Кол материалдарже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

Библияның уран-чечен номчулгазы

Үн аяны болгаш немелде чугаалар-биле үдээн, Библиядан үзүндүлерниң уран-чечен номчулгазын дыңнаңар. Оон аңгыда имнээр дылда видеороликтер база бар.

Дылдар даңзызындан дылды шилээш, Библияның уран-чечен номчулгазын дыңнаарының кайызы ол дылда база кандыг хевирде барын көрүп аар дээш, Дилээр деп кнопканы базыптыңар. Библияның уран-чечен номчулгазының тааржыр чүүлүн тывар дээш, ооң адынның кезиин парлавыт.

 

Буруулуг болдувус, шилип алганыңар дылыңарда бо материал амгы үеде онлайнда чок-тур.

Бо дылга материалды дараазында арыннардан көрүп болур: