TE FAAITE nei te hoê potii, tei hamani-ino-hia na to ’na tuaane e to ’na taoete i to ’na nainairaa e: “Ua riaria roa vau; no reira aita vau i faaite a‘e i te taata. No reira te hinaaro nei au e faaite i teie haapiiraa i te mau metua e: ‘A haapii i ta outou mau tamarii e eiaha e faatia i te hoê noa ’‘e no roto i to outou iho fetii aore ra no rapae ia tapea i te mau melo taatiraa. Mai te peu noa ’tu e e tamata te hoê taata e tapea, e faaite atu ia ratou e eiaha ratou e mǎta‘u ia parau mai.’” Te na ô faahou nei â oia e: “E nehenehe te reira e tupu i te mau taime atoa e i nia i te mau tamarii atoa.”

I roto i teie nei ao o te haere noa ’tura i te inoraa, e tia mau ïa ia tatou ia rave i te mau opuaraa papu no te paruru i ta tatou mau tamarii i te mau hamani-ino-raa. E ere i te mea tano ia vaiiho noa i tera mau mea ma te tiaturi noa e eita te reira mea e tupu mai.

Te ohipa matamua no te parururaa

A haamau i te ohipa matamua no te parururaa ma te aperaa i te mau tupuraa atoa o te nehenehe e hamani-ino-ohie-noa-hia ta outou mau tamarii. E te mau metua, a haapao maitai i ta outou mau taurearea i maiti no te haapao i ta outou mau tamarii, mai te peu iho â râ e mea au a‘e na ratou ia faaea i pihai iho i te mau tamarii rii i te mau taurearea mai ia ratou te paari. Te faataa ra te hoê psychologue e e piti i nia i te toru o te mau taata hamani ino o ta ’na i rapaau ua rave ïa ratou i te reira ohipa na roto i te haapaoraa i te mau tamarii.

Te faataa ra te taote Suzanne Sgroi e piti huru tupuraa o te nehenehe e tupu mai: te mau tamarii e taoto i roto hoê â piha aore ra hoê â ro‘i e te mau taata paari aore ra taurearea, e te mau putuputuraa fetii i reira  e haapao noa ïa te taata paari ia ratou iho e te mana‘o ra ratou e na ta ratou mau tamarii paari e haapao i te mau tamarii nainai.

Mea papu roa: rahi noa ’tu â ta tatou haapaoraa i ta tatou mau tamarii e iti ïa te taime o te feia hamani ino no te tamata e haru ia ratou. O Anne, e toru ta ’na tamarii, ua opani roa oia i ta ’na tamaiti apî roa, e 14 matahiti, eiaha e haere o ’na ana‘e i te fare toa rarahi aore ra i roto i te mau fare iti o te huiraatira. Ua mana‘o paha teie tamaiti e mea peu roa to ’na mama, e tumu iho â ra o Anne i na reira ’i. Ua hamani-ino-hia oia i to ’na nainairaa.

Teie ra, eita ta te mau metua e nehenehe e haapao-tamau-noa mai te reira te huru i ta ratou mau tamarii. Te feia e rave nei i te ohipa aita atu ïa ta ratou e ravea maoti ra te afai atu ïa i ta ratou mau tamarii i te vahi haapaoraa tamarii aore ra na te tahi mau metua e haapao, e aore ra na te mau baby-sitters. Hau atu i te reira, e haere hoi te mau tamarii i te haapiiraa, eita hoi e nehenehe ta te mau metua e tapapa noa na muri iho ia ratou. E nehenehe te mau fetii e te mau hoa e haere mai i te fare, e te vai ra hoi te mau taata tapiri mai. Nafea ïa ta tatou e nehenehe ai e paruru i ta tatou mau tamarii? No reira, hoê noa iho ïa ravea:

A faaara i ta outou mau tamarii

Te horoa nei te hoê psychologue i teie haapiiraa e: “E mea maamaa roa ia faatiaturi noa i te tamarii e aita e vai ra te fifi. Ua taa maitai i te tamarii e mea paruparu ratou e te hinaaro ra ratou ia paruruhia ratou. E tia ïa i te mau metua ia horoa ’tu i te mau ravea no te paruru ia ratou i te mau ati ma te tano maitai. Mai te peu e e faataahia ’tu te mau mea atoa i te tamarii ma te haavarevare ore e te papu maitai eita ïa ratou e mǎta‘u, e taa ra ia ratou.” E e ohipa na outou i te paraparau atu ia ratou.

Mea ohie roa ia parau i te rave, mai te peu iho â ra e e fetii aore ra e hoa teie o te nehenehe e hamani ino i te tamarii. I te mau taime matamua, ua faaara ïa tatou i ta tatou mau tamarii i te mau taata ěê o te hinaaro nei i te huti ia ratou i roto i te pereoo aore ra i roto i te ûru aihere. Nafea râ tatou ia horoa i te mau ravea i te tamarii ra ia nehenehe ratou e paruru ia ratou iho i te mau taata matau-maitai-hia e ratou, o ta ratou hoi e faatura ra e peneia‘e ta ratou i here?

Ia pee ratou i to ratou iho mau mana‘o

Te faatia ra o Anne te metua vahine o ta tatou i faahiti a‘enei, e e pae matahiti to ’na i hamani-ino-hia ’i o ’na e te hoê o to ’na fetii. Noa ’tu to ’na matahiti nainai, ua ite iho â o ’na e e ohipa ino ta tera taata e rave ra; noa ’tu â ïa e aita o ’na i ite e nafea ra o ’na ia tapea ia ’na. Teie ra te ino, aita o ’na i faaite i to ’na na metua no te mea aita e aparauraa au maitai i rotopu ia ’na e to ’na nau metua.

Te faaite ra teie tupuraa i ravehia i nia ia Anne e e ua ite iho â te tamarii i te mea tia e te mea tia ore. E tia ia tatou ia faaitoito i taua  mana‘o o te tamarii ra, na roto i te faaheporaa ia ratou e ia faaroo ratou i taua mana‘o ra, noa ’tu e mea taa ê te parau a te hoê taata paari. A faaohie noa, a parau ra ma te opua maitai, mai teie e: “Eita, eita vau e hinaaro ia na reira oe”, e ravai noa te reira no te haaparuparu i te taata hamani ino. Hau atu i te reira, te faaite ra te hi‘oraa o Anne e e mea maitai iho â ia vai i roto i te tamarii e te metua te aparauraa au maitai.

Aita i maoro a‘enei, ua aparau te hoê na taata no nia i taua fifi ra. No to rauâ peapea,  ua ani atu rauâ i ta rauâ tamahine iti e aita anei hoê taata i hamani ino ia ’na. Ua hotaratarahia rauâ i te pahonoraa mai teie tamarii e oia. Ua hamani-ino-hia o ’na e rave rahi te taime na te hoê o to ratou hoa rahi. No te aha râ teie tamahine iti aita i faaite atu i to ’na na metua, mea au maitai hoi te aparauraa i roto i to ratou iho utuafare? No te mea ïa e aita o ’na i ite e nafea ra ia parau atu. I te haamataraa iho â râ i te paraparauhia no taua mea ra i reira, ua oioi noa te tamarii i te hinaaro e faaite mai.

Mea nafea ia paraparau i ta tatou mau tamarii

Na mua roa, e tia ia tatou ia haamata i te aparau atu. Ei hi‘oraa, mai te peu e te faaite ra te vea i te hoê ohipa mai te reira te huru, e tia i te mau metua ïa uiui atu i ta ratou mau tamarii i te reira iho â taime e: “Aita anei te hoê taata i tamata a‘enei i tera huru ohipa i nia ia oe?” I te reira ïa taime te metua tane e te metua vahine e faataa ’tu ai i te tamarii e nafea ra oia i mua i teie huru tamataraa e hamani ino.

Te mau metua e haapii nei i ta ratou mau tamarii i te Bibilia e nehenehe ïa ta ratou e haamau i ta ratou aparauraa i nia i te tahi mau irava o te mau Papai. E nehenehe ta ratou e faatia i te aamu o Dina, te tamahine a Iakoba, no te faataa ’tu ia ratou i te otia e vai ra i roto i te mau taatiraa i rotopu e piti taata (Genese 34:1-4). E nehenehe atoa e rave i te aamu o Tamara rauâ o Amanona no te faaite e te vai ra te tahi mau mea o te ore roa e tia i te fetii ia rave i rotopu ia ratou iho (Samuela 2, 13:10-16). Tera râ, e hinaaro ïa tatou ia ite e te taa papu ra anei ia ratou te mau tumu parau i muri nei: Mai te peu e e tupu te hoê ohipa mai teie te huru i nia ia ratou, ia faaite mai ïa ratou ia tatou; e eita roa tatou e riri ia ratou ia faaite ana‘e mai.

Ua hamani-ino-hia o Marie i to ’na tamariiraa ra, no reira oia i faaara ’i i ta ’na e toru tamarii ia farerei noa ’tu ratou i te feia hamani ino. Mea nafea ta ’na huru raveraa? I te taeraa i te taime i taa ’i ta ’na mau tamahine i te haapaoraa, ua parau atu oia ia ratou e: “Ia tapea noa mai te hoê taata i to outou melo taatiraa, a faaite mai ia ’u, eita roa ’tu vau e riri.” Nafea teie mau tamahine e ite ai e tei hea te mau melo taatiraa? Ua faataa o Marie i te reira i ta ’na mau tamahine i te fatataraa to ratou e toru matahiti, ua faaite roa ’tu oia ia ratou. Ia faahapu oia ia ratou i te pape aore ra ia afai oia ia ratou e faataoto, e faaite atu oia i te mau vahi o te tino o ta ratou eiaha roa ’tu e faatia i te tahi taata ê atu ia tapeapea. I to ratou paari-rii-raa mai, ua parau atu o Marie ia ratou e: “Eiaha roa ’tu te hoê taata e tapea noa ’tu ia outou i ǒ, noa ’tu e e orometua haapii aore ra e mutoi. Eiaha atoa o papa aore ra o mama ia tapea i tera vahi. O te taote ana‘e te nehenehe e tapea i tera vahi mai te peu iho â râ e tei reira o mama aore ra o papa.”

“Ia tapea noa mai te hoê taata i [to oe] melo taatiraa, a faaite mai ia ’u.”

Mea maitai anei tera mau a‘oraa? Te haamana‘o ra o Marie i te hoê taime te hauti ra te hoê o to ratou fetii e ta ’na tamahine e ono matahiti. Ua au ore roa te tamahine iti ra i te mau peu a taua fetii ra. Eaha ïa ta ’na ohipa i rave? Ua faaatea ê oia ia ’na. Aita o Marie i ite e e mana‘o ino anei to teie taata, ua oaoa ra oia no te mea ua opua ta ’na tamahine i te faaatea ê ia ’na i to ’na iteraa e “eita te mea tano tera” aore ra “e ohipa huru ê roa tera”.

No reira, e tia atoa i te mau metua ia faaara i ta ratou mau tamarii eiaha e pee na muri iho i te mau taata ěê, eiaha e hauti na nia i te purumu i te vahi mea rahi te pereoo e tere ra aore ra eiaha e tuu i to ratou rima i roto i te patiaraa uira, e tia atoa ia faaara ia ratou i te mau hamani-ino-raa i te pae taatiraa. E tia i te mau metua ia faataa i ta ratou mau tamarii e eaha te mau otia o to ratou tino, o ta te tahi pae e tae noa ’tu i to ratou iho mau metua eiaha roa e fafa noa ’tu. E tia i te mau metua ia faataa maitai i ta ratou mau tamarii e ïa  tupu noa ’tu te hoê mea, ia faaite mai iho â ratou eita roa ratou e riri.

Te pere uiui mana‘o

I te tahi taime e faaohipa te feia paari i to ratou maramarama e ta ratou mau ohipa i ite no te haavarevare i te tamarii e no te aratai ia ratou ia rave i te ohipa no te pae taatiraa eita roa te tamarii e ite noa ’‘e i te reira. Ua faaite o Linda Tschirhart Sanford, na ’na i papai te buka Te mau tamarii mamû noa, i te ravea no te faaara i teie huru tupuraa. Oia hoi te pere uiui mana‘o. I te tahi taime, a ani atu i te tamarii e eaha ta ’na ohipa e rave i mua i te tahi mau tupuraa. “Eaha ta oe e rave mai te peu e e faatia noa te taata e haapao ra ia oe ia faaea noa oe i mua i te tele mai te mea e e haere oe e hauti e o ’na i roto i te baignoire?” “E nafea oe mai te peu e e afai te hoê taata ta oe i matau maitai e faaori haere ia oe e e hinaaro o ’na e tuu i to ’na rima i te vahi o ta ’na eiaha e tapea? E nafea ïa oe?” “Eaha to oe mana‘o mai te mea e e tapea to oe hoa paari a‘e i nia ia oe e aita oe e au ra aore ra e hinaaro o ’na e tatara i to oe aahu no te hauti i te hoê hauti huna e o oe?”

Na roto i te haapiiraa i te tamarii e mea nafea ia pahono atu i teie mau ohipa, e tia i te mau metua i te faaite atu ïa ia ’na e te vai ra te taime e tiamâraa to te tamarii ia parau atu i te feia paari e eita e i te tahi taime e tia i te tamarii ia faaite i te mau ohipa huna. Mai te peu e ua haapiihia o ’na i te parau atu e: “E ani au na mua i to ’u mama”, e nehenehe ta ’na e haaparuparu i te taata hamani ino. Mai te peu e e haapii maitai te tamarii ia pahono atu ma te papu i te mau hautiraa uiui mana‘o, e aravihihia ïa o ’na no te paruru ia ’na iho. Mai te peu ra e, e pahono hape rii o ’na, eiaha e haamarirau a ho‘i mai i nia i te uiraa e a faaite atu ia ’na i te tahi atu pahonoraa ê.

A horoa ’tu ia ratou ra te mau parau ia nehenehe ratou ia parau

Te horoa maira te hi‘oraa i muri nei i te tahi atu â huru fifi o ta te tamarii e faaruru atu ia roohia ratou i te hamani-ino-raa. Te faataa ra te hoê vahine e ua hamani-ino-hia o ’na i to ’na nainairaa e ua tamata o ’na i te parau atu i to ’na metua vahine. No te mea ra e aita o ’na i ite e nafea ra ia faataa ’tu i te reira na roto i to ratou i‘oa, eita ïa ta ’na e nehenehe e faataa i te ohipa i tupu i nia ia ’na. Ua mana‘o to ’na mama e ua tamata noa te tahi taata e faaite i to ’na here e ua faahua ta ’na tamahine no te mea aita o ’na i taa i teie huru tupuraa.

No nia i teie mau huru tupuraa, te faaitoito nei te mau taata turu utaa i te mau metua ia faaite i ta ratou mau tamarii i te i‘oa mau o taua mau melo ra. A haapii ia ratou i te parau e titauhia ia nehenehe ratou e parau atu i roto i te mau taime e tupu mai ai te fifi.

A ara e a haapao maitai

No te mau metua, te hoê o te mau ohipa riaria roa maoti ra ïa ia hamani-ino-hia ta outou mau tamarii. Teie ra, e tia ia parauhia e eita te taatoaraa o te mau taata paari e hamani ino i ta tatou mau tamarii. Te rahiraa râ o te mau melo o to tatou fetii te here mau nei ratou i ta tatou mau tamarii e te haapeapea rahi nei ratou no te paruru atu ia ratou .

I te tahi a‘e pae, e nehenehe e tupu mai te hoê hamani-ino-raa. I roto i te buka Maseli (22:3), te taiohia nei teie faaararaa e: “E ite te taata haapao maitai i te ino, e ua ape ihora.” No reira, mea maitai ia ara noa, ia hi‘ohia iho â râ to tatou anotau o ta tatou e ora nei. E ape ana‘e i teie eiaha e tuu i ta tatou mau tamarii i mua i teie mau fifi i reira ratou e fifi ohie ai, a faataa maitai atu ia ratou te mau otia eiaha te mau taata paari ia tapea noa ’tu i reira, e a haapii ia ratou e nafea ratou mai te peu e e tamata noa ’tu te hoê taata e na reira. I te na reiraraa, mea rahi ïa ta tatou mau mea e rave ra no te paruru i ta tatou mau tamarii i te mau taata hamani ino.

A haapii i te mau tamarii i te i‘oa o te mau melo no to ratou tino.