Кол материалдарже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

Христиан хуралдарга хөгжүм

Иегова Бурганны алдаржыдар кылдыр чогаадып каан, христиан чараш аялгаларны киирип алыңар. Хөгжүм херекселдери-биле, оркестр үделгези-биле болгаш үн-биле күүсеткен композицияларны киирип ап болур.

 

Иеговага өөрүшкүлүг ырлажыңар