Кол материалдарже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

Библияны халас өөренир кылдыр дилээр

Библия дугайында хөйнү билип алыксаар-дыр силер бе? Билип алыксаар болзуңарза, бис силерге Библияны бажыңыңарга халас өөренирин сүмелеп тур бис. Ол өөредилгени алыр күзелдиг болзуңарза, арынның адаанга силерниң-биле харылзажып болур кылдыр, информацияны арттырып калыңар.