Te lum yuʼun Diose bayal ta chajp te bin-utʼil sok spisil yoʼtan la yakʼbeyik koltayel te smelelil relijione:

10:28-30, 32-39; 11:1, 2

  • La schajpan sbaik te nasion yuʼun Israel sok yichʼoj swentail te bitʼil la spasik te kʼin yuʼun Yaxna.

  • La stsob sbaik ta jujun kʼajkʼal ta yaʼiyel stojol te Ley yuʼun te Diose, jaʼ akʼbotik stseʼelil yoʼtanik-abi.

  • La yal ta jamal smul te lume, la skʼoponik Dios sok la skʼanbeyik bendision te Jehovae.

  • La yalik ta jamal te ya xkoltaywanik ta spasel spisil te bintik ya skʼan pasel ta organisasion yuʼun te Diose.

Te bintik smakojbey skʼoplal-a te yakʼbeyel koltayel te organisasion yuʼun te Dios jaʼ te:

  • Jaʼnax nujpunik sok te machʼatik j-abatetik yuʼun te Jehovae.

  • Yakʼel takʼin.

  • Skanantayel te skʼajkʼalel kux-oʼtan.

  • Yakʼel siʼ ta swenta skajtijib te chikʼbil majtʼanil.

  • Yakʼbeyel te Jehová te sba sit awal tsʼunubil sok te sba yal te chambalametike.