Кол материалдарже шилчиир

Допчуже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

Эге сөс

Эге сөс

Бодуңнуң Бурганың Дээрги-Чаяакчыга бүгү-ле чүлдү-чүрээңден, бүгү-ле сеткил-сагыжыңдан, шыдаар-ла шааңдан ынак бол. Бөгүн сеңээ айтып-чагып турар сөстеримни сеткил-чүрээңге шыгжап ал. Оларны бодуңнуң ажы-төлүңге шиңгээттирип каг, бодуңнуң бажыңыңга олургаш-даа, орукка чорааш-даа, удуп чыдып аарда-даа, оттуп келгеш-даа, ол сөстер дугайында чугаалап чор (ЫДЫКТЫГ ХООЙЛУНУ КАТАПТААНЫ 6:5—7).