Кол материалдарже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

«Ыдыктыг бараалгалывыс»

«Ыдыктыг бараалгалывыс» деп арында Иегованың Херечилериниң хуралга Библияны өөренири, Бурганга бараалгал Школазы болгаш бараалгап өөренир ужуражылга деп чыыштарынга хамаарышкан информация бар.

Тайылбыр: силерниң чурттуңарга хамаарыштыр парлап үндүрген чамдык статьялар электроннуг хевирден ылгалып болур.

 

Буруулуг болдувус, шилип алганыңар дылыңарда бо материал амгы үеде онлайнда чок-тур.

Бо дылга материалды дараазында арыннардан көрүп болур: