yoʼtan ta smukʼubteselxan te yaʼtel ta scholel skʼop Dios sok bin-utʼil juʼ yuʼun spasel?

  • ¿Bin-utʼil la schajpan sba yuʼun bajtʼ ta yan nasion te banti maʼyuk lek jcholkʼopetike?

  • ¿Bintik wokolil la sitintay sba sok te kʼalal bajtʼ ta scholel skʼop Dios ta yan nasion te kʼax namal aye?

  • ¿Bin yuʼun te kʼax lek te ya kakʼ jbatik ta abatinel ta stojol Jehová ta yan lugar sok te banti yan stalelik-a te ants winiketik te maʼyuk jich kilojtike?

  • ¿Bintik lekilal staoj yuʼun te Cameron?

  • ¿Bin yuʼun te maʼyuk yan lekil kuxlejalil te bitʼil ya kakʼ jbatik ta abatinel ta stojol te Jehovae?

  • ¿Binxan ya xjuʼ ya spasik te jchʼieletik ta organisasion yuʼun te Jehovae?