Te Jeremías la yal te ya yichʼ lajinel te Jerusalén, jich bitʼil te lum Silo

26:6

  • Te skaxaul chapbilkʼop, jaʼ señail te tey ay-a te Jehovae, ayin bayal tiempo ta Silo.

  • Te Jehová la yakʼ te la spojik bael te filisteoetik te skaxaul chapbilkʼop sok maʼyuk bin-ora la yichʼ sujtesel tal ta Silo.

Te sacerdoteetik, te j-alwanejetik sok spisil te lume la yalbeyik te Jeremías te ya smilike

26: 8, 9, 12, 13

  • Te ants winiketik la stsakik te Jeremías ta swenta te bin yak ta yalel ta stojol te Jerusalén sok te temploe.

  • Te Jeremías maba la skom sba sok maba lokʼ ta anel.

Te Jehová la skanantay te Jeremías

26:16, 24

  • Te Jeremías ma la yakʼ ochuk xiwel ta yoʼtan sok maʼyuk bin-ora ijkʼitayot yuʼun te Jehovae.

  • Te Dios la stijbey yoʼtan te Ahicam ta skoltayel te Jeremiase.

Te Jehová la skoltay sok la yakʼbey yip yoʼtan te Jeremiase, jich juʼ yuʼun yalel cuarenta jaʼbil te bin ya xkʼot ta stojol te lum, manchukme jteb ma spisiluk te ants winiketik ma la skʼan la yaʼiyik stojol.