Келир үени кандыг кылдыр көөр-дүр силер?

ФОРМАТКА КИИРИП АЛЫР