Te Nehemías sok stulanil yoʼtan la skoltaybey skʼoplal te smelelil yichʼel ta mukʼ Diose

13:4-9, 15-21, 23-27

  • Te mukʼul sacerdote Eliasib la yakʼ sba ta loʼlayel yuʼun te Tobías te jkontrainwanej yuʼun te smelelil relijione.

  • Te Eliasib la yakʼbey te Tobías jtsaluk te weʼibal na yuʼun templo.

  • Te Nehemías la schʼojtiklanbey lokʼel ta fuera te bintik ay yuʼun te Tobías sok la slekubtes te lugar swenta ya yichʼ tuuntesel ta yan buelta jichnix te bitʼil ya skʼan pasele.

  • Te Nehemías mananix la skom sba ta slokʼesel-a te bintik boloben skʼoplal ta Jerusalene.