A hi‘o i te tahi mau utuafare na te ao atoa nei o te farerei ra i te fifi no te rave-tamau-raa i ta ratou haamoriraa utuafare ma te huti mai i te haapiiraa faufaa.