Jaʼ ya scholbey skʼoplal ta swenta jtul kerem te schʼuunej Dios te kaj sjokin sba sok yantik te maba pajal sok te bintik yichʼoj nojptesel yuʼun te smeʼ state. Kʼunkʼun kaj skʼayin te bintik ya spas ta skuxlejal te machʼatik kaj sjokin sba soke. ¿Bin la yalik yuʼun te jayeb machʼatik ay yuʼune? Te película ini ya yakʼ ta ilel chaʼoxchajp wokolil te ya sitintay sbaik sok te jchʼieletik ta kʼajkʼal ini sok ay bintik tulan skʼoplal ya yakʼbotik jnoptik.