Ochan ta banti te bintik yichʼoje

Baan ta sleojiʼbal

sTestigotak te Jehová

Tsaa bin kʼopil tseltal

 KAKʼTIK TA ILEL TE JCHʼUUNEJTIK DIOSE

Akʼbeya smukʼul yoʼtan te machʼa la yijkʼitay scholel skʼop Dios

Akʼbeya smukʼul yoʼtan te machʼa la yijkʼitay scholel skʼop Dios

Ta jujun jaʼbil bayal ya xkʼotik ta Snaʼojibal slajel te Jesús te machʼatik yijkʼitayojik scholel skʼop Dios. Manchukme kajik ta animal kʼoem kʼalal jajchik ta spasbeyel yaʼtel te Diose, jaʼukmeto ayniwan bintik komotik yuʼun te jich chebaj yoʼtanike, jich bitʼil ya yal te foyeto Jehová desea que vuelva (Heb 12:1). Te Jehová bayal skʼoplal ta yoʼtan te machʼatik yijkʼitayojik scholel te skʼop Diose, melel la smantiklan ta swenta schʼichʼel te sNichʼane (Hch 20:28; 1Pe 1:18, 19). ¿Bin-utʼil ya xjuʼ ya jkoltaytik yuʼun ya sujtik tal ta kongregasion?

Te ancianoetik ta kongregasion ya spasik tulan ta yulaʼtayel te hermanoetik te yijkʼitayojik scholel skʼop Dios yuʼun ya yakʼbeyik koltayel jich bitʼil ya spas jtul jkanantuminchij te ya spas tulan ta sleel te tuminchijetik te chʼayemike (Lu 15:4-7). Ta swenta-abi, jich ya xchiknaj ta ilel te skʼuxul yoʼtan te Jehovae (Jer 23:3, 4). Jaʼukmeto, ma jaʼuknax te ancianoetik ya xjuʼ ya yakʼbey smukʼul yoʼtan te hermanoetik-abi, jpisiltik ya xjuʼ ya jpastik. Te kʼalal ya kakʼtik ta ilel yutsil koʼtantik sok skʼuxul koʼtantik ta stojolik, kʼax tseʼel yoʼtan yuʼun te Jehová sok ay bintik lek ya xlokʼ-a (Pr 19:17; Hch 20:35). Jich yuʼun, ilawil te machʼa ya xjuʼ ya awakʼbey smukʼul yoʼtan sok pasa ta oranax.

ILAWIL TE VIDEO KAKʼBEYTIK SMUKʼUL YOʼTAN TE MACHʼATIK LA YIJKʼITAYIK SCHOLEL SKʼOP DIOS, TA PATIL ILBEYA SKʼOPLAL TE JOJKʼOYELETIKE:

  • ¿Bin la spas te Abbey kʼalal la snaʼbey sba jtul hermana te yijkʼitayoj scholel skʼop Dios?

  • ¿Bin yuʼun ya skʼan ya kalbeytik te ancianoetik teme ay machʼa ya jkʼan ya jkoltaytik te yijkʼitayoj scholel skʼop Diose?

  • ¿Bin-utʼil la schajpan sba te Abbey te kʼalal la schaʼulaʼtay te Laurae?

  • ¿Bin-utʼil la yakʼ ta ilel skʼuxul yoʼtan, slamalil yoʼtan sok te maba la skom sba te Abbey ta skoltayel te Laurae?

  • ¿Bin ya snojptesotik te lokʼombakʼop yuʼun Jesús te ya jtatik ta Lucas 15:8-10?

  • ¿Bintik lek lokʼ-a te bitʼil la spasik tulan ta skoltayel te Laurae?