Eaha to roto?

Tapura tumu parau

Tapura faahororaa

A

AˈA

, Lu 8:13 farii ma te oaoa, aita râ te reira i a.

AˈAHIA

, Kol 2:7 ma te a. e te patuhia i nia te faaroo

AA

, Ko1 10:9 Eiaha tatou a. ia Iehova

AAU

, Ge 6:5 mea ino noa te manaˈo o to ratou a.

Ex 35:21 hopoi pauroa tei turaihia te a.

De 6:6 Ia vai teie mau parau nia to a.

Ar1 8:38 ua ite te taata i te ati o to ˈna a.

Pa2 16:9 te feia ua tia te a. ia ˈna

Ezr 7:10 Ua faaineine Ezera i to ˈna a.

Sl 51:10 faatupu hoê a. viivii ore roto ia ˈu

Sl 51:17 Eita oe patoi te a. tatarahapa

Mas 4:23 paruru to oe a., tei to oe hoi a.

Mas 17:3 O Iehova te hiˈopoa i te a.

Mas 17:22 E raau maitai te a. oaoa

Mas 28:26 Mea maamaa te tiaturi to ˈna a.

Ier 17:9 haavare aˈe te a. te tahi atu mea

Ier 17:10 O vau, o Iehova, te paheru i te a.

Ier 31:33 roto to ratou a. papai au ta ˈu ture

Mt 15:19 No roto mai te a. te taparahiraa

Mt 22:37 here ia Iehova ma to a. atoa

Mt 26:41 hinaaro te a., paruparu râ te tino

Lu 12:34 to reira to taoˈa, to reira to a.

Lu 21:34 ia ore to outou a. ia teimaha

Lu 24:32 to tâua a. putapû a paraparau oia

Ohi 16:14 Haamahora to ˈna a. ia Paulo

Ro 6:17 auraro outou te Atua ma te a. tae

Ro 7:22 ture a te Atua roto to ˈu a.

Heb 3:12 hoê a. ino e tupu no te atearaa

Io1 3:20 mea rahi aˈe te Atua i to tatou a.

AAU E PUAI ATOA

, Eph 6:6 auraro ma to a.

Kol 3:23 mau mea atoa, a rave ma to a.

AAU FAAHAIHAI

, Mas 11:2 tei te feia a. te paari

Mi 6:8 haere ma te a. e to Atua

AAU PITI

, Ko1 7:35 tavini te Fatu eiaha ma te a.

Iak 1:8 E taata a. oia e te papu ore

AAU TAE

, Pa1 28:9 tavini i te Atua ma te a.

Pa1 29:17 pûpû teie mea atoa ma te a.

Sl 110:3 pûpû to nunaa ia ratou ma te a.

Ko2 9:7 here te Atua te taata horoa a.

Eph 6:7 ma te a., mai te mea no Iehova

Pe1 5:2 aupuru te nǎnǎ a te Atua ma te a.

ABA

, Ro 8:15 pii tatou: A., to ˈu Metua!

ABELA

, Ge 4:8 taparahi Kaina ia A.

Mt 23:35 mai ia A. mai e

ABERAHAMA

, Ge 21:12 Parau te Atua ia A., faaroo ia ˈna

Pa2 20:7 to oe hoa A.

Mt 22:32 Atua o A., Atua no te feia ora

Ro 4:3 faatupu A. te faaroo, taata parau-tia

ABIGAILA

, Sa1 25:3 A., maramarama e haviti

ABUSO

, Apo 11:7 puaa taehae na roto mai i te a.

Apo 17:8 puaa taehae na roto mai i te a.

Apo 20:3 Huri ia ˈna roto i te a.

ADAMU

, Ge 5:5 ora A. 930 matahiti

Ko1 15:22 No A. te taata e pohe ai

Ko1 15:45 Ua riro te A. hopea ei

Ti1 2:14 ere A. tei vare, te vahine râ

AEHO

, Ko1 3:12 patu te tahi nia te niu ma te a.

AETO

, Isa 40:31 pee mai te huru ra e a.

AFAI PARAU

, Ti1 5:13 a. e te faaô

AFARO

, Iob 1:8 taata a. Ioba e te hapa ore

Koh 5:8 Ia ite oe e te ofatihia ra te mea a.

Isa 32:1 mana mai te huiarii no te ohipa a.

Ko2 8:21 rave te mau mea ma te a.

Heb 13:18 a. to haerea i te mau mea atoa

AFATA

, Ex 25:10 hamani hoê a. i te sitima

Sa2 6:6 haru Uza i te A.

Pa1 15:2 Eiaha e amo te A. maori râ ati Levi

AFII

, Ge 3:15 haaperehu oia i to oe a.

AHO

, Ge 2:7 a. ora roto te apoo ihu

Sl 104:29 rave oe to ratou a., e pohe ratou

Sl 146:4 mau to ˈna a., hoˈi oia i te repo

Sl 150:6 aruehia Ia e tei huti ra te a.

AHOAHO

, Sa2 22:7 roto to ˈu a. tiaoro vau ia Iehova

Iob 6:2 Ahani to ˈu a. e faito-roa-hia

Sl 46:1 tauturu i te taime a.

Sl 94:19 rahi to ˈu a., tamahanahana oe

Mas 12:25 teimaha te aau o te taata no te a.

Isa 38:14 Iehova, roto vau te a. Tauturu mai!

Lu 21:25 a. te mau nunaa ore ite e nafea

AHU

, Ge 3:21 Hamani te Atua i te a. roa

Mas 7:10 Mai to te vahine taiata to ˈna a.

Ko2 3:15 tapoˈi teie a. paruru to ratou aau

AHURU

, Ge 18:32 ore au haamou te oire no a.

AHURU TAUSANI

, Apo 5:11 To ratou numera, a. i te a.

ÂI

, Nu 11:5 haamanaˈo tatou te oniani e te â.!

AIˈA

, Php 3:20 tei te raˈi to tatou a.

AIFAITO

, Ko2 8:14 ia a. te hopoia

Php 2:6 aita i manaˈo ia a. i te Atua

AIMÂRÔ

, Ti1 1:4 hopea ore i te a.

AIMÂRÔRAA

, Ti1 6:4 nia to ˈna feruriraa te a.

AIPHITI

, Mt 2:15 tii au ta ˈu tamaiti i A.

AITA E TIATURI RA

, Ko1 6:6 na te feia a. haava ia raua

Ko2 6:14 amui-au-ore-hia i te feia a.

AITO

, Ier 20:11 pihai Iehova ia ˈu mai te a.

AKANA

, Ios 7:1 rave A. te tahi mau mea

AKUILA

, Ohi 18:2 Farerei hoê ati Iuda o A.

ALEPHA

, Apo 1:8 te A. e te Omega

ALOPE

, Mt 8:20 apoo to te a., te Tamaiti râ

AMAA

, Isa 11:1 E a. apî no roto ia Iese

Ioa 15:4 Eita te a. hotu mai tera noa

AMAHAMAHA

, Mt 10:35 haere mai au e a.

Ro 16:17 ara i te feia e faatupu te a.

Ko1 1:10 eiaha te a. rotopu ia outou

AMENE

, De 27:15 pahono te nunaa A.!

Ko1 14:16 A. i ta oe haamaitairaa

Ko2 1:20 na roto ia ˈna te A. i te Atua

AMINAMINA

, Mas 26:28 e ati i te vaha a.

Ro 16:18 i te parau a., haavare ratou

AMUAMU

, Nu 14:27 ati Iseraela a. ra ia ˈu

Ko1 10:10 Eiaha atoa e a.

Php 2:14 rave te mau mea ma te a. ore

Iud 16 E feia a. ratou

AMUI

, Sl 133:1 mea au ia parahi a. te taeae

AMUIHIA

, Lu 22:37 a. oia i te feia rave hara

Ko2 6:14 Eiaha outou ia a. i te feia aita

AMUIMUI

, Ko1 5:9 faaea a. te feia peu tia ore

Te2 3:14 eiaha faahou e a. atu

AMUIMUIRAA

, Ko1 15:33 E ino i te a. iino

AMUIRAA

, Sl 22:25 arue ia oe roto te a. rahi

Sl 40:9 faaite te parau oaoa roto te a. rahi

Mt 16:18 patu vau ta ˈu a. nia teie pǎpǎ

Ohi 20:28 aupuru te a. a te Atua

Ro 16:5 aroha te a. e putuputu ra i ǒ raua

AMURAA MAA

, Da 11:27 parahi te a. haavare noa ˈi

Ko1 10:21 amu to nia iho te a. a Iehova

Ko1 11:20 haapao i te A. a te Fatu

A MURI AˈE

, Sl 73:17 Taa ia ˈu te a.

Mas 24:20 Aita e a. to te taata ino

A MURI NOA ˈTU

, Ge 3:22 ia ore e amu ora ˈtu ai a.

Sl 37:29 parahi feia parau-tia nia fenua a.

Koh 3:14 vai noa ta te Atua e rave e a.

Pe1 1:25 te parau a Iehova, e vai a.

ANA

, Mt 21:13 faariro nei ei a. no te eiâ

ANA, PEROPHETA

, Lu 2:36, 37 A. vahine, 84 matahiti

ANAANATAE

, Ko2 8:12 Ia a. te tahi taata

ANANAHI

, Mas 27:1 Eiaha e faaoru no a.

Ko1 15:32 tamaa e inu, a. e pohe ai

ANANIA

, Ohi 5:1 A. e ta ˈna vahine Saphira

ANAVAI

, Apo 12:16 hamǎmǎ te fenua, horomii te a.

Apo 22:1 a. pape o te ora

ANI

, Sl 2:8 a. ia ˈu, horoa vau te mau nunaa

Mt 6:8 ite ta outou hinaaro hou a a. ai

Mt 7:7 tamau te a., e horoahia mai

Ioa 14:13 ta outou a. ma to ˈu iˈoa, rave au

Eph 3:20 hau ê roa ˈtu i ta tatou e a.

Io1 5:14 a. ia au i to ˈna hinaaro

ANIMARA

, Ge 7:2 a. viivii ore, rave e hitu

Le 18:23 taoto i te a.

Le 26:6 faaatea ê te mau a. taehae

Mas 12:10 aupuru te taata parau-tia te a.

Koh 3:19 hoê â hopea to te taata e te a.

Ezk 34:25 faaore te a. taehae nia te fenua

Da 7:3 maha tiapai a. mai te miti mai

Ho 2:18 faaau te faufaa i te mau a. oviri

ANIRAA

, Sl 20:5 Ia faatupu Iehova ta oe a.

ANOTAU

, Da 2:21 Na ˈna taui te taime e te a.

ANOTAU HOPEA

, Mt 28:20 pihai ia outou tae te a.

ANUANUA

, Ge 9:13 ta ˈu a. ei tapao

AˈO

, De 8:5 mai tei a. ta ˈna tamaiti, a. Iehova

Sl 94:12 oaoa te taata ta oe e a.

Mas 1:7 vahavaha te maamaa i te a.

Mas 3:11 eiaha e patoi i te a. a Iehova

Mas 15:22 tupu mea rahi anaˈe te taata a.

Mas 19:18 a. to tamaiti vai ai te tiaturiraa

Mas 23:13 Eiaha faaere te tamaroa i te a.

Isa 9:6 to ˈna iˈoa o A. faahiahia

Ti1 5:1 Eiaha a. etaeta hoê tane paari

Apo 3:19 feia mea here na ˈu, e a. vau

AˈOHIA

, Heb 12:11 ere mea oaoa ia a.

AO

, Lu 9:25 noaa te a. taatoa, a ere ai râ

Ioa 15:19 ere no outou teie a., hae teie a.

Ioa 17:16 E ere ratou no teie a.

Io1 2:15 Eiaha e nounou i teie a.

Io1 2:17 Fatata teie a. i te mou

AORE

, Ko1 14:9 parau outou i roto te a.

APA

, Lu 22:48 tuu te Tamaiti a te taata ma te a.?

APARA

, Mas 25:11 a. auro roto te ario nanaˈohia

APEHIA

, Isa 53:3 vahavahahia e a. e te taata

APÎ

, Mas 15:27 imi te a. i te ohipa taviri

Isa 42:9 te faaite nei au te mea a.

Ioa 13:34 faaueraa a. ta ˈu e horoa

Ohi 17:21 paraparau e faaroo te parau a.

Apo 21:1 raˈi a. e fenua a.

Apo 21:5 hamani au te mau mea a. atoa

APÎRAA

, Iob 33:25 apî aˈe to ˈna tino i to ˈna a.

Sl 71:17 ua haapii oe ia ˈu mai to ˈu a.

Mk 10:20 hope ia ˈu te haapao mai to ˈu a.

Ti1 4:12 Eiaha e taata e vahavaha to a.

APOLO

, Ohi 18:24 A. ite i te paraparau

APOO

, Iob 14:13 Ahiri oe haamoˈe ia ˈu roto te A.

Mas 26:27 tei ô i te tahi a. te topa i roto

Koh 9:10 aita e ohipa e e paari i te A.

Da 6:7 taorahia roto te a. liona

Ho 13:14 E hoo mai au ia ratou i te A.

Mt 15:14 matapo aratai matapo, topa i te a.

Ohi 2:31 eita te Mesia faaruehia roto te A.

Apo 1:18 na taviri o te pohe e o te A.

Apo 20:13 faahoˈi te A. i te feia pohe

APOSETOLO

, Mt 10:2 te iˈoa o na 12 a.

Ohi 15:6 Putuputu a. e matahiapo e hiˈopoa

Ko1 15:9 O vau te a. haihai roa ˈˈe

Ko2 11:5 ta outou mau faahua a. rarahi

ARA

, Mt 26:41 vai a. e tamau i te pure

Lu 21:36 A vai a. e a tamau i te pure

Ro 13:11 ua hora ê na no te a. mai

Ko1 16:13 a., mau papu roto te faaroo

Ko2 11:27 pinepine i te a. noa

Pe1 4:7 a. eiaha ia haamoˈe te pure

Apo 16:15 E oaoa te taata e vai a. noa

ARAEA

, Isa 45:9 parau anei te a. i te Potera

Isa 64:8 matou te a., o oe te Potera

Da 2:42 manimani avae e auri e e a.

ARAHU

, Ro 12:20 pue te a. ama nia to ˈna upoo

ARAI

, Ro 8:34 tia ra te Mesia ra o Iesu ei a.

Ti1 2:5 hoê a. rotopu te Atua e te taata

ARAKA

, Ge 6:14 hamani no oe te tahi a.

ARAMAGEDO

, Apo 16:16 parauhia A. ei reo Hebera

ARA-NOA-RAA

, Ko2 6:5 a. e te ereraa i te maa

ARAPAE

, Mas 7:21 a. ia ˈna i te parau aminamina

ARARATA

, Ge 8:4 iri te araka i nia A.

ARATAI

, Sl 48:14 a. te Atua ia matou a muri noa ˈtu

Mas 11:14 Aita e aravihi a. te nunaa, faaruru

Mas 28:16 faaohipa tano ore te a. i te mana

Ier 10:23 Aita te taata e a. to ˈna taahiraa

Mt 23:10 hoê anaˈe A., te Mesia

Ro 12:8 a. ma te haapao maitai

Te1 5:12 faatura ia ratou e a. ra ia outou

Heb 13:7, 17 te mau a. rotopu ia outou

ARATAIRAA

, Ti2 3:16 papaihia raro te a. a te varua

ARATAI RAHI

, Ohi 3:15 ua haapohe outou te A.

Heb 12:2 Iesu te A. e te Faatia roa

ARAVIHI

, Ex 18:21 maiti oe i te tane a.

Ex 35:35 faaî ia raua i te a. e rave i te ohipa

Mas 1:4 horoa i te taata apî te a. ia feruri

Mas 22:29 ite oe hoê taata a.? E tia oia

Ti2 4:2 ma te faaoromai e te a. i te haapii

AREAREARAA

, Ro 13:13 eiaha a. ahoahoa

Ga 5:21 taero ava, a. ahoahoa

ARENIO

, Ioa 1:29 hiˈo te A. te faaore te hara

AREOPAGO

, Ohi 17:22 Tia Paulo ropu te A. e na ô

ARERO

, Sl 34:13 tapea to a. ia parau i te ino

Mas 18:21 Tei te a. te pohe e te ora

Isa 50:4 horoa Iehova te a. o tei haapiihia

Iak 3:8 aita e taata e vî ia ˈna te a.

ARETEMISA

, Ohi 19:34 tutuô: E ruahine rahi A.!

ARII

, Tav 21:25 taua mahana, aita e a. i Iseraela

Sa1 23:17 oe a. no Iseraela, ei raro aˈe au

Sl 2:6 haaparahi au ta ˈu a. nia ia Ziona

Mas 21:1 E au te aau o te a. te taheraa pape

Mas 22:29 aravihi? E tia oia mua te mau a.

Isa 32:1 e faatere hoê a. no te parau-tia

Zek 14:9 Iehova A. nia te fenua taatoa

Mt 21:5 haere mai ra to a. nia te hoê asini

Mt 27:29 Ia ora na te A. o te ati Iuda!

Lu 21:12 afaihia i mua te a. e te tavana

Ioa 12:31 tiavaru oia i te a. o teie nei ao

Ioa 14:30 a. o teie ao aita e mana nia ia ˈu

Ioa 19:15 Kaisara to matou a., aita ˈtu

Ohi 4:26 Ua tia mai te mau a. o te fenua

Ko1 15:25 E faatere oia ei a. e ia tuu roa

Apo 5:10 faatere ratou ei a. i te fenua

Apo 18:3 taiata te mau a. o te fenua ia ˈna

ARII HAU Ê E FATU

, Sl 73:28 haapuraa te A. Iehova

Ohi 4:24 A., na oe hamani te raˈi

ARII NO APATOA

, Da 11:11 E riri te a.

Da 11:40 e turai te a. ia ˈna

ARII NO APATOERAU

, Da 11:7 aro oia te pare o te a.

Da 11:40 a. mai te vero e aro ia ˈna

ARII VAHINE

, Ar1 10:1 Haere te a. no Seba ia Solomona

ARIO

, Mas 2:4 imi te reira mai te a.

Ezk 7:19 taora i ta ratou a. na te mau aroâ

Zep 1:18 Eita ta ratou a. faaora ia ratou

ARO

, Pa2 20:17 Eita outou e a.

Ohi 5:39 Haapao maitai a a. outou i te Atua

Eph 6:12 E ere te taata ta tatou e a.

Ti1 6:12 a. te aroraa maitai o te faaroo

Iud 3 ia a. uˈana no te faaroo

AROHA

, Mt 9:36 iteraa te nahoa, a. ihora

Mt 20:34 A. Iesu, tapea ˈtura to raua mata

Ko1 15:19 mea a. roa tatou

Iak 2:13 hau aˈe te a. i te faahaparaa

Io2 10 eiaha e a. ia ˈna

AROHA HAMANI MAITAI

, De 4:31 a. Iehova

Pa1 21:13 e a. rahi hoi to ˈna

Ne 9:19 rahi o to a., aita oe faarue ia ratou

Sl 78:38 E a. to ˈna, faaore oia te hapa

Mas 28:13 a. tei faˈi ta ratou hapa

Isa 55:7 hoˈi ia Iehova, o te a.

Mt 5:7 E oaoa te feia a.

Mt 9:13 te a. ta ˈu hinaaro, eiaha te tusia

Lu 6:36 A a. noa, mai to outou Metua

Ko2 1:3 te Metua o te a.

Iak 5:11 e Atua here rahi Iehova e te a.

ARORAA

, Sa1 17:47 na Iehova te a.

Ko1 14:8 o vai te faaineine no te a.?

AROTE

, Lu 9:62 tuu to ˈna rima i te a., hiˈo muri

ARUE

, Sl 147:1 Mea au e mea tano ia a. ia ˈna!

Mas 27:2 vaiiho na te tahi atu e a. ia oe

ARUEHIA IA

, Sl 146:1 Ia a.! Ia arue au

Sl 150:6 Ia a. e te mau mea e huti ra te aho

Apo 19:1 nahoa rahi tei na ô: Ia a.!

ARUERAA

, Pa1 16:25 e au ia Iehova te a.

ASEPI

, Isa 11:8 hauti pihai te tapuniraa o te a.

ASINI

, Nu 22:28 haaparaparau Iehova te a.

Zek 9:9 na nia ra to arii i te hoê a.

ATA 1.

, Ge 18:13 No te aha Sara i a.?

Sl 2:4 E a. Tei parahi i te raˈi

Mas 14:13 aau mauiui a a. noa ˈi

ATA 2.

, Pa1 29:15 E au to matou pue mahana i te a.

Koh 11:4 eita o te hiˈo i te a. e ooti

Mt 24:30 te Tamaiti a te taata nia te mau a.

Kol 2:17 a. no te mau mea e tupu a muri aˈe

ATARAA

, Ier 20:7 riro vau ei a.

ATÂTA

, Mas 22:3 ite tei haroˈaroˈa te a. e tapuni

ATEA

, Ohi 17:27 aita oia i a. ia tatou

ATI

, Ge 2:24 faarue te metua a. atu ai te vahine

Ex 11:1 Hoê a. toe i nia ia Pharao

Iob 36:15 faaora roto te a. a ahoaho ai

Sl 34:19 rahi te a. o te taata parau-tia

Sl 119:50 tamahanahanaraa roto to ˈu a.

Sl 119:71 Mea maitai ua roohia vau i te a.

Isa 5:20 a. tei parau mea ino te maitai

Lu 22:28 pee maite ia ˈu i to ˈu mau a.

Ohi 14:22 na roto atu i te a. e ô ai roto te

Ro 5:3 oaoa, no te a. tupu ai te faaoromai

Ro 7:24 Auê hoi au te taata a. rahi e!

Ro 12:12 oaoa to tiaturiraa, faaoromai te a.

Ko1 9:16 ua a. au ia ore au ia faaite

Ko2 4:17 noa ˈtu e mea poto te a.

Ko2 11:26 te a. roto te oire, te medebara

Iak 1:2 oaoa ia faaruru outou i te a.

Iak 1:12 oaoa tei faaoromai tamau i te a.

Apo 12:12 Ua a. to te fenua e to te miti

Apo 18:4 ore outou roohia i to ˈna mau a.

ATI IUDA

, Zek 8:23 haru te ahu o hoê a.

Ro 3:29 Atua o ˈna no te a. anaˈe?

Ko1 9:20 I te a., riro vau mai te a.

Te1 2:14 hamani-ino-hia e te a.

ATI LEVI

, Ex 32:26 Putuputu te a. ati aˈe

Nu 3:12 riro te a. no ˈu

Pa2 35:3 a., orometua haapii o Iseraela

ATI MAITE

, De 10:20 Iehova ta oe e a.

Ios 23:8 a. outou ia Iehova

ATI RAHI

, Mt 24:21 a. aita i tupu aˈenei

Apo 7:14 na roto mai teie feia i te a.

ATUA

, De 10:17 Iehova te A. o te mau a.

Mt 27:46 to ˈu A., eaha oe i faarue ia ˈu?

Ioa 1:18 Aita roa e taata i ite i te A.

Ioa 17:3 ia ite ratou o vai oe te A. mau

Ioa 20:17 haere au nia i to ˈu A. e to outou

Ko1 8:4 hoê anaˈe A. e aita ˈtu

Ko2 4:4 a. o teie nei ao i haapoiri

Eph 4:6 Hoê anaˈe A. e Metua no te taata

Io1 4:8 e here te A.

AU

, Sl 1:2 Mea a. na ˈna te ture a Iehova

Sl 40:8 Mea a. na ˈu rave to hinaaro

Sl 45:7 mea a. ore roa na oe te ino

Sl 147:1 Mea a. e mea tano ia arue ia ˈna!

Ezk 18:32 Eita vau e a. ia pohe te taata

Ro 7:22 Mea a. na ˈu te ture a te Atua

Ro 13:13 haerea a. noa mai i te ao

Ko1 14:40 ravehia te mau mea ma te a.

Ga 1:10 Ahiri e a. noa mai te taata ia ˈu

Eph 1:5 to ˈna hinaaro e tei a. ia ˈna

Eph 4:16 tuatiatihia ma te a. maite

Eph 6:6 ia hiˈohia mai e ia a. mai ratou

Php 4:5 Ia itehia to huru a. noa

Te2 1:5 i a. ai ia outou te Faatereraa arii

Heb 11:38 Aita i a. i te ao taua mau taata

Apo 4:11 E a. ia oe Iehova te hanahana

AUˈA

, Lu 22:20 Teie a., o te faufaa apî ïa

Lu 22:42 ia tia ia oe, hopoi ê i teie a.

Ko1 11:25 Na reira atoa oia no te a.

AUA

, Lu 19:43 a. pou oeoe

Ioa 10:16 mamoe ê, e ere i to teie a.

AUAHI

, Ier 20:9 mai te a. roto to ˈu mau ivi

Mt 25:41 a. mure ore no te Diabolo

Ko1 3:13 no te a. itehia te huru paturaa

Te1 5:19 Eiaha e tupohe te a. o te varua

Ti2 1:6 atuatu te ô roto ia oe mai te a.

Pe2 3:7 faataahia te fenua no te a.

AˈUAˈU

, Le 17:13 a. te animara, faatahe te toto

AUEUE

, Te1 3:3 ore a. i taua mau ati

AUEUERAA FENUA

, Lu 21:11 tupu te a.

AUFAU

, Ge 31:7 taui ta ˈna i a. ahuru taime

Ro 6:23 Ta te hara e a., te pohe ïa

AUHIA

, Ga 1:10 titau anei au ia a. vau?

AUHOARAA

, Sl 25:14 a. e Iehova, no te

AUHUNE

, Mt 9:37 rahi te a., iti te rave ohipa

AUMAUIUI

, Heb 4:15 a. i to tatou mau paruparu

AUMIHI

, Ex 34:6 Iehova, e Atua a.

Sl 41:1 faaite i te a. i te taata haihai

Kol 3:12 te here rahi, te a.

Io1 3:17 eita e faaite atu i te a.

AUPURU

, Ohi 20:28 tiaau no te a. te amuiraa

Eph 5:29 faatamaa e a. i te reira

Te1 2:7 mai te metua vahine a.

Ti1 5:8 Ia ore te tahi ia a. i to ˈna iho

Pe1 5:2 a. i te nǎnǎ tei tuuhia ia outou

AURARO

, Ex 24:7 hinaaro matou, e a. matou

Sa1 15:22 ia a., mea maitai aˈe i te tusia

Lu 2:51 a. noa ˈtura oia ia raua

Ohi 5:29 te Atua ta matou a., eiaha te taata

Ro 6:17 a. outou ma te aau tae

Ro 13:1 Ia a. i te feia mana

Ro 16:26 ia a. ratou ma te faaroo

Eph 6:5 tavini, a. to outou mau fatu

Php 2:8 a. tae noa ˈtu te pohe

Heb 5:8 haapii te a. na roto i ta ˈna i faaruru

Heb 13:17 a. atu i te mau aratai

Pe1 2:13 a. i te hoê arii tei nia ˈˈe

AURI

, Mas 27:17 Mai te a. e faaoi i te a.

Isa 60:17 ere te a. ta ˈu hopoi, e ario râ

Da 2:43 mai te a. ore piri i te araea

AURO

, Ezk 7:19 Eita te a. faaora ia ratou

Da 3:1 Hamani Nebukanesa hoê tii a.

AUTÂ

, Ex 2:24 faaroo te Atua to ratou a.

Isa 35:10 e horo ê te oto e te a.

Ezk 9:4 tapao te feia e a. e e uuru ra

Ro 8:22 a. amui nei te mau mea poietehia

Ro 8:26 na te varua o te Atua e ani a. ˈi tatou

AUTAHOÊ

, Eph 4:3 vai te a. ta te varua moˈa

AUTAHUˈA

, Pe1 2:9 e a. arii, e nunaa moˈa

AUVAHA

, Ko1 12:30 ere ratou paatoa te a.

AVA

, Mas 20:1 te uaina te faaooo, te a. te huehue

AVAˈE

, Ioe 2:31 E riro te a. ei toto

Lu 21:25 tapao i nia te mahana, te a.

AVAE

, Isa 52:7 nehenehe te a. hopoi parau oaoa

Ioa 13:5 horoi te a. o te mau pǐpǐ

Ro 16:20 tuu ia Satani raro aˈe to outou a.

AZAZELA

, Le 16:8 huti Aarona te kelero no A.

B

BAALA

, Ier 19:5 tanina ta ratou tamarii ei tusia na B.

BABELA

, Ge 11:9 iˈoa B. no te mea

BABULONIA

, Ier 51:6 maue ê mai B.

Ier 51:30 faarue to B. mau aito te aroraa

Ier 51:37 riro B. ei pueraa ofai

Apo 17:5 B. rahi, te metua vahine o

Apo 18:2 Ua topa B. rahi

BALAAMA

, Nu 22:28 paraparau te asini ia B.

BAPETIZO

, Mt 28:19 faariro ei pǐpǐ e b. ia ratou

BAPETIZOHIA

, Mt 3:13 haere Iesu ia b. oia e Ioane

Lu 3:3 b. ei faaiteraa te tatarahapa

Ohi 2:41 B. piri i te 3 000 taata

Ohi 8:36 Eaha te tapea ia ˈu ia b.?

BAPETIZORAA

, Pe1 3:21 I te b. e faaora ia outou teie nei

BAPETIZORAAHIA

, Ro 6:4 b. roto to ˈna pohe

BARANABA

, Ohi 9:27 tauturu B. ia Saulo

BARUKA

, Ier 45:2 ta Iehova parau no oe B.

BATE-SEBA

, Sa2 11:3 B. vahine na Uria

BELESAZARA

, Da 5:1 faatupu te arii B. tamaaraa rahi

BETELA

, Ge 28:19 Mairi taua vahi te iˈoa o B.

BETELEHEMA

, Mi 5:2 B. Epherata mai roto ia oe

BEZALEELA

, Ex 31:2 maiti au ia B.

BUKA

, Ex 32:33 ta ˈu e tumâ roto ta ˈu b.

Ios 1:8 Eiaha teie b. o te Ture ia atea ê

Koh 12:12 Aita e hopea ia papai rave rahi b.

Mal 3:16 Papaihia hoê b. haamanaˈoraa

Ohi 19:19 tanina ta ratou b. mua te taata

Apo 20:15 aita to ˈna iˈoa roto te b. o te ora

D

DABA

, Sa1 17:37 faaora ia ˈu i te liona e te d.

Isa 11:7 Hoê â amuraa ta te puaatoro e te d.

DAVIDA

, Sa1 16:13 faatavai Samuela ia D.

Lu 1:32 terono o D. to ˈna metua

Ohi 2:34 Aita D. i haere nia te raˈi

DEMONI

, Ohi 16:16 hoê varua, hoê d. hiˈohiˈo

Ko1 10:20 te pûpû ra te mau nunaa i te d.

Ko1 10:21 amu to nia te amuraa maa a te d.

Iak 2:19 tiaturi te d. i te Atua e te rûrû ra

DENARI

, Lu 7:41 500 d. tarahu ta te tahi

DIA

, Ohi 14:12 Mairi ia Baranaba te iˈoa D.

DIABOLO

, Mt 25:41 auahi mure ore no te D.

Lu 4:6 Na ô te D., tuuhia te mana ia ˈu

Lu 8:12 hutihuti te D. te poroi roto te aau

Ioa 8:44 O te D. to outou metua

Eph 4:27 Eiaha tuu i te D. te tahi ravea

Eph 6:11 mau papu i mua i te D.

Iak 4:7 patoi i te D., e horo ê oia

Pe1 5:8 hahaere te D. mai te liona uuru

Io1 3:8 faaore i te mau ohipa a te D.

Apo 12:12 Ua ati, ua pou te D. ia outou

Apo 20:10 hurihia te D. raro te roto auahi

DILUVI

, Ge 9:11 e ore te hoê d. tuino faahou

Mt 24:38 hou te d., te tamaa ra e te inu ra

Pe2 2:5 hopoiraa mai te d. nia te hoê ao

DINA

, Ge 34:1 matau D. haere na muri

DOREKA

, Ohi 9:36 pǐpǐ o Tabita te iˈoa, D.

E

E

, Mt 5:37 Ia riro ta outou E ei e

EˈA

, Ge 28:12 e. tae roa i nia i te raˈi

Mas 4:18 au te e. parau-tia te maramarama

Mas 16:25 manaˈo hoê e e. maitai, e pohe

Isa 30:21 Teie te e. na reira te haere

Mt 7:14 ôaôa te e. e tae i te ora

Ioa 14:6 O vau te e., te parau mau e

Ohi 9:2 tane e vahine e pee ra Te E.

EDENE

, Ge 2:8 faaineine te Atua hoê ô i E.

Ge 2:15 tuu ia ˈna i te ô i E.

EIÂ

, Ex 20:15 Eiaha roa oe e e.

Mas 6:30 Ua e. anaˈe no te poia

Mas 29:24 hae na te hoa o te e. ia ˈna iho

Mas 30:9 e. haafaufaa ore te iˈoa o te Atua

Mt 6:20 i te raˈi, ore haruhia e te e.

Mt 24:43 Ahiri ite teihea hora haere mai te e.

Ko1 6:10 eita te e. e fatu te Faatereraa arii

Eph 4:28 Eiaha te e. ia e. faahou

Te1 5:2 mahana o Iehova mai te e. i te po

ELI

, Sa1 1:3 na tamaiti a E., ei tahuˈa

ELIA

, Iak 5:17 E taata E. mai ia tatou

ENEMI

, Sl 110:2 haere ropu to e. ia vî ratou

Mt 5:44 A here noa to outou mau e.

Mt 10:36 te e. o te taata, o to ˈna iho

Lu 21:15 te paari eita to outou e. e patoi

Ro 12:20 ia poia to oe e., a faatamaa ˈtu

Ko1 16:9 mea rahi râ te e.

Php 1:28 eiaha mǎtaˈu to outou e.

ENEMIRAA

, Ge 3:15 e. rotopu ia oe e te vahine

ENOHA

, Ge 5:24 Ua haere noa E. e te Atua

EPHESIA

, Ko1 15:32 aro te animara taehae i E.

ERE

, Iak 2:15 e. te taeae e tuahine i te ahu

E RIRO VAU

, Ex 3:14 Na E. i tono ia ˈu

ESAU

, Ge 25:34 haafaufaa ore E. tiaraa matahiapo

Heb 12:16 haafaufaa ore E. te mea moˈa

ETAETA

, Mas 15:1 te parau e., faatupu te riri

Mk 3:5 peapea no te e. o to ratou aau

Heb 3:13 e. i te puai o te hara

Heb 5:14 maa e., na te feia paari

ETAETAHIA

, Mt 13:15 e. te aau o teie nunaa

ETIOPIA

, Ohi 8:27 farerei hoê taata tiaraa teitei E.

EUHE

, De 23:21 Ia e. oe ia Iehova

Tav 11:30 E. ihora Iepheta

EUODIA

, Php 4:2 faaitoito vau ia E. e Sunetuhe

EZERA

, Ezr 7:11 E. tahuˈa e papai parau

F

FAAAMU

, Ioa 21:17 Iesu: f. ta ˈu mamoe

FAAAPU

, Mt 13:38 te f., o te ao nei ïa

Ioa 4:35 A hiˈo te f., ua paari te maa

Ko1 3:9 outou te aua ta te Atua e f.

FAAAPU VINE

, Mt 20:1 imi te rave ohipa no ta ˈna f.

Mt 21:28 teie mahana haere oe i te f.

FAAARA

, Ezk 3:17 f. oe ia ratou no ˈu

Ezk 33:9 f. oe te taata ino ia fariu ê

Ioa 11:11 haere au i ǒ e f. ia ˈna

FAAARARAA

, Ezk 33:4 eita tâuˈa te f.

Ko1 10:11 papaihia ei f. ia tatou

FAAATEA

, Mas 18:1 o te f. ê, tapi to ˈna hinaaro

FAAAU

, Ro 12:2 Eiaha f. faahou to haerea to te ao

Ga 6:4 eiaha e f. ia ˈna i te tahi atu

FAAAUEUE

, Hag 2:7 f. au te mau nunaa atoa

FAAEA

, Iob 37:14 f. e feruri i te ohipa faahiahia

Ga 6:9 Eiaha e f. i te rave te maitai

FAAEA HAU

, Mas 17:27 f. noa te taata haroˈaroˈa

FAAEA TAA NOA

, Ko1 7:38 Ia f., mea maitai aˈe

FAAERE

, Le 19:13 Eiaha f. to taata tupu

Ko1 7:5 Eiaha ia f. te tahi i te tahi

FAAEREHIA

, Ko1 6:7 vaiiho noa ia f. outou

FAAETAETA

, Mas 29:1 f. to ˈna aˈî i te aˈo

FAAFAAEA

, Da 12:13 E f. oe e e tia mai oe

Lu 12:19 E f., tamaa, inu, a oaoa ˈi

FAAFANAU

, Pe1 1:3 f. faahou no hoê tiaturiraa

FAAFATATA

, Sl 73:28 maitai no ˈu ia f. i te Atua

Ioa 6:44 aita anaˈe te Metua f. ia ˈna

Iak 4:8 f. i te Atua, e f. mai oia

FAAFATU

, Eph 1:18 faufaa ta ˈna f. i te feia moˈa

FAAHAAMA

, De 8:2 no te f. e te tamata ia outou

Ko1 4:14 eiaha no te f., no te aˈo râ

FAAHAEHAA

, Mt 18:4 taata f. ia ˈna mai teie tamarii

Iak 4:10 f. ia outou i te aro o Iehova

Pe1 5:6 f. raro te rima puai o te Atua

FAAHANAHANA

, Mas 3:9 f. ia Iehova i ta oe faufaa

FAAHAPA

, Mt 5:11 oaoa ia f. te taata ia outou

Ro 14:4 O vai oe no te f. i te tavini

Ko1 9:27 eiaha te Atua ia f. ia ˈu

FAAHAU

, Io1 2:2 E tusia f. o ˈna

FAAHAURAA

, Le 16:34 pûpû te f. hoê taime matahiti

FAAHEREHERE

, Mt 16:25 tei f. to ˈna ora, ere oia te

FAAHIAHIA

, Sl 139:14 f. to ˈu hamaniraahia

FAAHITI

, Mas 17:9 taa te hoa piri i te taata e f. noa

FAAHITIHIA

, Eph 5:3 Eiaha f. rotopu outou

FAAHITIMAHUTA

, Ier 20:7 f. Iehova ia ˈu

FAAHOHOˈA

, Isa 46:5 Ia vai outou f. ia ˈu

FAAHOHOˈARAA

, Mt 13:34 Faahiti Iesu te f.

Mk 4:2 Haapii na roto i te f.

FAAHOˈI

, Ex 21:36 f. oia hoê puaatoro

Sl 37:21 tipee te taata ino ma te ore f.

Sl 116:12 Eaha ta ˈu f. ia Iehova

Mas 20:22 Eiaha parau: f. atu vau te ino!

Mt 22:21 A f. i ta Kaisara ia Kaisara

FAAHOPEARAA

, Mas 27:12 faaruru te maˈua te f.

FAAHUEHUE

, Mas 6:19 o te f. te mau taeae

FAAHUPEHUPE

, Ro 12:11 Eiaha ia f.

FAAHURU-Ê-HIA

, Mt 17:2 F. Iesu mua ia ratou

FAAHURUHURUHIA

, Nu 15:39 hiti ahu f.

FAAÎ

, Ge 1:28 f. te fenua e a haapao atu

FAAINEINE

, Ioa 14:2 haere au f. te tahi vahi

Pe1 5:10 na te Atua e f. hope

FAAINO

, Iob 2:5 E f. oia ia oe i to aro

Iob 2:9 Parau te vahine, f. te Atua pohe atu!

Mk 3:29 f. i te varua moˈa

Ro 12:14 A haamaitai, eiaha e f.

Tit 2:8 aita ta ratou e parau f. ia tatou

FAAINOINO

, Eph 4:30 f. te varua moˈa

FAAIPOIPO

, Mt 22:30 Eita tei faatiahia e f.

Mt 24:38 hou te diluvi, te f. ra

Ko1 7:25 no te feia aita i f. teie faaueraa

Ko1 7:36 eita oia e hara. Ia f. ïa

Ko1 7:39 f., roto noa râ i te Fatu

FAAIPOIPORAA

, De 7:3 Eiaha taati atu roto te f.

Mt 22:2 arii tei faatupu i te oroa f.

Ioa 2:1 tupu aˈera te oroa f. i Kana

Ko1 7:9 maitai aˈe te f. i te ura noa

Heb 13:4 Ia tura te f. no te taata atoa

Apo 19:7 tae mai te oroa f. o te Arenio

FAAITE

, Le 5:1 Ia ite mata, ia ore ia f.

Mas 3:11 Eiaha haafaufau ia f. oia te hapa

Mas 18:13 f. to ˈna manaˈo hou faaroo ai

Mt 11:25 f. i te feia e au i te tamarii

Ioa 5:20 f. te Metua i te Tamaiti ta ˈna rave

Ioa 7:7 hae te ao ia ˈu, te f. nei au

Ioa 18:37 Ia f. au te parau mau e tia ˈi

Ohi 10:42 faaue ia poro e ia f. papu

Ro 5:8 f. mai te Atua to ˈna here

Ko1 2:10 f. te Atua ia tatou roto to ˈna varua

Ko1 11:26 f. te pohe o te Fatu, e ia tae roa

Ko2 6:4 tupuraa atoa, f. matou

Heb 10:23 f. i te taata to tatou tiaturiraa

FAAITEHIA

, Ex 9:16 ia f. to ˈu iˈoa

Pa1 28:12 hohoˈa hamani f. maoti te varua

Eph 3:5 parau huna f. i te mau aposetolo

FAAITEITERAA

, Io1 2:16 f. ta ˈna faufaa

FAAITOITO

, Isa 35:3 f. te rima paruparu

Isa 57:15 f. i te taata feruriraa haihai

Lu 22:32 tatarahapa oe, f. to mau taeae

Ohi 14:22 F. te mau pǐpǐ ia mau papu

Ro 1:12 f. outou ia ˈu, f. vau ia outou

Ro 14:19 tapi te mau mea o te f.

Ko1 8:1 faatupu te ite te teoteo, f. te here

Ko1 14:26 ravehia te mau mea atoa no te f.

Kol 3:16 tamau te f. te tahi i te tahi

Tit 1:9 f. maoti te haapiiraa, faaite te hapa

Heb 10:25 f. te tahi i te tahi, rahi atu â

FAAITOITOHIA

, Ro 12:11 f. e te varua

Ko1 14:31 e haapiihia e e f.

FAAITOITORAA

, Ohi 13:15 parau f., a parau mai

FAANAHO

, Ro 8:28 f. maitai ta ˈna raveraa atoa

FAANAVENAVE

, Ti2 4:3 no te f. to ratou tariˈa

FAANEHENEHE

, Tit 2:10 f. te haapiiraa a te Atua

Pe1 3:3 Eiaha ei f. rapaeau

FAAÔ

, Te1 4:11 ore f. roto to vetahi oraraa

Ti1 5:13 te f. i roto ta vera ma ohipa

Pe1 4:15 eiaha ia fifi ei f. roto ta vera ma

Iud 4 f. omoˈe te tahi rotopu ia tatou

FAAOAOA

, Mas 27:11 paari to oe, tamaiti, f. to ˈu aau

FAAOHIPA

, Ko1 7:31 feia f. te mau mea o teie ao

Ko1 9:18 eiaha f. roa teie mana to ˈu

FAAOOO

, Lu 22:63 te f. e te tupai ia ˈna

Pe2 3:3 mahana hopea e tia mai te feia f.

FAAOOOHIA

, Lu 18:32 f., e tutuhahia

FAAORA

, Sa2 22:3 to ˈu haapuraa, to ˈu f.

Pa2 20:17 eiaha hauti, hiˈo nafea Iehova f.

Sl 3:8 O oe te f., e Iehova

Isa 59:1 ere to Iehova rima i poto no te f.

Lu 4:23 Taote, f. ia oe iho

Lu 9:11 f. ˈtura i te feia maˈi

Lu 10:9 f. te maˈi e na ô, piri te Faatereraa

Lu 19:10 haere mai te Tamaiti a te taata e f.

Ohi 5:31 faatoroa ia ˈna ei Aratai e ei F.

Pe2 2:9 ua ite Iehova i te f. i te feia

Apo 22:2 rauere no te f. te maˈi

FAAORARAA

, Ese 4:14 f. na roto te tahi ravea

Lu 21:28 fatata to outou f.

Ro 13:11 fatata ˈtu â to tatou f. i te taime

Ko1 10:13 faaineine oia i te f.

Apo 7:10 No ǒ mai te f. i to tatou Atua

FAAORE

, Ne 9:17 Atua ineine f. te hara

Sl 25:11 rahi ta ˈu hape, a f. mai

Sl 103:3 f. oia ta oe mau hapa

Mas 17:9 taata f. hapa, faaite te here

Isa 55:7 Atua f. rahi te hara

Mt 6:14 f. te hapa, f. atoa mai te Metua

Mt 18:21 ehia taime f. ta ˈna hara?

Kol 3:13 Mai ia Iehova i f. ta outou

FAAOREHIA

, Mt 26:28 toto haamaniihia ia f. te hara

FAAOROMAI

, Ne 9:30 f. oe rave rahi matahiti

Mas 14:29 faaite tei f. ore to ˈna maamaa

Mas 25:15 I te f. e fati te tapena

Ro 9:22 f. te Atua te mau farii o te riri

Ko1 13:4 E f. e e hamani maitai te here

Eph 4:2 f. i ta te tahi e te tahi hapa

Te1 5:14 e f. i te taata atoa

Iak 5:8 f., a faaitoito i to outou aau

Pe2 3:9 mea f. Iehova ia outou

Pe2 3:15 te f. o to tatou Fatu ei faaoraraa

FAAOROMAI TAMAU

, Mt 24:13 f. tae te hopea, e ora

Lu 8:15 tei hotu mai a f. ai

Lu 21:19 I to outou f. e ora outou

Ro 5:3 no te ati e tupu ai te f.

Ro 12:12 A f. i roto i te ati

Ko1 4:12 hamani-ino-hia mai, f. matou

Iak 1:4 vaiiho te f. ia faahope ta ˈna ohipa

Iak 5:11 faaroo outou i te f. o Ioba

Pe1 2:20 f. te mauiui, no te rave te maitai

FAAOTI

, Ohi 15:25 F. aˈera matou paatoa

FAAOTO

, Sl 78:41 f. ratou Tei Moˈa o Iseraela

FAARIARIA

, Mi 4:4 eita hoê f. ia ratou

FAARIRI

, Eph 6:4 eiaha f. ta outou tamarii

FAAROA

, Isa 54:2 f. taura fare ie

FAAROO

, Ar1 3:9 mai na hoê aau f.

Sl 51:12 tuu i roto ia ˈu i te hinaaro e f.

Mas 1:5 f. te taata feruriraa paari

Mt 17:5 ta ˈu Tamaiti herehia. A f. ia ˈna

Lu 10:16 te f. ia outou, e f. ia ˈu

Lu 17:6 Ahiri to f. mai te huero sinapi

Lu 18:8 ite anei te Tamaiti teie huru f.?

Ioa 3:16 te taata e faatupu i te f. ia ˈna

Ioa 3:36 ore f. i te Tamaiti, ore ïa e ora

Ohi 4:19 f. ia outou eiaha râ i te Atua

Ro 1:17 ora te taata parau-tia i to ˈna f.

Ro 4:20 itoitohia oia no to ˈna f.

Ro 5:19 na roto i te f. o te taata hoê

Ko2 4:13 faatupu matou te f., e parau ai

Ko2 5:7 haerea f. to tatou, e ere te ite mata

Ga 6:10 to tatou taeae e tuahine roto te f.

Eph 4:5 Hoê Fatu, hoê f., hoê bapetizoraa

Te2 3:2 aita te f. i noaa i te taata atoa

Ti2 1:5 to f. haavarevare ore, itehia na mua

Heb 11:1 Te f., o te tiairaa papu ïa

Heb 11:6 ore te Atua mauruuru taata aita e f.

Heb 13:17 A f. i te mau aratai

Iak 1:19 ineine te f., eiaha e ru te paraparau

Iak 2:26 f. aita e ohipa, mea pohe

Pe1 1:7 to outou f. tamatahia

FAAROO ORE

, Sa1 15:23 Hoê â te f. e te peu hiˈohiˈo

FAARUE

, De 31:8 Eita oia e f. ia oe

Sa1 12:22 eita Iehova e f. ia outou

Sl 27:10 Noa ˈtu e f. to ˈu metua ia ˈu

Sl 37:28 eita Iehova f. tei ore taiva ia ˈna

Isa 1:28 f. ia Iehova, e mou ïa

Ier 8:9 ua f. ratou i te parau a Iehova

Ioa 8:29 Aita oia i f. ia ˈu, e rave noa vau

Heb 13:5 ore roa vau vaiiho e e f. ia oe

FAASATAURO

. Hiˈo POU.

FAATAA

, Ne 8:8 f. te Ture e horoa te auraa

Mt 19:9 f. i ta ˈna vahine faaipoipo tei ore

Mk 10:11 f. ta ˈna vahine, faaipoipo te tahi

Ioa 1:18 tamaiti otahi i f. o vai te Atua

Ohi 17:3 f. e haapapu ma te faahiti

Ohi 28:23 f. maitai i te Faatereraa arii

FAATAA Ê

, Le 11:47 f. te mea viivii e

Mt 25:32 f. oia ia ratou ei piti pǔpǔ

Ro 8:39 f. ia tatou i te here o te Atua

Ko1 7:10 Eiaha te vahine e f. i ta ˈna tane

Ko1 7:15 hoa faaipoipo aita roto te faaroo f.

Heb 5:14 haapii ia f. i te maitai i te ino

FAATAARAA

, Mal 2:16 Mea hae na ˈu te f.

FAATAU

, Mas 6:6 hiˈo i te ro, f.

Mas 10:26 Mai te au auahi no te mata te f.

Mas 19:24 patia te f. te rima roto te auˈa

Mas 20:4 Eita te f. e arote i te tau toˈetoˈe

Mt 25:26 Tavini ino e te f.

Pe2 1:8 eita outou e f., e nuu râ i mua

FAATAVAI

, Sa1 16:13 f. Samuela ia Davida

Sl 2:2 mau arii patoi ta ˈna f.

Isa 61:1 f. Iehova ia ˈu faaite parau oaoa

FAATAVAIHIA

, Sl 105:15 Eiaha hauti to ˈu feia f.

FAATEIMAHA

, Ohi 15:28 eiaha e f. ia outou

Te1 2:6 nehenehe matou f. ia outou

FAATEITEI

, Php 2:3 Eiaha rave te tahi mea ma te f.

FAATERE

, Ge 3:16 ta oe tane, na ˈna f. ia oe

Mas 29:2 Ia f. te taata ino, autâ te nunaa

Koh 8:9 f. te taata i te taata no to ˈna ati

Da 4:17 ia ite o Tei Teitei Roa ˈˈe te F.

Apo 11:15 f. oia ei Arii a muri noa ˈtu

FAATEREHIA

, Ko1 6:12 eita vau vaiiho ia f. vau

FAATERERAA

, Isa 9:7 aano noa ˈtu â ta ˈna f.

FAATERERAA ARII

, Da 2:44 haamau te Atua o te raˈi hoê f.

Da 7:14 horoahia te mana ia ˈna e hoê f.

Da 7:18 e fatu tei moˈa i te f.

Mt 4:8 faaite te Diabolo te mau f.

Mt 6:10 Ia tae mai to F. Ia tupu to hinaaro

Mt 6:33 tamau te imi na mua te F. a te Atua

Mt 21:43 te F. horoahia i te nunaa faahotu

Mt 24:14 porohia te parau apî oaoa o te F.

Mt 25:34 mai, a fatu te F. tei faaineinehia

Lu 12:32 faaoti i te horoa te F. na outou

Lu 22:29 haamau vau hoê faufaa no hoê f.

Ioa 18:36 E ere ta ˈu F. no teie nei ao

Ohi 1:6 teie nei oe haamau faahou ai te f.?

Ko1 15:24 tuu te F. i te rima o to ˈna Atua

Ga 5:21 ore tei rave teie mau peu fatu te F.

Kol 1:13 tuu ia tatou roto te f. a te Tamaiti

Apo 1:6 faariro ia tatou ei f., ei tahuˈa na

Apo 11:15 riro te faatereraa o te ao i te F.

FAATIA MAI

, Ioa 6:39 f. au ia ˈna te mahana hopea

Ohi 2:24 Ua f. râ te Atua ia ˈna

FAATIAHIA MAI

, Mt 22:30 eita tei f. faaipoipo

Pe1 3:18 ua f. râ ei varua

FAATIAMÂ

, Ioa 8:32 parau mau f. ia outou

FAATIAMÂHIA

, Ro 6:18 f. outou i te hara

FAATIATIA-NOA-HIA

, Mas 29:15 tamarii f. to ˈna hinaaro

Mas 29:21 f. e riro ei mauruuru ore

FAATIETIE

, Mas 29:5 f. i te taata, hohora ïa te upeˈa

Ro 16:18 i te parau f. haavare ratou

Ko1 2:1 aita vau f. to ˈu aravihi e paraparau

Pe2 2:10 Ma te taiâ ore e te f.

Iud 16 f. ia noaa ta ratou e hinaaro

FAATIHAEHAE

, Sa1 17:26 f. te pǔpǔ faehau

Mas 27:11 pahono i tei f. mai

FAATÎTÎ

, Ko2 10:5 f. te manaˈo atoa

FAATITIAIFARO

, Ga 6:1 f. ia ˈna ma te mǎrû

Eph 4:12 no te f. i te feia

FAATITIAIFAROHIA

, Ko2 13:11 tamau te oaoa, te f.

FAATUPU

, Iob 42:2 aita mea eita oe nehenehe f.

Sl 94:20 f. te peapea ma te ture

Isa 55:11 E f. i ta ˈu i faaue

Isa 60:22 Na ˈu, o Iehova, e f. oioi

Mt 5:9 oaoa te feia f. te hau

FAATURA

, Ex 20:12 f. to metua tane e metua vahine

Sa2 12:14 aita oe f. ia Iehova

Ro 12:10 ru outou te f. te tahi i te tahi

Ko1 16:18 f. te mau tane mai ia ratou

Eph 5:33 vahine faaipoipo, f. i ta ˈna tane

Te1 5:12 f. ia ratou e aratai ra

Pe1 3:2 haerea viivii ore e to outou f. rahi

Pe1 3:15 paturu, ma te f. rahi

FAATURA ORE I TE ATUA

, Mas 11:9 roohia i te ati no te taata f.

FAATURA-RAHI-HIA

, Ti1 5:17 f. te matahiapo

FAATURERAA

, Ti2 2:5 tataˈu haapao i te f.

FAATURI

, Ex 20:14 Eiaha e f.

Mt 5:28 ua f. i roto to ˈna aau

Mt 19:9 faaipoipo i te tahi atu, ua f.

Ko1 6:9 eita te f. e fatu te Faatereraa

FAATURORI

, Sl 119:165 feia au to ture. Aita e mea f.

Mt 13:41 iriti ê mai i te feia atoa e f.

Php 1:10 ei feia viivii ore e te f. ore

FAAUE

, Ohi 5:28 f. maitai matou eiaha e

FAAUERAA

, Mt 22:40 na f. e piti niuhia te Ture

Mk 12:28 Teihea te f. rahi roa ˈˈe?

Mk 12:31 Aita f. rahi aˈe i teie e piti

Ioa 13:34 f. apî, here te tahi i te tahi

FAAUOUO

, Apo 7:14 horoi e f. to ratou ahu

FAAUTUA

, Ro 12:19 Na ˈu te tahoo. Na ˈu e f.

Te2 1:8 ia f. oia i te feia aita

FAAUTUA-OIOI-HIA

, Koh 8:11 aita i f. te ohipa ino

FAAUTUARAA

, Ko1 11:29 inu te f. no ˈna

FAEHAU

, Ti2 2:4 Aita e f. faaô roto

FAFAU

, Ar1 8:56 Aita hoê parau f. ore i tupu

Ko2 1:20 parau f. a te Atua, ua riro ei e

Heb 10:23 nehenehe tiaturi tei f. taua parau

FAˈI

, Sl 32:5 F. vau ta ˈu hara ia oe

Mas 28:13 arohahia tei f. te hapa

Iak 5:16 f. te hara te tahi i te tahi

Io1 1:9 f. ta tatou hara, faaore te Atua

FAITO

, Le 19:36 faaohipa i te f. tia

Mas 11:1 Mea hae na Iehova te f. tano ore

FAITOHIA

, Da 5:27 f. mea mâmâ roa

FAITORAA

, Lu 6:38 Tei te huru ta outou f.

FANAˈO

, Heb 6:4 f. te ô horoa noa no te raˈi

FANAˈORAA TAA Ê

, Php 1:29 f. ia mauiui no ˈna

FANAU

, Isa 66:7 Hou mamae ai, ua f. mai

FANAUHIA

, Iob 14:1 f. e te vahine, e oraraa poto

Sl 51:5 f. vau e te hapa

FANAU ORE

, Ex 23:26 te vahine f.

Isa 54:1 tuô ma te oaoa te vahine f.

FANAUˈA MAMOE

, Sa2 12:3 hoê noa f. ufa

Isa 40:11 haaputu oia te f.

Ioa 21:15 A faaamu i ta ˈu mau f.

FANAUˈA PUAATORO

, Ex 32:4 hamani te tii f.

Isa 11:6 faafaaea te f. e te liona

FARAOA

, Sl 37:25 ta ˈna tamarii te imiraa te f.

FARE

, Sa2 7:13 Na ˈna patu hoê f. no to ˈu iˈoa

Sl 27:4 Ia parahi au roto te f. o Iehova

Sl 101:2 haere ma te haavare ore roto to ˈu f.

Sl 127:1 Ia ore Iehova e patu i te f.

Isa 56:7 parauhia e f. no te pure

Isa 65:21 hamani i te f. e ora i roto

Lu 2:49 ei roto vau i te f. o to ˈu Metua

Ioa 2:16 faariro te f. to ˈu Metua f. hooraa!

Ioa 14:2 rahi te faaearaa i te f. to ˈu Metua

Ohi 5:42 tera e tera f., tamau te haapii

Ohi 7:48 Eita Tei Teitei parahi roto te f.

Ohi 20:20 haapii te taata e na tera e tera f.

Ko2 5:1 fanaˈo hoê f. mure ore i te raˈi

Heb 3:4 hamanihia te f. e te taata

FARE IE

, Isa 54:2 faaroa ta oe mau taura f.

Ohi 18:3 hamani ratou te f.

FARE TAPEARAA

, Ohi 16:26 hautiuti te niu o te f.

Heb 13:3 haamanaˈo i te feia roto te f.

FARII

, Ar2 10:16 eita vau f. te taiva

Iob 2:10 f. noa te maitai no ǒ i te Atua?

Sl 15:1 o vai ta oe e f. i to tiahapa

Hab 1:13 eita oe f. te ino

Mt 10:11 imi i te feia e f. ia outou

Mt 14:20 toea faraoa roto 12 f. î maitai

Ohi 9:15 f. maitihia e au tera taata

Ro 8:15 na roto i taua varua ra i f. ai

Ro 9:21 hoê f. no te ohipa tura, te tahi atu

Eph 5:10 imi i ta te Fatu e f.

FARIIHIA

, Ti2 2:15 ia f. oe e te Atua

FARII MAITAI

, Ro 12:13 Ei peu na outou te f.

Ro 14:1 f. i te taata faaroo paruparu

Ro 15:7 f. te tahi i te tahi

Ko2 6:2 teie te tau o te f.

Tit 1:7, 8 tiaau ei taata f.

Heb 13:2 Eiaha e haamoˈe i te f.

Pe1 4:9 A f. ma te mutamuta ore

Io3 8 Ia f. tatou ia ratou e tia ˈi

FARIU-Ê-RAA

, Mas 1:32 Na te f. te feia maˈua e

FATA

, Ge 8:20 Hamani Noa hoê f.

Ex 27:1 hamani oe te f. i te sitima

Mt 5:24 vaiiho ta oe ô i mua te f.

Ohi 17:23 hoê f. Na hoê Atua aita i matau

FATU

, De 10:17 Iehova te F. o te mau fatu

Mt 5:5 e f. te feia mǎrû i te fenua

Mt 6:24 Eita e nehenehe tavini e piti f.

Mt 7:22 F., F., aita anei matou i tohu

Mt 9:38 taparu te F. o te auhune ia tono

Mt 22:44 parau Iehova i to ˈu F.:

Mt 25:34 f. te Faatereraa faaineinehia no

Ro 8:17 f. ta te Atua horoa, hoê â ta te Mesia

Ro 14:4 Tei to ˈna F. mau aore ra topa oia

Ko1 7:39 faaipoipo roto noa i te F.

Ko1 8:5 rave rahi atua e rave rahi f.

Ga 3:29 huaai o Aberahama, f. te parau fafau

Kol 4:1 e F. atoa to outou i te raˈi

FAUFAA

, Ge 15:18 faaau Iehova f. ia Aberama

Ex 19:5 riro ei f. taa ê na ˈu

Nu 18:20 O vau ta outou tuhaa e f.

De 16:16 eiaha hoê aita e f. roto te rima

Sl 62:10 Ia rahi ta outou f., eiaha to aau

Mas 3:9 faahanahana ia Iehova i ta oe f.

Mas 11:4 Aita e apî to te f. i te mahana o

Mas 14:23 f. te huru ohipa rohirohi atoa

Mas 18:11 Te f. a te hoê taata taoˈa rahi

Isa 60:5 tae mai te f. a te mau nunaa

Isa 61:6 E amu outou i te f. a te mau nunaa

Ier 31:31 e faaau vau i te tahi f. apî

Ezk 28:5 teoteohia te aau no te f.

Da 9:23 e taata f. rahi oe

Mt 6:26 E ere anei mea f. aˈe outou?

Mt 23:23 te mau mea f. aˈe o te Ture

Lu 14:33 o te ore e haapae ta ˈna f.

Lu 22:20 f. apî maoti to ˈu toto

Lu 22:29 f. e o outou, mai to ˈu Metua

Php 1:10 taa maitai te mea f. roa

Ti2 3:16 Te mau Papai moˈa atoa, mea f.

Heb 10:34 f. maitai aˈe ta outou o te vai noa

Pe1 1:19 na te toto f. roa, to te Mesia

FAUFAAHIA

, Isa 48:17 Tei haapii ia f. oe

Ko1 6:12 tia te mau mea atoa, eita râ e f.

Ko2 7:2 aita i haavare ia f. matou

FAUFAA ORE

, Sl 101:3 f. mua to ˈu mata

Koh 1:2 f. iti rahi!

Isa 41:29 tii faatôhia f.

Isa 45:19 A imi f. noa mai ia ˈu

Isa 65:23 Eita ratou e rohi f. noa

Mt 15:9 f. to ratou haamoriraa mai

Lu 17:10 E tavini f. matou

Ko1 15:58 ere te ohipa roto te Fatu mea f.

Ga 4:9 hoˈi faahou outou i te mea rii f.

Eph 4:17 i te f. o to ratou feruriraa

Php 3:7 Tei noaa ia ˈu, faariro ei mea f.

FAUFAU

, Sl 97:10 here ia Iehova, f. te ino

Am 5:15 A f. i te ino a hinaaro i te maitai

Mt 24:15 te mea f. o te haamou

Ro 1:27 tane e tane raveraa te mea f.

Ro 12:9 f. i te ino, mau papu i te maitai

Eph 5:4 parau maamaa e hoata f.

Kol 3:8 haapae te parau f.

FEAA

, Ar1 18:21 Ehia maororaa outou e f.?

Te2 2:2 eiaha to outou feruriraa ia f.

Iak 1:6 ani ma te faaroo e te f. ore

Iud 22 aroha hamani maitai i te feia e f.

FEAAPITI

, Php 1:23 f. nei au

FEFE

, Koh 1:15 Eita tei f. e faaafarohia

FEIA APÎ

, Sl 110:3 E au to pǔpǔ f. te topata

Mas 20:29 hanahana o te f., to ratou puai

FEIA HIˈO FETIA

, Mt 2:1 f. tei tae Ierusalema

FEIA HIˈOHIˈO

, Le 19:31 eiaha haere i te f.

FEIA INO. Hiˈo atoa TAATA INO

, Sl 37:10 aita faahou te f.

Mas 15:8 hae na Iehova te tusia a te f.

Mas 15:29 atea ê Iehova te f.

Isa 57:21 Aita e hau no te f.

FEIA MANA

, Ro 13:1 auraro i te f.

Tit 3:1 auraro i te f., ineine ohipa maitatai

FEIA PARAU-TIA. Hiˈo atoa TAATA PARAU-TIA

, Sl 72:7 ruperupe f. i to ˈna mau mahana

Pe1 3:12 nia te mata o Iehova te f.

FEIA RAVE HARA. Hiˈo atoa TAATA HARA

, Sl 1:5 Eita f. rotopu te parau-tia

Ioa 9:31 eita te Atua e faaroo te f.

FENUA

, Ge 1:28 faaî te f. e haapao atu

Ex 9:29 no Iehova te f.

Iob 38:4 ia ˈu i haamau i te f.?

Sl 37:11 E fatu te mǎrû i te f.

Sl 37:29 E fatu te parau-tia i te f.

Sl 104:5 ore te f. e tauihia i to ˈna vahi

Sl 115:16 horoa oia i te f. i te taata

Mas 2:21 feia afaro anaˈe te parahi i te f.

Isa 45:18 hamani te f. ia parahihia e te taata

Isa 66:8 fanauhia anei te f. hoê mahana?

Mt 5:5 E fatu te feia mǎrû i te f.

Ro 15:23 ua ati teie mau f. te porohia

FERURI

, Mt 24:15 ia f. maite te taata taio

Lu 15:17 f. maitai e na ô

Ko1 14:20 f. outou mai te taata paari

FERURI-ORE-HIA

, Iob 6:3 taˈo i riro ei parau f.

Mas 12:18 puta ˈoˈe te parau f.

FERURIRAA

, Ar1 8:47 afaro mai to ratou f. ia hoˈi ia oe

Sl 51:10 tuu hoê f. apî aueue ore roto ia ˈu

Ohi 17:11 f. maitai aˈe to Berea i to

Ro 7:25 auraro to ˈu f. te ture a te Atua

Php 3:19 nia to ratou f. te mea o teie ao

FERURIRURI

, Ge 24:63 hahaere Isaaka na rapae f. ai

Sl 77:12 E f. au ta oe mau ohipa

Mas 15:28 f. te parau-tia hou pahono ai

FETIA

, Sl 147:4 pii oia te f. to ratou iˈoa

Mt 24:29 muri iho taua ati, topa te mau f.

Apo 2:1 na f. e hitu roto to ˈna rima atau

FETIA ANAANA

, Isa 14:12 to toparaa mai nia te raˈi, tera f.

FETII

, Ohi 10:24 titau Korenelio to ˈna f.

Eph 3:15 mairi i te iˈoa o te f. atoa

Pe1 2:17 here te f. taeae taatoa

FIFI

, Lu 8:13 tupuraa te f., aita tiaturi faahou

FIFIHIA

, Ko1 7:28 tei faaipoipo, e f. i te tino

FIRI

, Koh 4:12 eita hoê taura f. toru e mutu oioi

FIU

, Mal 1:13 Mea f.!

G

GABERIELA

, Lu 1:19 G. te tia mua te Atua

GAMALIELA

, Ohi 22:3 haapiihia e G.

GEHAZI

, Ar2 5:20 manaˈo G., tapapa vau ia ˈna

GEHENA

, Mt 10:28 faaore te ora e te tino i G.

GIBEONA

, Ios 9:3 Faaroo atoa aˈera to G.

GIDEONA

, Tav 7:20 Te ˈoˈe a Iehova e a G.!

GOLIA

, Sa1 17:4 aito o te Philiseti, o G.

GOLOGOTA

, Ioa 19:17 Apu upoo, G. ei reo Hebera

GOMORA

, Ge 19:24 ofai ura e te auahi nia ia G.

H

HAAFAUFAA ORE

, Sl 119:141 h. e vahavaha vetahi ia ˈu

Ohi 13:46 h. ra i te ora mure ore

Ti1 4:14 Eiaha e h. te ô roto ia oe

HAAFAUFAA-ORE-HIA

, Ezk 39:7 eita faahou to ˈu iˈoa ia h.

HAAFERURI

, Ohi 17:2 h. ia au i te mau Papai

Ko2 5:11 h. noa matou i te taata

HAAMA

, Ezr 9:6 h. vau fariu i te Atua

Sl 25:3 Eita te feia tiaturi ia oe e h.

Mk 8:38 taata o te h. ia ˈu e ta ˈu

Ro 1:16 Aita vau h. te parau apî oaoa

Ro 5:5 eita te tiaturiraa faatupu te h.

Eph 4:19 Aita faahou i ite i te h.

Eph 5:4 Eiaha ei haerea h. e ei parau

Ti2 1:8 Eiaha e h. i te poro

Ti2 2:15 rave ohipa aita e h. i ta ˈna i rave

Heb 11:16 aita te Atua i h. ia ratou

Pe1 4:16 Ia fifi ei Kerisetiano, eiaha e h.

HAAMÂHA

, Ko1 7:3 h. te tane te hinaaro o

HAAMAHORA

, Sl 62:8 h. to outou aau ia ˈna

HAAMAITAI

, Ge 1:28 h. te Atua ia raua e na ô

Ge 32:26 Eita vau tuu ia oe ia ore h. ia ˈu

Nu 6:24 Ia h. Iehova ia outou

Ru 2:12 Ia h. Iehova ia oe

Lu 6:28 h. i tei faaino mai

Ro 12:14 ani te Atua h. tei hamani ino mai

Heb 11:6 riro mai o te Atua o te h.

HAAMAITAIHIA

, Isa 65:23 e ta ratou tamarii h. e Iehova

Ioa 12:13 h. tei haere mai ma te iˈoa

HAAMAITAIRAA

, De 30:19 tuu mua ia oe te h. e te ati

Mas 10:22 h. a Iehova e taoˈahia ˈi

Mal 3:10 manii te h. a ore roa ˈtu ai e ere

Kol 3:24 no ǒ ia Iehova ta outou h.

Pe1 1:4 h. viivii ore e mure ore

HAAMAITAI-RAHI-HIA

, Tav 5:24 ei vahine h. Iaela

HAAMAMÛ

, Pe1 2:15 h. i te feia maamaa

HAAMANAˈO

, Iob 14:13 faataa te taime h. ai ia ˈu

Koh 12:1 h. to Atua poiete i to apîraa

Heb 10:32 h. noa i to mutaa iho

Pe2 1:12 hinaaro vau h. ia outou i teie

HAAMANAˈOHIA

, Isa 65:17 eita to mutaa iho h.

HAAMANAˈORAA

, Sl 119:24 Mea au na ˈu to h.

HAAMAORO

, Isa 46:13 eita ta ˈu faaoraraa e h.

HAAMARAMARAMA

, Ohi 20:9 parahi Eutiko te h.

HAAMATAPO

, Ge 19:11 h. aˈera i te mau tane

HAAMATARAA

, Isa 46:10 Mai te h. e tohu te hopearaa

Zek 4:10 vahavaha te mahana o te h. haihai?

Mt 24:8 h. teie mau mea o te mauiui

HAAMǍTAˈU

, Ohi 4:17 h. anaˈe ia raua ia ore raua

Eph 6:9 a na reira noa, eiaha ei parau h.

Pe1 2:23 A mauiui ai oia, aita i h. atu

HAAMAU

, Pe1 5:10 h. papu te Atua ia outou

HAAMÂUˈARAA

, Lu 14:28 na mua, numera te h.

HAAMAUIUI

, Ga 5:15 Ia h. noa outou ia outou

HAAMAUIUIRAA

, Sl 78:40 h. to ˈna aau i te medebara

HAAMAURUURU

, Sl 92:1 Mea maitai ia h. ia Iehova

Ioa 11:41 Metua, h. vau no to faarooraa

Ohi 28:15 to Paulo iteraa, h. oia te Atua

Ko1 1:4 h. noa vau te Atua te horoaraa mai

Eph 5:20 h. i te Atua no te mau mea atoa

HAAMAURUURURAA

, Sl 95:2 haere ma te h.

HAAMOˈA

, Ar1 9:3 Ua h. vau i teie fare

Ier 1:5 hou oe fanauhia ˈi, ua h. vau ia oe

Ezk 36:23 E h. vau i to ˈu iˈoa teitei

Heb 12:14 h. ia outou

HAAMOˈE

, Sl 119:141 Aita vau h. to faaueraa

HAAMORI

, Ios 24:15 a maiti o vai ta outou e h.

Mt 4:10 Iehova to oe Atua ta oe e h.

Ioa 4:24 h. ma te varua e te parau mau

HAAMORIHIA

, Ex 34:14 titau Iehova ia h. o ˈna anaˈe

HAAMORI IDOLO

, Ko1 6:9 Eita te h. fatu te Faatereraa

Ko1 10:14 a maue ê i te h.

HAAMORI I TE ATUA

, Ti2 3:12 h. anaˈe, hamani-ino-hia

HAAMORIRAA I TE ATUA

, Ti1 4:7 h. anaˈe ei fa na oe

Ti1 4:8 h. anaˈe te mea faufaa

Ti1 6:6 apî rahi to te h. anaˈe

HAAMOU

, Apo 11:18 h. te feia tuino te fenua

HAAMOURAA

, Te2 1:9 faautuahia i te h. mure ore

Pe2 3:7 h. o te feia faatura ore te Atua

HAANA

, Eph 6:11 ahu te h. tamaˈi

Eph 6:13 te h. tamaˈi taatoa

HAAPAE

, Mt 16:24 h. ia ˈna e rave ta ˈna

Mt 19:29 tei h. to ˈna fare e fenua

Ohi 26:11 faahepo ia h. to ratou faaroo

Php 2:7 h. oia ia ˈna iho e riro mai te tavini

HAAPAERAA MAA

, Isa 58:6 h. ta ˈu e mauruuru

Lu 18:12 piti h. te hebedoma, tuhaa ahuru

HAAPAO

, Ge 1:28 h. i te animara

Nah 1:7 Mea h. te feia imi te haapuraa ia ˈna

Mt 28:20 haapii ia h. te mau mea atoa

Ioa 14:15 here ia ˈu, h. ta ˈu faaueraa

Ko1 2:14 taata h. i ta te tino

Eph 5:15 h. maite to outou haerea

HAAPAO MAITAI

, Mas 14:16 h. te taata paari e fariu ê te ino

Hab 2:4 ora i to ˈna h.

Mt 10:16 h. mai te ophi, hapa ore

Lu 16:10 h. te mea iti, h. ïa te mea rahi

Ohi 20:28 A h. ia outou iho e

Ko1 4:2 titauhia i te tiaau te h.

Ko1 10:13 Eita te Atua h. e vaiiho ia

Ti1 4:16 A h. ia oe iho e te haapiiraa

Apo 2:10 tapea to h. tae noa ˈtu te pohe

HAAPAO ORE

, Ier 48:10 rave tei poroihia ma te h.!

HAAPAPU

, Ohi 9:22 h. o Iesu te Mesia

Ohi 17:3 faataa e h. ma te faahiti

HAAPAPURAA

, Ohi 17:31 h. ma te faatia mai ia ˈna

Ko2 1:22 h. o te haamaitairaa a muri aˈe

Eph 1:14 h. e fanaˈo ta te Atua i fafau

HAAPARARE

, Ex 23:1 Eiaha h. parau ere mea mau

HAAPEAPEA

, Isa 41:10 Eiaha h., o vau to Atua

Mt 6:34 Eiaha roa e h. no ananahi

Mt 10:19 eiaha h. eaha te parau e nafea

Lu 12:25 faaroa to ora hoê noa kubiti ia h.?

Ko1 7:32 h. tane taa noa te ohipa a te Fatu

Ko1 12:25 h. no te tahi e te tahi

Php 4:6 eiaha e h. noa ˈˈe

Pe1 5:7 h. mai ra oia no outou

HAAPEAPEARAA

, Mk 4:19 h. no te oraraa

Lu 8:14 manaˈonaˈo h., taoˈa e navenave

Lu 21:34 aau teimaha i te h. o te oraraa

HAAPEU

, Ko1 1:31 taata haapeu h. ia Iehova

HAAPEURAA

, Te2 1:4 riro outou h. na matou

HAAPII

, De 4:10 haaputuputu ia h. ratou

De 6:7 h. tamau i te reira i ta oe tamarii

Tav 13:8 Manoa, h. ia mâua rave te tamarii

Ezr 7:10 faaineine Ezera to ˈna aau no te h.

Sl 32:8 h. au ia oe i te eˈa ia haere

Sl 143:10 h. mai ia rave to hinaaro

Mas 9:9 h. te taata parau-tia, rahi to ˈna ite

Mas 22:6 h. i te tamaroa te eˈa e haere

Isa 48:17 O vau tei h. ia oe faufaahia oe

Ier 31:34 Eita h. faahou to ratou taeae

Mt 7:29 h. oia mai te taata e mana to ˈna

Mt 15:9 h. ratou te faaueraa a te taata

Mt 28:20 h. ia haapao te mau mea atoa

Ioa 7:16 ere na ˈu ta ˈu e h., na tei tono

Ro 2:21 h. ia vetahi ê, aita râ ia oe iho

Php 4:9 ta outou i h. mai, a faaohipa

Ti1 2:12 Eita vau faatia te vahine ia h.

Ti2 3:7 h. noa nei ratou, eita râ e ite

HAAPIIHIA

, Isa 54:13 h. to mau tamaiti e Iehova

HAAPIIRAA

, Mt 7:28 maere ta ˈna huru h.

Ioa 7:15 aita oia i haere i te h.

Ro 15:4 ua papaihia ei h. ia tatou

HAAPOHE

, Nu 35:6 oire haapuraa no tei h.

Ioa 16:2 manaˈo te h. ia outou e taviniraa

Kol 3:5 h. te mau mero o to outou tino

HAAPOIRI

, Ko2 4:4 h. te feruriraa ia ore

HAAPOPOU

, Ko1 11:2 h. vau ia outou, no te mea

HAAPOPOUHIA

, Mas 27:21 tamatahia ia h. oia

HAAPU

, Zep 3:12 h. ratou i te iˈoa o Iehova

HAAPUAI

, Isa 41:10 h. au ia oe, tauturu ia oe

Ko1 1:8 h. te Atua ia outou

Php 2:13 te Atua te h. e te tuu te hinaaro

Iud 20 h. to outou faaroo moˈa roa

HAAPURAA

, Sl 9:9 h. Iehova no tei haavîhia

Sl 18:2 O Iehova to ˈu h.

HAAVA

, Isa 26:9 Ia h. oe i te fenua

Isa 33:22 O Iehova to tatou H.

Mt 7:2 mai ta outou e h. ia vetahi ê

Lu 6:37 faaea i te h., ore outou e haavahia

Lu 18:2 h. aita e mǎtaˈu ra i te Atua

Lu 22:30 no te h. na opu 12 o Iseraela

Ioa 5:22 tuu oia i te Tamaiti te mana no te h.

Ohi 17:31 faataa hoê mahana no te h.

Ro 14:12 h. ia tatou tataitahi

Ko1 6:2 Aita outou ite h. tei moˈa i to te ao?

Iak 4:12 o vai oe no te h. to taata tupu?

HAAVAHIA

, Lu 18:7 rave te Atua ia h. ma te parau-tia

HAAVARAA

, Mas 29:4 I te h. tano a te arii e mau

Mk 13:9 tuu te taata ia outou i te h.

Ohi 28:4 eita o ˈna e ora ia H.

Ko1 6:6 horo te taeae i te taeae i te h.

Ko1 6:7 horo te tahi i te tahi i te h.

Pe1 4:17 h. i te utuafare o te Atua na mua

HAAVARE

, Sl 34:13 tapea to vaha i te h.

Mas 19:22 maitai aˈe te veve i te h.

Mt 24:24 tamata i te h. i te feia i maitihia

Mt 26:59 imi te Sunederi i te pari h.

Mk 14:30 h. oe toru taime aita oe i ite ia ˈu

Ioa 8:44 Diabolo, h. e metua no te haavare

Ga 6:7 Eita te Atua e noaa i te h.

Eph 4:25 haapae te h., parau te parau mau

Kol 3:9 Eiaha e h. te tahi i te tahi

Te2 2:11 a tiaturi ai i te parau h.

Tit 1:2 fafau te Atua, te ore e h.

HAAVARE ORE

, Sl 101:2 ma te aau h. roto to ˈu fare

Ro 12:9 Ei here h. to outou

HAAVAREVARE

, Mas 3:32 au ore na Iehova te taata h.

Ier 17:9 h. aˈe te aau te tahi atu mea

Pe2 2:3 faahema i te parau h. ia apîhia

HAAVÎ

, Sl 119:133 Eiaha te mea ino ia h. ia ˈu

Mas 10:19 o te h. to ratou utu, e paari ïa

Mas 16:32 maitai aˈe te taata e h. to ˈna riri

Koh 4:1 tei te feia h. te mana

Ko1 7:35 eiaha no te h. ia outou

Te1 4:4 ite e nafea ia h. i to outou tino

Ti2 2:24 h. ia ˈna ia hamani-ino-hia mai

HAAVÎRAA

, Sl 72:14 faaora oia i te h.

Ga 5:22, 23 ta te varua faatupu, h. ia ˈna

HADE

. Hiˈo APOO.

HAE

, Le 19:17 Eiaha e h. i to taeae

Mas 6:16 E ono ohipa mea h. na Iehova

Mt 24:9 h. ia outou no to ˈu nei iˈoa

Lu 6:27 hamani maitai i te feia e h. ia outou

Ioa 7:7 h. teie ao ia ˈu no te mea te faaite nei

Ioa 15:25 Ua h. ratou ia ˈu aita e tumu

Io1 3:15 Tei h. to ˈna taeae, e taparahi taata

HAEHAA

, Mas 15:33 i te h. e noaa ˈi te hanahana

Zek 9:9 Mea h. e te na nia ra hoê asini

Iak 4:6 hamani maitai rahi i te feia h.

HAERAA

, Mas 8:13 mǎtaˈu ia Iehova, h. i te ino

HAERE

, Ioe 2:7 h. afaro noa ratou

Mi 6:8 h. ma te aau faahaihai e to Atua

Ioa 3:13 Aita taata i h. i nia i te raˈi

HAERE Ê

, Isa 52:11 h. mai rapae, eiaha tapea

Apo 18:4 h. mai rapae ia ˈna, to ˈu nunaa

HAERE MAI

, Isa 55:1 h. outou e poihâ e tii te pape

Apo 22:17 parau te taata e faaroo: A h.!

HAEREA

, Ga 6:16 pee teie huru h.

Php 1:27 tura to h. ia au i te parau apî oaoa

Ti1 3:2 tiaau, ei manaˈo paari, ei h. afaro

Pe1 2:12 Ei h. maitai rotopu te mau nunaa

Pe1 3:1 taui eiaha i te parau, maoti râ te h.

Pe1 3:16 a haama ˈtu ai no to h. maitai

HAEREA TANO ORE

, Te1 5:14 faaara te feia h.

Te2 3:6 atea ê mai i te mau taeae h.

HAERERAA

, Ge 33:14 hoê â h. e te animara

HAHAE

, Ioe 2:13 h. to outou aau

HAHI Ê

, Heb 2:1 ia ore tatou h.

HAHU

, Le 21:5 Eiaha h. to ratou upoo

HAIHAI

, Sl 41:1 aumihi i te taata h.

Isa 57:15 faaitoito i te taata feruriraa h.

Zek 4:10 tei vahavaha i te haamataraa h.

HAIRIIRI

, Nu 21:5 faufau matou teie pane h.

Eph 4:29 Eiaha ei parau h.

HALELUIA

. Hiˈo ARUEHIA IA.

HAMANI

, Isa 45:18 ore h. te fenua mai tera

Isa 65:21 h. ratou te fare e e ora roto

HAMANIHIA

, Ro 1:20 taahia roto te mea i h.

HAMANI INO

, Sl 5:6 hae na Iehova te feia h.

Sl 119:86 h. te taata ia ˈu aita e tumu

Ioa 15:20 Ua h. ratou ia ˈu, ia outou atoa

Ohi 22:4 h. vau i te feia pee te Eˈa

Ro 12:14 haamaitai i tei h. mai

HAMANI-INO-HIA

, Mt 5:10 oaoa te feia h.

Mk 10:30 h., e fanaˈo râ tataihanere

Ko1 4:12 Ia h. mai, faaoromai tatou

Ko2 4:9 h., aita râ i faaruehia

HAMANI-INO-RAA

, Sl 11:5 hae na ˈna tei au i te h.

Sl 72:14 faaora ia ratou i te haavîraa e te h.

Isa 11:9 Aita e h. na to ˈu mouˈa moˈa

Mt 13:21 h., turori oioi atura

Mk 4:17 h., turori aˈera ratou

HAMANI MAITAI

, Mas 31:26 nia te ture o te h. to ˈna arero

Ohi 28:2 H. rahi to reira mau taata

Ga 6:10 h. anaˈe i te taata atoa

Te1 2:7 e h. mai te hoê metua vahine

Te1 5:13 h. ma te here no ta ratou ohipa

Ti2 2:24 e h. i te taata atoa

HAMANI-MAITAI-HIA

, Isa 26:10 h. te taata ino, eita e haapii

HAMANI MAITAI RAHI

, Ioa 1:17 ia Iesu itehia ˈi te h.

Ko1 15:10 aita i faufaa ore to ˈna h.

Ko2 6:1 eiaha e farii faufaa ore te h.

Ko2 12:9 Ua ravai oe i to ˈu h.

HAMANI TE MANAˈO

, Ro 13:14 eiaha e h. no te

HANAHANA

, Ioa 12:43 au aˈe te h. no ǒ te taata

Ro 3:23 eita e raea te h. o te Atua

Ro 8:18 ia faaauhia i te h. ta tatou e fanaˈo

Ko1 10:31 rave te mea atoa ia h. te Atua

Pe2 2:10 faaino i te feia h. o te Atua

Apo 4:11 E au roa ia oe Iehova te h.

HAPA

, Sl 130:3 Ahani oe tapaopao te h.

Mt 5:29 h. oe no to mata atau, paaro atu

Lu 17:2 ia h. hoê e au i te tamarii

Ga 6:1 ia h. te tahi hou haroˈaroˈa ˈi

Kol 3:13 faaoromai ia h. noa mai te tahi

Iak 3:2 h. tatou rave rahi taime

HAPA ORE

, Pa1 29:17 mauruuru oe te h.

Iob 27:5 ore au faarue to ˈu h. pohe noa ˈtu

Sl 25:21 Ia paruru te h. ia ˈu

Sl 26:11 e haere au ma te h.

HAPE

, Sa1 22:22 No ˈu te h. i pohe ai

Iob 6:24 tauturu ia ˈu ia taa i ta ˈu h.

Sl 40:12 Mea rahi aˈe ta ˈu h. i to ˈu rouru

Isa 53:5 haamauiuihia oia no ta tatou h.

HAPEPA

, Lu 5:24 Na ô i te h.: A tia, rave to roˈi

HAPÛ

, Ex 21:22 pepe atu ai hoê vahine h.

Te1 5:3 mai te vahine h. roohia e te mauiui

HARA

, Ge 39:9 nahea rave teie ino h. ˈtu ai

Sa2 12:13 Davida: Ua h. vau ia Iehova

Ar1 8:46 aita e taata o te ore e h.

Sl 32:1 oaoa te taata tei tapoˈihia te h.

Sl 38:18 Ua peapea vau no ta ˈu h.

Isa 1:18 Noa ˈtu mea uteute ta outou h.

Isa 38:17 faarue ta ˈu mau h. muri to tua

Isa 53:12 hopoi oia te h. a e rave rahi

Ier 31:34 eita vau haamanaˈo ta ratou h.

Ezk 33:14 fariu ê te taata ino i ta ˈna h.

Mt 18:15 ia h. to taeae, haere faaite

Mk 3:29 faaino te varua moˈa, h. mure ore

Ioa 1:29 Arenio a te Atua faaore h. a te ao!

Ioa 15:22 eita nehenehe parau aita ratou h.

Ohi 3:19 tatarahapa ia tumâhia ta outou h.

Ro 3:23 h. te taata atoa e eita e raea

Ro 3:25 faaore te Atua te h. tupu mutaa iho

Ro 5:12 ô mai te h. i te ao i te taata hoê ra

Ro 6:14 Eiaha te h. ia mana i nia ia outou

Ro 6:23 Ta te h. e aufau, o te pohe

Ti1 5:24 itehia ta te tahi pae h. muri aˈe

Iak 4:17 ite te maitai aita râ e rave, e h.

Iak 5:15 Mai te peu ua h., e faaorehia

Io1 1:7 tamâ te toto o Iesu ia tatou i te h.

Io1 2:1 Ia h. noa ˈtu te tahi, e tauturu

Io1 5:17 E h. te mau ohipa parau-tia ore

HAROˈAROˈA

, Sl 119:99 rahi aˈe to ˈu h. i te orometua

Mas 14:15 haapao te taata h. to ˈna taahiraa

Mas 19:11 i te h. ore ai te taata riri hanoa

Mas 22:3 ite te taata h. te atâta e e tapuni

Da 12:3 anaana te feia h. mai te raˈi

HARUHIA

, Heb 10:34 farii ia h. to faufaa

HATUA

, Isa 11:5 te parau-tia ei h.

HAU

, Ar1 4:25 Parahi Iseraela roto te h., raro aˈe

Sl 29:11 haamaitai i to ˈna nunaa ma te h.

Sl 37:11 e au roa ratou i te rahi o te h.

Sl 72:7 rahi te h. e moˈe noa ˈtu te avaˈe

Sl 119:165 h. rahi to te feia e au i to ture

Mas 17:1 maitai aˈe faraoa mǎrô i te vahi h.

Isa 9:7 te h. aita e hopearaa

Isa 32:18 te hoê vahi h. e te papu

Isa 48:18 riro to oe h. mai te anavai

Isa 54:13 rahi te h. o ta oe mau tamaiti

Isa 57:21 Aita e h. no te feia ino

Ier 6:14 E h.! Aita nei hoi e h.

Mt 5:24 ia h. orua to taeae na mua

Mk 9:50 ia vai te h. i rotopu ia outou

Ioa 14:27 vaiiho vau te h., horoa vau to ˈu h.

Ioa 14:28 mea h. aˈe te Metua ia ˈu

Ohi 9:31 vai te amuiraa roto te h.

Ro 5:1 oaoa anaˈe i te h. e te Atua

Ro 5:10 ua h. tatou e te Atua

Ro 8:6 manaˈo i ta te varua o te Atua, o te h.

Ro 12:18 parahi h. noa e te taata atoa

Ko1 7:11 eiaha faaipoipo, aore ra ia h. raua

Ko1 12:31 faaite vau ia outou te eˈa h. ê

Ko2 5:19 faatupu te Atua te h. e to te ao

Eph 3:20 faatupu h. ê roa ˈtu

Php 2:3 haamanaˈo mea h. aˈe vetahi ê

Php 4:7 na te h. o te Atua tiai to outou aau

Te1 4:11 tutava i te ora h. noa

Te1 5:3 Te h. e te ati ore! ei reira iho e

Pe1 3:4 te h. e te mǎrû

Pe1 3:11 imi te h. e tapi te reira

Apo 6:4 faatiahia ia faaore te h. i te fenua

HAUMÂRÛ

, Ohi 3:19 horoa Iehova te anotau h.

HAUTI

, Ge 19:14 e au ra te h. ra Lota

Mas 6:29 faautuahia te taata e h. ia ˈna

Mas 26:19 Te h. noa ra hoi au!

Ohi 5:38 eiaha e h. i tena mau taata

HAVITI

, Mas 6:25 Eiaha hinaaro to ˈna h. roto to aau

Ezk 28:17 teoteohia to aau no to h.

HEBEDOMA

, Da 9:24 70 h. faataahia

Ko1 16:2 mahana matamua o te h. atoa

HEEHEE

, Sl 73:18 tuu oe ia ratou nia te tahua h.

HEI

, Mt 27:29 firi te hoê h. taratara

HEI UPOO

, Mas 12:4 h. te vahine haapao maitai

Ko1 9:25 noaa te tahi h. o te pê

HEMA

, Mt 6:13 tauturu ia matou ore h.

Mt 26:41 pure ia ore outou ia h.

HEPOHEPO

, Sa1 1:15 vahine aau h. rahi au

Mas 14:10 ite te aau to ˈna h.

Mas 18:14 O vai te faaoromai i te aau h.

Koh 7:7 maamaahia te taata paari no te h.

Isa 66:2 hiˈo vau te taata haehaa e te aau h.

Php 2:26 h. ra [Epapherodito] no te mea

Te1 5:14 parau mahanahana i te feia h.

HERE

, Le 19:18 h. to taata tupu mai ia oe

De 6:5 h. ia Iehova ma to aau atoa

Sl 149:4 Mea h. na Iehova i to ˈna nunaa

Sir 8:6 puai te h. mai te pohe

Mt 10:37 taata mea h. aˈe na ˈna i

Mt 22:37 Ia h. oe ia Iehova ma to

Mt 24:12 iti roa te h. o te rahiraa

Mk 10:21 Hiˈo Iesu ia ˈna ma te h.

Ioa 3:16 No to te Atua h. rahi i to te ao

Ioa 13:1 h. ta ˈna mau pǐpǐ tae te hopea

Ioa 13:34 ia h. te tahi i te tahi

Ioa 14:15 h. outou ia ˈu, a haapao ïa

Ioa 15:13 tera te h. rahi aˈe

Ioa 21:17 Simona, mea h. na oe ia ˈu?

Ro 8:39 faataa ê ia tatou i te h. o te Atua

Ro 13:8 Eiaha e tarahu, ia h.

Ro 13:10 haapao maite te h. i te ture

Ko1 8:1 faateoteo te ite, faaitoito te h.

Ko1 13:2 aita to ˈu h., mea faufaa ore ïa

Ko1 13:8 Eita roa te h. e mure

Ko1 13:13 te h. tei hau ê i na toru

Ko1 16:14 rave ta outou ohipa na roto te h.

Ko2 2:8 haapapu to outou h. ia ˈna

Ga 2:20 Tamaiti a te Atua tei h. ia ˈu

Kol 3:12 ahu mai i te h. rahi

Kol 3:14 te h. te taamu tia roa e tahoê

Kol 3:19 tane, a h. ta outou vahine

Iak 5:11 Atua h. rahi Iehova

Pe1 4:8 Ia h. rahi, e tapoˈi te h. i

Io1 3:18 eiaha ei parau noa, ei h. ohipa râ

Io1 4:8 e h. te Atua

Io1 4:10 ere tatou tei h. te Atua, o ˈna tei

Io1 4:20 aita e h. to taeae, eita e h. i te Atua

Io1 5:3 te h. i te Atua, ia haapao

Iud 21 rave te mea e h. te Atua

Apo 2:4 ua ere oe i to h. matamua

Apo 3:19 feia mea h. na ˈu, e aˈo vau

HEREHIA

, Mt 3:17 ta ˈu Tamaiti, tei h.

HERE TAEAE

, Ro 12:10 here i te tahi i te h.

HERE TAIVA ORE

, Ex 34:6 Iehova, rahi te h.

Sl 13:5 tiaturi au i to h.

Sl 136:1-26 vai to ˈna h. a muri noa ˈtu

Ho 6:6 mauruuru vau te h., eiaha te tusia

HEZEKIA

, Ar2 19:15 Pure H. mua ia Iehova

HIˈA

, Ko1 10:12 ara eiaha oia ia h.

HIAAI

, Pe1 2:2 h. te û o te parau a te Atua

HIERO. Hiˈo atoa FARE

, Sl 11:4 roto Iehova to ˈna h.

Sl 27:4 mataitai i to ˈna h.

Ier 7:4 te h. o Iehova, te h. o Iehova

Ezk 41:13 Faito oia te h., 100 kubiti

Mal 3:1 haere mai te Fatu i to ˈna h.

Mt 21:12 Tomo Iesu roto te h., tiahi

Ohi 17:24 ore parahi roto te h. hamanihia

Ioa 2:19 vavahi teie h., e faatia vau

Ko1 3:16 outou te h. o te Atua

HIMENE

, Pa1 15:16 Parau Davida maiti te feia h.

Ne 12:46 h. arue e haamauruuru i te Atua

Sl 96:1 h. ia Iehova hoê h. apî

Ohi 16:25 arue Paulo e Sila te Atua ma te h.

Eph 5:19 h. navenave ia Iehova

Kol 3:16 h. haamoriraa ma te mauruuru

HIMENERAA

, Mt 26:30 muri aˈe h., haere ratou

HINAARO

, Ge 8:21 ino te h. o te aau mai te apîraa

Ex 19:8 e h. matou e rave

Sl 37:4 horoa mai oia ta to aau e h.

Sl 40:8 Mea au na ˈu rave to h.

Sl 51:12 tuu roto ia ˈu te h. e faaroo

Sl 84:2 E h. rahi to ˈu ia Iehova

Sl 143:10 haapii ia ˈu ia rave to h.

Sl 145:16 haamâha te h. o te mau mea ora

Isa 26:9 h. rahi to to ˈu aau ia oe

Mt 6:10 Ia tupu to oe h. i te fenua

Mt 6:32 ite te Metua h. outou teie mea

Mt 7:21 o te rave te h. o to ˈu Metua

Lu 22:42 ia tupu eiaha to ˈu h., to oe râ

Ioa 6:38 pou mai no te rave eiaha to ˈu h.

Ohi 21:14 Ia tupu te h. o Iehova

Ro 1:15 h. roa vau e faaite te parau oaoa

Ro 1:27 uˈana te h. te tane e te tane

Ro 7:18 h. e rave te mea maitai, aita râ

Ro 12:2 te tia roa o te h. o te Atua

Ro 12:13 opere i ta ratou h. mau

Eph 2:3 ia au i te mau h. o to tatou tino

Php 1:8 h. roa vau e ite ia outou

Php 2:13 tuu roto ia outou te h.

Kol 3:5 h. faufau vî ore

Te1 4:3 h. o te Atua, haapae te peu

Te1 4:5 eiaha te nounou e te h. faufau vî ore

Ti2 2:22 horo ê i te mau h. o te apîraa

Heb 10:26 Ia rave tatou te hara ma te h. mau

Io1 2:17 tei rave te h. o te Atua, e vai noa

Io1 5:14 ani ia au to ˈna h., faaroo oia

HINAARO TIA ORE

, Ro 16:18 tîtî no to ratou mau h.

Ga 5:16 ore rave te h.

Iak 1:14 umehia e to ˈna iho h. e ia hema

Pe1 2:11 haapae i te h. o te tino

Io1 2:16 h. o te tino e h. o te mata

Iud 7 ua rave i te h. o te tino

HINAHINA

, Mas 16:31 hei nehenehe te h.

HINU

, Ar1 17:16 aita te h. o te farii huˈa i pau

Mt 25:4 te mea paari, ua rave te mori e te h.

HIˈO

, Pa2 16:9 h. to Iehova mata te fenua

Ohi 15:36 h. te taeae ia ite eaha te huru

Ko1 13:12 mea na roto i te h. veo

Ko2 3:18 au te h. faaite to Iehova hanahana

Iak 1:23 h. to ˈna hohoˈa mata i roto te h.

HIˈOHIA

, Kol 3:22 eiaha noa ia h. mai

HIˈOHIˈO

, De 18:11 demoni h. to ˈna

HIONA

, Isa 1:18 uouo te hara mai te h.

HIˈOPOA

, Sl 26:2 h. ia ˈu, Iehova, tamâ to ˈu aau

Mas 21:2 E h. Iehova i te aau

Ohi 17:11 h. maitai i te mau Papai

Ko1 11:28 h. maite te taata ia ˈna iho

Ko2 13:5 h. ia outou tei roto anei i te faaroo

Ga 6:4 ia h. te taata i ta ˈna iho ohipa

Io1 4:1 h. râ i te mau parau tohu

HIˈORAA

, Ioa 13:15 horoa ˈtu hoi au i te h.

Ko1 10:6 ei h. te reira no tatou

Ko2 4:2 riro matou ei h. maitai no te taata

Ti1 4:12 riro ei h. no te feia faaroo

Iak 5:10 pee i to te mau peropheta h.

Pe1 2:21 Mesia te h. ia pee outou

Pe1 5:3 ei h. no te nǎnǎ

HITIRAA MAHANA

, Isa 41:2 titau hoê aito no h.

HOA

, Pa2 20:7 to h. Aberahama

Sl 55:13 To ˈu h. matau maitai

Mas 3:32 h. rahi no te taata afaro

Mas 14:20 rahi te h. o te taata taoˈa

Mas 16:28 taa roa te h. piri i te pari haavare

Mas 17:17 faaite te h. mau i te here

Mas 18:24 h. piri aˈe i te taeae

Lu 16:9 imi te h. ma te taoˈa parau-tia ore

Ioa 15:13 horoa to ˈna ora no to ˈna mau h.

Ioa 15:14 h. no ˈu ia rave ta ˈu e faaue

Iak 2:23 parauhia Aberahama h. no Iehova

Iak 4:4 h. no teie nei ao, enemi no te Atua

HOA OHIPA

, Ko1 3:9 h. mâua no te Atua

HOÊ

, Ko1 8:6 h. Atua, te Metua, h. Fatu, Iesu

Eph 4:13 noaa ia tatou te h. â faaroo

HOHOˈA

, Ge 1:26 Hamani te taata i to tâua h.

Ex 26:30 faanaho te sekene ia au te h.

Sa1 16:7 Eiaha haapao to ˈna h.

Ar1 6:38 hiero patuhia ia au to ˈna h.

Ro 2:20 te h. o te parau mau

Ti2 1:13 te h. o te parau maitatai

Heb 8:5 hamani ia au to ratou h.

HOHONU

, Ro 11:33 h. o to te Atua ite e paari

Eph 3:18 ia taa maite te h.

Apo 2:23 hiˈopoa i te manaˈo h. roa

HOHONURAA

, Ko1 2:10 h. o te paari o te Atua

HOˈI

, Isa 55:11 Eita ta ˈu parau h. faufaa ore

Ioe 2:12 h. mai ma to outou aau atoa

Mal 3:7 h. mai ia ˈu, e h. atu vau ia outou

HOO

, Sl 49:7 Aita hoê nehenehe h. mai taeae

Ho 13:14 h. mai au ia ratou i te Apoo

Mt 20:28 Tamaiti, horoa to ˈna ora ei h.

Ro 8:23 faatiamâhia to tatou tino maoti te h.

Ko1 7:23 hoohia mai outou i te hoê h.

Apo 5:9 i to toto ua h. mai oe i te taata

HOOHOO

, Mt 13:45 taata h. ratere imi poe

Ko2 2:17 ere tatou te feia h. i te parau

HOPE

, Ti2 4:7 h. ia ˈu te hororaa

HOPEA

, Isa 2:2 pae h. o te mau mahana

Mt 24:14 i reira te h. e tae mai

Ioa 13:1 here Iesu ta ˈna mau pǐpǐ tae te h.

HOPEARAA

, Isa 46:10 Mai te haamataraa, tohu vau te h.

HOPII

, Mt 4:24 te h. e te hapepa, faaora oia

HOPOI

, Mas 20:19 taata mea au e h. i te parau

HOPOIA

, Sl 38:4 ta ˈu hapa mai te h. teimaha

Sl 55:22 huri ta oe h. nia ia Iehova

Sl 68:19 amo Iehova ta tatou h.

Koh 12:13 tera noa te h. a te taata

Lu 11:46 tuu outou i te h. teimaha

Ohi 1:20 riro ta ˈna h. tiaau ia vetahi ê

Ga 6:5 amo te taata ta ˈna iho h.

Apo 2:24 Aita ˈtu ta ˈu e h. e horoa

HOPU

, Ar2 5:10 h. hitu taime i Ioridana

HOPUE

, Mt 13:33 e au te Faatereraa i te h.

Ko1 5:6 maraa te faraoa i te h. rii

HORA

, Mt 24:36 mahana e te h., aita hoê ite

HOREO

, Ge 22:16 Iehova: h. nei au ia ˈu iho

Mt 5:34 Eiaha roa e h.

HORO

, Ko1 9:24 A h. ia riro ia outou te re

Ko1 9:26 aita vau h. hanoa ra

Ga 5:7 h. maitai na outou. Na vai haafifi

HOROA

, De 15:8 hohora oe to rima e h.

Mas 11:24 h. rahi, rahi mai ta ˈna

Mas 11:25 rahi te faufaa a te taata h.

Mas 19:17 farii maitai te riirii, h. ia Iehova

Mt 10:8 Mea horoa-noa-hia mai, a h. noa

Mt 16:26 ta te taata e h. no to ˈna ora?

Lu 6:35 h. ma te ore tiai faahoˈihia

Ohi 20:35 rahi aˈe te oaoa ia h. ia

Ko2 12:15 ineine au h. to ˈu puai no outou

Ti1 6:18 h. e tufa ˈtu ma te aau tae

Iak 1:5 tamau te ani te Atua, h. noa mai

HOROAHIA

, Lu 12:48 rahi tei h., rahi te titauhia

Lu 16:11 eita e h. te mau taoˈa mau

HOROI

, Sl 51:2 h. ia ˈu i ta ˈu hapa

Ioa 13:5 h. te avae o te mau pǐpǐ

HORORAA

, Koh 9:11 eita tei vitiviti upootia noa te h.

Ohi 20:24 ia oti ta ˈu h. e taviniraa

Ti2 4:7 ua hope ia ˈu te h.

HORUHORU ORE

, Mas 14:30 aau h., ora no te tino

HOTU

, Ge 3:3 maa h., eiaha e tapea

Mt 7:20 I ta ratou mau h. e ite outou

Lu 8:15 tei h. mai a faaoromai ai i te fifi

Ioa 15:2 tope oia, ia rahi te h.

Ioa 15:8 faahanahanahia to ˈu Metua, ia h.

HOTU MATAMUA

, Ro 8:23 tei ia tatou te h.

HUAAI

, Ge 3:15 enemiraa ropu to h. e to ˈna

Ge 22:17 e faarahi mau â vau i to h.

Ga 3:16 no to h., o te Mesia ïa

Ga 3:29 outou te h. o Aberahama

HUANANE

, Ko1 14:33 ere te Atua no te h., te hau râ

HUE

, Lu 15:13 h. atura i ta ˈna faufaa

HUERO

, Lu 8:11 Te h., o te poroi a te Atua

HUIARII

, Sl 45:16 faatoroa ia ratou ei h. i te fenua

Isa 9:6 topahia to ˈna iˈoa H. o te hau

Isa 32:1 mana te h. no te ohipa afaro

Da 10:13 patoi maira te h. o Peresia

Ko1 1:26 aita rea taata no te opu h.

HUIRA

, Ezk 1:16 h. to roto i te tahi h.

HUNA

, Lu 8:17 aita mea h. eita faaitehia

HUPE

, De 32:2 tahe ta ˈu parau mai te h.

HUPEHUPE

, Mas 19:15 pohe te h. i te poia

HURI

, Ko2 10:4 h. i raro te mau pare

HURU

, Php 2:20 Aita taata mai ia ˈna te h.

Iak 5:17 taata Elia mai ia tatou te h.

Pe2 3:11 teihea h. taata outou

HURU Ê

, Ezr 9:6 h. au i te fariu i te Atua

Ioa 6:60 Mea h. teie parau, o vai

HURU FERURIRAA

, Eph 4:23 faaapî to h.

Php 2:5 h. i vai na i te Mesia

HURU MAITATAI

, Ro 1:20 h. eita e ite-mata-hia

Ga 5:22 h. ta te varua moˈa e faatupu

HURU RAPAEAU

, Mt 22:16 eita e haapao te h.

Ioa 7:24 faaea i te haava i te h.

Ko2 10:7 haava outou ia au i te h.

Ga 2:6 eita te Atua haapao te h.

HURU RAVERAA

, Ko1 4:17 haamanaˈo oia ta ˈu h.

HURU TAATA

, Eph 4:24 ahu te h. apî

Kol 3:9 tatara i te h. tahito e

I

Î

, Lu 6:45 te î te aau parau te vaha

IˈA

, Ion 1:17 i. horomii ia Iona

Ioa 21:11 upeˈa î roa i te i. rarahi, 153

IA

, Ex 15:2 I. to ˈu puai e mana

Isa 12:2 O I. Iehova to ˈu mana

IAKOBA

, Ge 32:24 taputô hoê tane ia I.

IAKOBO 1.

, Lu 6:16 Iuda te tamaiti a I. e

IAKOBO 2.

, Ohi 12:2 Haapohe ia I. taeae o Ioane

IAKOBO 3.

, Mk 15:40 Maria metua vahine o I. iti

IAKOBO 4.

, Mt 13:55 to ˈna mau taeae I., Iosepha

Ohi 15:13 otiraa ta raua faatiaraa, na ô I.

Ko1 15:7 Fa ia I., muri iho te aposetolo

Iak 1:1 I., tavini na te Atua e na

IDOLO

, Sl 115:4 ario e auro ta ratou i.

Io1 5:21 a ara i te i.

IEHOSAPHATA

, Pa2 20:3 Mǎtaˈu ihora I.

IEHOVA

, Ex 5:2 O vai I.? Aita vau ite ia I.

Ex 6:3 aita vau i faaite to ˈu iˈoa I.

Ex 20:7 Eiaha faahiti faufaa ore te iˈoa I.

De 6:5 here ia I. ma to aau atoa

De 7:9 I. te Atua mau, haapao maitai

Sl 83:18 I. to iˈoa, oe Tei Teitei Roa ˈˈe

Isa 42:8 O vau o I. To ˈu iˈoa tera

Ho 12:5 I. o te mau nuu, o I. to ˈna iˈoa

Mal 3:6 O vau o I., eita vau e taui

Mk 12:29 I. to tatou Atua, hoê anaˈe I.

IEPHETA

, Tav 11:30 Euhe ihora I.

IEREMIA

, Ier 38:6 huri ia I. roto te tura pape

IERUSALEMA

, Ios 18:28 Iebusi, oia hoi I.

Da 9:25 parau e patu faahou ia I.

Mt 23:37 I., I., haapohe peropheta

Lu 2:41 haere i I. i te oroa Pasa

Lu 21:20 ia ite ia I. ia haaatihia e te nuu

Lu 21:24 taataahihia I. e te mau nunaa

Ohi 5:28 î I. i ta outou haapiiraa

Ohi 15:2 I. e farerei te mau aposetolo e te

Ga 4:26 vahine tiamâ te I. no nia

Heb 12:22 haafatata i te I. i te raˈi

Apo 3:12 I. apî o te pou mai te raˈi

Apo 21:2 I. apî, mai te raˈi mai

IESE

, Sa1 17:12 vaˈu tamaiti ta I.

Isa 11:1 no roto i te tumu i raro ra o I.

IESU

, Mt 1:21 topa oe to ˈna iˈoa I.

IEZEBELA

, Ar1 21:23 amu te mau urî ia I.

Apo 2:20 farii ra oe ia I.

IINO

, Te1 5:22 haapae te i. rave rau

IMI

, Pa1 28:9 Ia i. oe ia ˈna, itehia mai

Sl 119:176 mamoe tei moˈe. A i. i to tavini

Isa 55:6 i. ia Iehova a nehenehe noa ˈi

Ezk 34:11 na ˈu e i. i ta ˈu mau mamoe

Da 12:4 Mea rahi te i. maite roto te buka

Zep 2:3 A i. ia Iehova, e te taata mǎrû atoa

Ioa 4:23 i. te Metua i te taata mai te reira

Ohi 17:27 ia i. te Atua, noa ˈtu perehahu

Ro 15:1 eiaha ia i. to tatou maitai

Ro 15:2 i. te maitai o to ˈna taata tupu

Ro 15:3 Aita te Mesia i. to ˈna maitai

IMI MANU

, Sl 91:3 marei a te i.

INAˈI

, Mas 23:20 feia amu haapuupuu te i.

INEINE

, Mt 24:44 ia vai i. outou

Ti2 3:17 i. no te ohipa maitatai atoa

INO

, Ge 3:5 mai te Atua ite te maitai e te i.

Ge 6:11 ua i. te fenua i te aro o te Atua

Le 22:21 Eiaha e i. to nia iho i te animara

Nu 23:8 nafea vau e faatae ai i te i. i nia

Sl 23:4 Eita vau e mǎtaˈu i te i.

Sl 37:9 haamouhia te feia ohipa i.

Mas 11:17 faatae te taata i. te fifi nia ia ˈna

Mas 12:10 mea i. te aroha o te taata i.

Isa 5:20 ati te feia parau mea maitai te i.

Mt 24:12 no te rahi o te i., iti te here

Ro 7:19 te i. ta ˈu e ore e hinaaro e rave

Ro 12:17 Eiaha te i. ia tahoohia ˈtu i te i.

Ko1 6:7 faaoromai noa i te i.

Ti2 3:1 tau i. mau e te fifi ia faaruru

Io1 5:19 raro aˈe te mana o te varua i.

INOINO

, Le 19:18 Eiaha e i.

Sl 37:8 Eiaha e i. rave atu ai te ino

Eph 4:31 te i., te riri, te iria

INU

, Mt 20:22 haere ia orua i. ta ˈu e inu?

INU AVA

, Mas 23:21 vevehia te i.

Ko1 5:11 faaea i te amuimui i te i.

Ko1 6:10 eita te i. e fatu i te Faatereraa

IˈOA

, Ex 3:13 na ô ratou: O vai to ˈna i.?

Ex 3:15 Iehova to ˈu i. e a muri noa ˈtu

Ex 9:16 faaitehia to ˈu i. na te fenua

Ex 20:7 Eiaha faahiti faufaa ore te i.

Sa1 17:45 haere atu ma te i. o Iehova

Pa1 29:13 arue matou to i. hanahana

Sl 9:10 Tei ite i to i., e tiaturi ia oe

Sl 79:9 no to i. hanahana

Mas 18:10 Te i. o Iehova, e pare etaeta

Mas 22:1 Mea au aˈe te i. maitai i te taoˈa

Koh 7:1 Mea au aˈe te i. maitai i te monoˈi

Ier 23:27 ia moˈe i to ˈu nunaa to ˈu i.

Ezk 39:25 paturu vau to ˈu i. moˈa

Mal 1:11 rahi to ˈu i. rotopu te mau nunaa

Mal 3:16 feia e feruriruri ra i to ˈna i.

Mt 6:9 ia moˈa to oe i.

Ioa 12:28 Metua, a faahanahana i to i.

Ioa 14:14 ani outou ma to ˈu i., e rave au

Ioa 17:26 Ua faaite au i to i.

Ohi 4:12 aita ˈtu i. i horoahia e ora ˈi

Ohi 15:14 rotopu ia ratou nunaa no to ˈna i.

Ro 10:13 faaorahia tei tiaoro i te i. o Iehova

Php 2:9 te i. tei hau ê i te mau i. atoa

IOANE 1.

, Mt 21:25 Nohea te bapetizoraa a I.?

Mk 1:9 bapetizohia Iesu e I.

IOANE 2.

, Ioa 1:42 Simona oe te tamaiti a I.

IOANE 3.

, Mt 4:21 Iakobo e to ˈna taeae I.

IOBA

, Iob 1:9 Aita tumu mǎtaˈu ai I. te Atua?

Iak 5:11 faaroo te faaoromai o I.

IONA

, Ion 2:1 Pure I. mai roto te iˈa

IONATANA

, Sa1 18:3 Faaau I. hoê faufaa ia Davida

Sa1 23:16 tauturu I. ia Davida

IORIDANA

, Ios 3:13 mau te pape I.

Ar2 5:10 hopu e hitu taime i I.

IOSEPHA

, Ge 39:23 pihai iho Iehova ia I.

Lu 4:22 na ô: tamaiti na I. teie?

IOSIA

, Ar2 22:1 31 matahiti to I. faatereraa

IOSUA

, Ex 33:11 I. te tamaiti a Nuna

IRI

, Tav 6:37 rari te i. mamoe i te hupe

IRIA

, Mas 19:19 faaruru te i. i te faahopearaa

Kol 3:19 eiaha e i. ˈtu ia ratou

IRITI TURE

, Iak 4:12 Hoê noa I. e Haava

ISAAKA

, Ge 22:9 Taamu i ta ˈna tamaiti I.

ISERAELA

, Ge 35:10 o I. to iˈoa

Sl 135:4 maiti ia I. ei tuhaa taa ê na ˈna

Ga 6:16 Ei te I. o te Atua te hau e te aroha

ITE

, Ex 4:10 ere te taata i. i te paraparau

De 19:15 haapapuraa a e piti i.

Mas 1:7 mǎtaˈu ia Iehova, haamataraa o te i.

Mas 2:10 ia au oe i te i.

Mas 24:5 i te i. e rahi ai te puai o te taata

Isa 11:9 e î te fenua i te i. ia Iehova

Isa 43:10 O outou to ˈu mau i.

Ier 31:34 Ia i. outou o vai Iehova! E i. ratou

Ho 4:6 aita outou i hinaaro e i. o vai au

Mal 2:7 Ia tapea te utu o te tahuˈa i te i.

Mt 18:16 haapapuraa a e piti, e toru i.

Mt 24:14 porohia te Faatereraa ia i. te

Lu 11:52 hopoi ê outou te taviri noaa ˈi te i.

Ioa 1:18 Aita roa e taata i i. i te Atua

Ioa 14:9 tei i. ia ˈu, ua i. atoa i te Metua

Ohi 1:8 e riro outou ei i. no ˈu na

Ro 10:14 nafea ratou e i. ai ia ore te tahi

Ko2 2:11 i. tatou ta ˈna mau raveraa

Ti2 2:2 mau tane i. i te haapii ia vetahi ê

Apo 1:5 Iesu Mesia, I. haapao maitai

Apo 11:3 e tohu e piti i. 1 260 mahana

ITEHIA

, Mt 6:1 eiaha rave te parau-tia ia i. mai

Ro 8:19 tiai te tau i. ta te Atua mau tamaiti

Ga 4:9 ua i. outou e te Atua

ITE-MAITAI-HIA

, Ko2 6:9 ite-ore-hia matou, e feia i.

ITE MAU

, Da 12:4 e haere te i. i te rahiraa

Ro 10:2 itoito e ere ia au i te i.

Kol 3:10 huru taata, faaapîhia na roto te i.

ITE ORE

, Sl 19:7 e noaa i te feia i. te paari

Isa 5:13 hopoi-ê-hia no te i.

ITE-ORE-HIA

, Ko2 4:18 tiatonu noa te mea i.

Heb 11:27 ite ra oia i te Atua i.

ITE PAPU

, Te1 1:5 na roto te varua e te i.

Ti1 2:4 tei hinaaro ia noaa i te taata te i.

ITI

, Isa 60:22 riro te mea i. ei tausani

Lu 16:10 haapao maitai te mea i.

Ko1 13:9 Maa vahi i. noa ta tatou i ite

ITOITO

, Ios 1:7 ia i. e ia puai oe

Mas 10:4 taoˈahia te taata rima i.

Mas 12:27 taoˈa faufaa te i. no te hoê taata

Mas 21:5 manuïa te opuaraa a te taata i.

Ohi 28:15 to Paulo iteraa ia ratou, i. atura

Php 1:14 i. te faaiteraa te parau a te Atua

ITOITOHIA

, Sa1 30:6 I. Davida ia Iehova

Ko1 10:23 eita e i. i te mau mea atoa

ITOITO RAHI

, Sl 69:9 Ua î au i te i. no to fare

Isa 37:32 Na te i. o Iehova e rave i te reira

Ro 10:2 e i. to ratou no te Atua, e ere râ

Tit 2:14 nunaa i. i roto i te ohipa maitai

Heb 6:11 faaite te hoê â i.

IUBILI

, Le 25:10 riro te reira ei I.

IUDA

, Ge 49:10 Eita te sepeta atea ia I.

Mt 27:3 tatarahapa ihora I. e faahoˈi

IVI

, Ge 2:22 Hamani i te vahine i te i. aoao

Ge 2:23 te i. o to ˈu ivi

Ar2 13:21 nia i te mau i. o Elisaia

Sl 34:20 tiai oia i to ˈna mau i. atoa

Mas 25:15 arero mǎrû e fati ai te i.

Ier 20:9 mai te auahi roto to ˈu i.

Ioa 19:36 ore hoê o to ˈna mau i. e ofatihia

K

KAINA

, Io1 3:12 K., taparahi to ˈna teina

KAISARA

, Mt 22:17 aufau te tute ia K.?

Mk 12:17 faahoˈi ta K. ia K., ta te Atua râ

Ioa 19:12 tuu oe tena, ere oe te hoa no K.

Ioa 19:15 K. to matou arii, aita ˈtu

Ohi 25:11 Na K. e haava ia ˈu!

KALEBA

, Nu 13:30 Tamata K. tamǎrû te nunaa

Nu 14:24 e huru feruriraa ê to K.

KAMELA

, Mt 19:24 ohie aˈe no te k. ia ô

KANA

, Ioa 2:1 faaipoiporaa i K. i Galilea

KELERO

, Sl 22:18 tuu k. ratou to ˈu ahu

KEPHA

, Ko1 15:5 fa ia K., muri iho i na 12

Ga 2:11 K. i Anetiohia, patoi vau ia ˈna

KERISETIANO

, Ohi 11:26 parauhia te pǐpǐ e K.

KERUBI

, Ge 3:24 tuu i na k. e hoê ˈoˈe

Ezk 28:14 faatoroa ia oe k. faatavaihia

KORA

, Nu 26:11 Aita na tamaiti a K. pohe

Iud 11 parau orure hau a K.

KORENELIO

, Ohi 10:24 titau K. to ˈna fetii e hoa

KUBITI

, Mt 6:27 faaroa te ora hoê k.

KURO

, Ezr 6:3 K.: Ia patu-faahou-hia te fare

Isa 45:1 K. ta ˈna faatavai e rave te rima

L

LAZARO 1

., Ioa 11:11 taoto to tatou hoa L.

Ioa 11:43 L., mai rapae!

LAZARO 2

., Lu 16:20 taata veve L. te iˈoa

LEPERA

, Le 13:45 tuô te l.: Viivii!

Nu 12:10 tairihia Miriama i te l.

Lu 5:12 inaha hoê taata tino î te l.!

LEVI

, Mal 3:3 na ˈna haamaitai mau tamaiti a L.

LILI

, Lu 12:27 A hiˈo i te mau l.

LIONA

, Sa1 17:36 taparahi i te l. e te daba

Sl 91:13 taahi i te l. e te asepi

Isa 11:7 amu te l. te aihere mai te puaatoro

Da 6:27 faaora oia ia Daniela i te mau l.

Pe1 5:8 hahaere te Diabolo mai te l. uuru

Apo 5:5 te L. o te opu o Iuda

LOTA

, Lu 17:32 haamanaˈo te vahine a L.

Pe2 2:7 faaora ia L. taata parau-tia

LUDIA

, Ohi 16:14 L., vahine hoo ahu no Tuatira

LUKA

, Kol 4:14 L., te taote here

LUKO

, Isa 11:6 faafaaea te l. e te mamoe

Mt 7:15 l. mai te mamoe te huru

Lu 10:3 mai te mamoe rotopu te l.

Ohi 20:29 e ô mai te l. taehae

M

, Ioa 15:3 m. ê na maoti te parau

MAA

, Ne 9:15 Horoa oe te m. mai te raˈi

Sl 145:15 horoa oe ta ratou m. taime tano

Isa 55:2 horoa te moni no te mea ere te m.?

Mt 4:4 Eita te taata e ora i te m. anaˈe

Mt 6:11 Horoa mai te m. no teie mahana

Mt 24:45 horoa ta ratou m. i te taime tano?

Ioa 4:34 Ta ˈu m., raveraa te hinaaro o

Ioa 6:27 ohipa eiaha no te m. o te pê

Ioa 6:35 O vau te m. o te horoa i te ora

Ohi 14:17 horoa te ûa, fanaˈo te m.

Ko1 8:13 ia turori to ˈu taeae no te m.

MAAMAA

, Sl 14:1 te m.: Aita e Iehova

Mas 19:3 No te m. e piˈo te eˈa

Mas 22:15 m. te aau o te tamaroa

Ko1 3:19 No te Atua, m. te paari o teie ao

MAAMAAHIA

, Ioa 10:20 demoni to ˈna ua m. o ˈna

MAERE

, Pe1 4:4 m. ratou aita outou

MAGOGA

, Ezk 38:2 tiatonu ia Goga no M.

MAHANA

, Ios 10:12 M., ia mau oe nia Gibeona

Sl 84:10 maitai aˈe hoê m. roto to mau aua

Ezk 4:6 Hoê m. no hoê matahiti

Mt 24:29 muri iho taua ati, haapoiri te m.

Mt 24:36 m. e hora aita hoê i ite

Ohi 2:20 riro te m. ei poiri

Pe2 3:8 hoê m. hoê tausani matahiti

MAHANA FANAURAA

, Ge 40:20 m. o Pharao

MAHANA HOPEA

, Ti2 3:1 m., tau ino mau

MAHANA O IEHOVA

, Ioe 2:1 piri mai te m.!

Am 5:18 Eaha no outou te m.?

Zep 1:14 Mea piri te m.! Mea piri

Te1 5:2 haere mai te m. mai te eiâ

Te2 2:2 ua tae mai te m.

Pe2 3:12 haamanaˈo te taeraa mai te m.

MAHANAHANA

, Ko2 1:4 nehenehe vetahi m. ia tatou

MAHORA

, Ohi 17:17 haaferuri te taata i te m.

MAˈI

, Isa 33:24 aita hoê parau: m. to ˈu

Isa 53:4 Ua rave oia to tatou mau m.

Mt 9:35 faaora te mau huru m. atoa

Lu 21:11 tera e tera vahi te m. pee

MAˈIHIA

, Sl 41:3 Eita oe faarue ia ˈna to ˈna roˈi m.

Iak 5:14 m. ra te hoê o outou?

MAˈI AVAˈE

, Le 15:19 viivii no te m. hitu mahana

Le 18:19 Eiaha taoto vahine m. to ˈna

MAIMI

, Pe1 1:10 hiˈopoa e m. maite

MAITAI

, Ge 1:31 ta ˈna i hamani, mea m. roa

Ge 3:5 mai te Atua, ite i te m. e te ino

De 8:16 ia m. oe a muri aˈe

De 10:13 auraro i te faaueraa no to m.

Pa2 20:20 faaroo te peropheta, m. outou

Mas 11:17 tae te m. nia te taata aau m.

Mt 25:21 M. roa, e tavini afaro oe

Ohi 20:20 parau te mau mea e m. ai outou

Ro 5:7 no te taata m., ineine i te pohe no ˈna

Ro 7:19 Te mea m. ta ˈu e hinaaro i te rave

Ko1 7:35 parau vau te reira no to outou m.

Ko1 10:24 Ia imi, eiaha i to ˈna iho m.

Ko1 13:5 eita te here e imi i to ˈna iho m.

Php 2:4 imi to vetahi ê m., eiaha to outou

Php 2:21 imi te tahi atu to ratou m.

Tit 2:1 parau te mea e au i te haapiiraa m.

MAITATAI

, Ti2 1:13 hohoˈa o te mau parau m.

MAITI

, De 30:19 m. i te ora

Ios 24:15 m. vai ta outou haamori

MAITIHIA

, Mt 24:22 No te feia m. e haapotohia

Mt 24:31 haaputu te melahi to ˈna taata m.

Ro 9:11 m. ia au te hinaaro o te Atua

MAITIITI

, De 10:17 ore te Atua m. te taata

Ohi 10:34 ore te Atua m. te taata

MAKEDONIA

, Ohi 16:9 Fano mai i M. e tauturu

MAMOE

, Sl 100:3 nunaa e m. no ta ˈna aua

Isa 53:7 arataihia mai te m. i te tupairaa

Ezk 34:12 E aupuru vau i ta ˈu mau m.

Mt 25:33 tuu te m. i to ˈna rima atau

Ioa 10:16 m. ê ta ˈu, ere to teie aua

Ioa 21:16 aupuru ta ˈu mau fanauˈa m.

MAMÛ

, Sl 4:4 tapea to parau i to aau e m.

Sl 32:3 Ia ˈu i m. noa, ua ino to ˈu mau ivi

Koh 3:7 taime no te m., taime no te parau

Isa 53:7 Mai te mamoe m. mua te feia hahu

MANA

, Mas 28:16 faaohipa tei haroˈaroˈa ore te m.

Da 4:34 e m. faatere mure ore to ˈna

Zek 4:6 eiaha i te m. taata

Mt 28:18 horoahia ia ˈu te m. atoa

Mk 5:30 Ite e m. tei haere i rapae ia ˈna

Lu 4:6 horoa vau te m. e to ratou hanahana

Ro 6:12 eiaha te hara ia m. roto to tino

Ro 6:14 Eiaha te hara ia m. i nia ia outou

Ko1 9:18 eiaha faaohipa roa i teie m. to ˈu

Pe2 2:10 te feia e vahavaha i te m. faatere

MÂNA

, Ex 16:31 Parau Iseraela i te faraoa e m.

Ios 5:12 Ore aˈera te m.

MANAˈO

, Sl 8:4 Eaha te taata m. ai oe ia ˈna?

Sl 26:2 tamâ to ˈu m. hohonu roa

Sl 139:17 faufaa rahi to oe mau m.!

Sl 146:4 tera mahana moˈe ai to ˈna m.

Mas 15:22 ore tupu ia ore ia anihia te m.

Mas 20:5 au te m. taata te pape hohonu

Isa 55:8 E ere to ˈu m. i to outou m.

Mt 22:37 here ia Iehova ma to m. atoa

Ro 12:3 eiaha ia m. mea maitai aˈe o ˈna

Ro 14:1 eiaha faahapa ia ˈna no to ˈna m.

Ko1 2:16 tei ia tatou te m. o te Mesia

Ko2 10:5 faatîtî te m. ia auraro i te Mesia

Kol 3:2 A m. noa i te mau mea no nia

Ti1 4:15 feruri maite e m. noa

Apo 17:17 tuu te m. roto to ratou aau

MANAˈORAA

, Sl 19:14 ia mauruuru oe te m. o to ˈu aau

Lu 22:19 tamau te rave ei m. ia ˈu

MANAˈO HAAVA

, Ro 2:15 te m. ei ite no ratou

Ro 13:5 no to outou atoa m.

Ko1 8:12 faainoino to ratou m. paruparu

Ti1 4:2 m. i tapaohia i

Pe1 3:16 Ei m. maitai noa

Pe1 3:21 aniraa i te Atua te hoê m. maitai

MANAˈO PUAI

, Pe1 1:13 Ei m. to outou

MANAˈO TURAI

, Mas 16:2 hiˈopoa Iehova i te mau m.

MANAˈO-NOA-RAA

, Ro 8:6 m. te hinaaro o te tino, pohe

MANAˈO-ORE-HIA

, Koh 9:11 roohia pauroa i te tupuraa m.

Mt 24:44 i te hora m. e outou

MANASE

, Pa2 33:13 iteraa M. e o Iehova

MANIMANI RIMA

, Ex 31:18 pǎpǎ papaihia te m. o te Atua

MANU

, Mt 6:26 hiˈo maitai i te m.

Mt 10:29 piti m. hoohia hoê moni huˈa

MANUÏA

, Ios 1:8 reira oe m. ˈi roto to oraraa

Ar1 2:3 E m. oe roto te mau mea atoa

Sl 1:3 E m. te mea atoa ta ˈna e rave

Isa 65:11 atua o te M.

MAORO

, Mas 13:12 maˈihia te aau ia m. tei tiaihia

Lu 12:45 parau roto to aau: Ua m. to ˈu fatu

Ioa 10:10 ora e ia ora m. atu â

MARAMARAMA

, Ar1 3:11 Ua ani oe i te m.

Sl 36:9 Maoti to m. ite ai matou te m.

Mas 3:5 eiaha e turui nia to oe m.

Mas 4:7 hau atu, ia noaa ia oe te m.

Mas 4:18 te eˈa o te feia parau-tia, e m.

Isa 42:6 m. no te mau nunaa

Mt 5:14 outou te m. o teie nei ao

Mt 5:16 anaana to m. mua te taata

Lu 10:21 huna teie mau parau i te feia m.

Ioa 8:12 O vau te m. o teie nei ao

Ko2 4:6 anaana te m. roto te poiri

MAREI

, Sl 91:3 faaora i te m. a te imi manu

Mas 29:25 E m. ia rûrû mua te taata

Lu 21:34, 35 taua mahana ra mai te m.

MAREKO

, Kol 4:10 M. te fetii o Baranaba

MARETA

, Lu 10:41 M., te haapeapea nei oe

MARIA 1.

, Mk 6:3 te tamuta, te tamaiti a M.

MARIA 2.

, Lu 10:39 faaroo noa M.

Lu 10:42 maiti M. i te mea faufaa

Ioa 12:3 Rave M. monoˈi noˈanoˈa, moni

MARIA 3.

, Mt 27:56 te vai ra o M. Magadala

Lu 8:2 M. Magadala, hitu demoni rapae

MARIA 4.

, Mt 27:56 M. te metua vahine o Iakobo

MARIA 5.

, Ohi 12:12 M. metua o Ioane Mareko

MǍRÛ

, Ar1 19:12 muri aˈe te auahi, hoê reo m.

Sl 37:11 fatu te m. te fenua

Mas 25:15 i te arero m. e fati ai te ivi

Zep 2:3 imi ia Iehova, imi i te m.

Ko1 4:13 Ia tuhihia, pahono na roto te m.

Pe1 3:4 te hau e te m.

MARUA

, Ex 23:26 Aita e vahine ua m. te tamarii

MARUMARU

, Sl 91:1 parahi raro aˈe te m. o te Manahope

Iak 1:17 ore taui mai te m. tauiui noa

MATA

, Sl 115:5 m. to [te idolo], eita râ e ite

Mas 15:3 Tei te vahi atoa to Iehova m.

Mt 5:38 E m. ei m. E niho, ei niho

Mt 6:22 hiˈo to m. hoê mea, maramarama

Ko1 2:9 Aita te m. ite, aita te tariˈa faaroo

Ko1 12:21 m., Aita to te rima faufaa no ˈu

Ko1 15:52 mai te amoraa m. ra

MATAHIAPO

, Ex 11:5 pohe te m. i Aiphiti

Kol 1:15 m. o te mau mea atoa poietehia

Tit 1:5 faatoroa i te tahi mau m.

MATAHITI

, Nu 14:34 40 mahana, hoê mahana hoê m.

MATAˈI

, Koh 11:4 eita tei mataitai i te m. e ueue

Mt 7:25 farara te m. nia te fare

Ko1 9:26 aita e tairi ra te m.

Eph 4:14 painu i te m. o te haapiiraa

Apo 7:1 tapea noa ˈi na m. e maha

MATAITAIRAA

, Ko1 4:9 riro matou ei m.

MATAPO

, Le 19:14 eiaha tuu te mea fifi ai hoê m.

Isa 35:5 araara te mata o te m.

Mt 15:14 E aratai m. ratou

MATARA

, Ro 6:7 tei pohe, ua m. i ta ˈna hara

MǍTAˈU

, Ge 9:2 m. nia te mau animara

Pa2 20:15 Eiaha e m. te nahoa rahi

Iob 31:34 m. anei ta te nahoa rave?

Sl 56:4 to ˈu tiaturiraa i te Atua, eita vau m.

Sl 118:6 pihai iho Iehova ia ˈu, ore au m.

Mas 28:1 Mai te liona, eita te parau-tia e m.

Isa 41:10 Eiaha m., pihai iho vau ia oe

Isa 44:8 eiaha paruparu i te m.

Lu 12:4 Eiaha m. te feia e haapohe ia outou

Php 1:28 eiaha m. te enemi

Io1 4:18 Aita e m. roto te here

Apo 2:10 Eiaha e m. i ta oe e faaruru

MǍTAˈU IA IEHOVA

, Sl 19:9 viivii ore te m.

Sl 111:10 m., haamataraa te paari

Mas 8:13 m., haeraa te ino

MǍTAˈU ORE

, Ohi 4:31 faaite te parau ma te m.

Eph 6:20 [Pure] ia paraparau ma te m.

Te1 2:2 horoa mai to tatou Atua te m.

MATO

, De 32:4 Te M., tia ta ˈna ohipa

MAU

, Ioa 7:28 te vai m. nei tei tono ia ˈu

Ioa 17:3 ia ite o vai te Atua m. hoê

Php 2:16 m. maite i te parau o te ora

Ti1 6:19 mau papu te ora m.

MAU PAPU

, Ro 12:9 m. i te mea maitai

Ko1 15:58 m. outou eiaha e aueue

Ko1 16:13 m. i roto i te faaroo

Kol 2:7 m. i te faaroo

MAˈUA

, Mas 22:3 faaruru te m. te faahopearaa

MAUE Ê

, Ko1 6:18 m. te peu taotoraa tia ore!

MAUHAA

, Koh 10:10 Ia mania te m. auri

MAUHAA TAMAˈI

, Isa 54:17 m. hamanihia no te aro ia oe

Ko2 10:4 E ere ta matou m. ta te tino

MAUIUI

, Sl 34:18 pihai Iehova te feia m. ra

Ro 8:17 e fatu tatou ia apiti tatou te m.

Ro 8:18 mea iti te m. ta tatou e faaruru

Ro 8:22 m. te mau mea atoa i poietehia

Ro 9:2 oto e m. noa to ˈu aau

Ko1 12:26 ia m. hoê, te mau mero atoa

Php 1:29 fanaˈoraa taa ê ia m. no ˈna

Te2 1:4 faaoromai e faaroo roto te m.

Heb 2:10 Aratai tia-roa-hia na roto te m.

Pe1 3:14 m. outou no te parau-tia, oaoa

Pe1 5:9 ite outou e tera atoa te mau m.

MAURUURU

, Lu 3:22 Tamaiti, m. vau ia oe

Ioa 8:29 rave noa vau te mea e m. ai

Ko1 7:33 nafea ta ˈna vahine e m. ia ˈna

Ko1 10:33 ia m. te taata atoa ia ˈu i te

Php 4:11 haapii au i te m. noa

Kol 1:10 ia m. roa Iehova ia outou

Kol 3:15 E ia m. atoa outou

Ti1 1:12 Te m. nei au i te Mesia ra o Iesu

Ti1 6:8 maa e ahu, e m. tatou i te reira

MAURUURU ORE

, Mas 29:21 faatiatia-noa-hia, riro taata m.

MEDEBARA

, Isa 35:6 pihaa te pape i te m.

Isa 41:18 faariro te m. ei pape hopuna

MELAHI

, Ge 28:12 pauma e pou mai te mau m.

Ar2 19:35 m. tairi 185 000 faehau

Iob 4:18 faahapa oia ta ˈna mau m.

Sl 34:7 puhapa m. a Iehova ati aˈe

Da 3:28 tono i ta ˈna m. e faaora

Ho 12:4 taputô [Iakoba] e te hoê m.

Mt 13:41 tono ta ˈna mau m. e iriti ê

Mt 22:30 riro ratou mai te mau m. i te raˈi

Mt 24:31 haaputu te m. te taata maitihia

Ohi 5:19 tatara te m. uputa o te tapearaa

Ohi 12:11 tono ta ˈna m. e faaora ia ˈu

Ko1 4:9 mataitairaa na te mau m.

Ko1 6:3 Aita outou ite haava tatou te m.?

Heb 13:2 ore noa ˈi ratou i ite e m.

Pe1 1:12 ta te mau m. hinaaro e taa

Iud 6 m. tei ore i mau te tiaraa matamua

MELAHI RAHI

, Te1 4:16 reo mana to te m.

Iud 9 Mihaela te m. i to raua mârôraa

MELEHIZEDEKA

, Ge 14:18 E tahuˈa M. arii no Salema

Sl 110:4 E tahuˈa oe mai ia M. ra

MELITA

, Ohi 28:1 ite aˈera o M. te iˈoa o te motu

MENEMA

, Ioa 5:28 faaroo te feia roto te m.

MENEMENERAA

, Isa 40:22 te m. o te fenua

MERI

, Ex 3:8 fenua tahe te û e te m.

Mas 25:27 ere mea maitai ia amu rahi te m.

MERO

, Ko1 12:18 tuu te Atua te m. o te tino i

MESIA

, Da 9:25 tae mai i te M. te Aratai

Da 9:26 muri 62 hebedoma, iritihia te M.

Mt 16:16 O te M. oe, te Tamaiti a

Lu 24:26 Eiaha anei te M. ia faaruru?

Ioa 1:41 Ua itehia ia mâua te M.

Ioa 4:25 ite au e haere mai te M. te Kirito

Ioa 17:3 e ta oe tono mai o Iesu M.

Ohi 18:28 roto i te mau Papai o Iesu te M.

Ko1 11:3 te upoo o te M., o te Atua

MESIA HAAVARE

, Mt 24:24 tia te M. e peropheta haavare

METUA

, Sl 2:7 teie mahana m. vau no oe

Sl 89:26 oe to ˈu M., to ˈu Atua

Isa 9:6 to ˈna iˈoa, M. mure ore, Huiarii o te

Mt 6:9 To matou M. i te raˈi, ia moˈa to iˈoa

Mt 23:9 Eiaha parau i te taata e m. no outou

Lu 2:49 roto vau te fare o to ˈu M.

Lu 18:29 haapae i te m. no te Faatereraa arii

Lu 21:16 tuu te m. ia outou i te haavaraa

Ioa 5:20 faaite te M. i te Tamaiti te mau mea

Ioa 10:30 Mea hoê mâua te M.

Ioa 14:6 Aita taata tae te M., roto noa ia ˈu

Ioa 14:9 tei ite ia ˈu, ua ite i te M.

Ioa 14:28 mea hau aˈe te M. ia ˈu

Ko2 12:14 na te m. e haaputu na te tamarii

Eph 6:1 faaroo to outou na m.

Kol 3:20 faaroo to m. i te mau mea atoa

METUA TANE

, Ge 2:24 faarue to ˈna m. e metua vahine

Sl 103:13 Mai te m. aroha te tamaiti Iehova

Lu 15:20 ite maira to ˈna m. ia ˈna

METUA VAHINE

, Ex 20:12 A faatura i to metua tane e to m.

Sl 27:10 Noa ˈtu faarue to ˈu m. ia ˈu

Mas 23:22 eiaha vahavaha to m. no te paari

Lu 8:21 To ˈu m. e to ˈu mau taeae

Ioa 19:27 na ô oia i te pǐpǐ: O ˈna to m.!

Ga 4:26 Ierusalema no nia, to tatou m.

MIHAELA

, Da 10:13 M., hoê o na huiarii rahi

Da 12:1 I tera tau e tia mai ai M.

Apo 12:7 aro M. e ta ˈna mau melahi

MINA

, Lu 19:16 Fatu, ahuru mina tei noaa i ta oe m.

MIRIAMA

, Nu 12:1 faaino M. e Aarona ia Mose

MITI

, Isa 57:20 E m. mania ore te feia ino

Ioa 6:19 Iesu te haereraa na nia te m.

MITI PAPAA

, Ge 19:26 riro oia ei pou m.

Mt 5:13 O outou te m. o te fenua

MOˈA

, Ex 26:33 te Vahi M. i te Vahi M. Roa

Le 19:2 Ia m. outou, mea m. hoi au

Da 7:18 horoahia te faatereraa arii i tei m.

Lu 11:2 Metua, ia m. to oe iˈoa

Pe1 1:15 ia m. to outou haerea atoa

Apo 4:8 E m., e m., e m. te Atua o Iehova

MOA

, Mt 23:37 mai te m. haaputu ta ˈna fanauˈa

Mt 26:34 hou te m. e totereo, haavare oe

MOˈE

, De 4:23 haapao maitai ia ore ia m.

Sl 91:1 te vahi m. o Tei Teitei Roa ˈˈe

Sl 119:176 overe au mai te mamoe m.

Isa 49:15 m. anei i te vahine ta ˈna aiû?

Ezk 34:4 Aita outou imi tei m.

Lu 15:24 m. ta ˈu tamaiti e ua hoˈi mai

Heb 6:10 ere te Atua parau-tia ore a m. ai

MOEMOEÂ

, Koh 5:3 tupu te m. i te haapeapearaa

MONI

, Koh 7:12 E paruru te m., faufaa râ te paari

Koh 10:19 noaa te mau mea atoa i te m.

Mt 6:24 eita nehenehe tavini te Atua e te M.

Ti1 6:10 te nounou m. te tumu o te mau ino

Heb 13:5 Eiaha roa ei nounou m.

MONI OHIPA

, Koh 5:10 eita e mauruuru i te m.

Ier 22:13 ore hinaaro e horoa ta ˈna m.

MONOˈI

, Mk 14:4 Eaha i haamâuˈahia ˈi teie m.?

MORI

, Sl 119:105 m. to parau no to ˈu eˈa

Mt 6:22 te mata te m. o te tino

Mt 25:1 ahuru vahine apî rave ta ratou m.

MOSE

, Nu 12:3 O M. te taata mǎrû roa ˈˈe

Sl 106:32 no ratou M. i fifihia ˈi

Ohi 7:22 mana rahi to M. te parau e ohipa

Ko2 3:7 aita i nehenehe e hiˈo te mata o M.

MOUˈA

, Ge 7:20 pape nia ˈˈe i te m.

Sl 24:3 O vai te pauma i te m. o Iehova

Isa 2:3 pauma anaˈe i te m. o Iehova

Isa 11:9 Aita e tuinoraa na to ˈu m. moˈa

Da 2:35 riro ei m. rahi, tapoˈi te fenua atoa

MOUˈA OLIVETA

, Lu 22:39 haere atura i te m.

Ohi 1:12 m., fatata ia Ierusalema, i te Sabati

MURI

, Lu 9:62 rima nia iho te arote hiˈo i m.

MUTAA IHO

, Isa 65:17 eita to m. e haamanaˈohia

MUTAMUTA

, Iud 16 feia amuamu, feia m.

MUTUMUTU

, Le 21:5 eiaha to ratou tino m. ia ratou

N

NAHO

, Ko1 14:40 ma te au e te n.

NAHOA

, Ex 23:2 Eiaha e pee i te n.

Iob 31:34 mǎtaˈu anei au ta te n. rave mai?

Heb 12:1 e n. rahi ite

NAHOA RAHI

, Apo 7:9 n. eita e noaa ia taio

NAINA

, Lu 7:11 reva Iesu i te oire o N.

NǍNǍ ITI

, Lu 12:32 n., eiaha e mǎtaˈu

NAO

, Ex 25:8 hamani ratou hoê n. no ˈu

Sl 73:17 tomo noa ˈtu vau roto te n.

NATANA

, Sa2 12:7 Parau N. oe taua taata!

NATURA

, Le 18:23 ofatiraa i te mea n.

NAVENAVE

, Lu 8:14 manaˈonaˈo te mea n.

NEBUKANESA

, Da 2:1 mea rahi ta N. moemoeâ

NEHENEHE

, Mas 19:11 mea n. ore tâuˈa te hara

Mas 31:30 haavarevare te n., mou oioi

NEHENEHE E TIATURI

, Ex 18:21 te tane e n.

Sl 19:7 n. te haamanaˈoraa a Iehova

Sl 33:4 n. i ta ˈna e rave

NEMERA

, Isa 11:6 taoto te n. e te puaaniho

Da 7:6 animara e au i te n.

NENEVA

, Lu 12:20 N., i teie po

NEPHILIMI

, Ge 6:4 E N. tei te fenua

NINEVE

, Ion 4:11 Eiaha vau aroha ia N.?

NIU

, Lu 6:48 haamau te n. nia te pǎpǎ

Ro 15:20 ia ore au patu nia te n. ta te tahi

Ko1 3:11 Eita te tahi atu n. te Mesia

NOA

, Ge 6:9 Ua haere N. e te Atua

Mt 24:37 tau o te hoˈiraa mai mai te tau o N.

NOAA

, Lu 5:10 te taata te n. ia outou

NOUNOU

, Ex 20:17 eiaha e n. te vahine a

Lu 12:15 eiaha e n. i ta vetahi ê taoˈa

Ioa 12:25 Te n. to ˈna ora, e erehia ïa

Ko1 5:11 faaea te amuimui i te taata n.

Ko1 6:10 te n., eita e fatu te Faatereraa

Kol 3:5 te n. e haamoriraa idolo

Io1 2:15 Eiaha e n. teie nei ao e

NUMERA

, Lu 14:28 parahi, n. te haamâuˈaraa

NUNAA

, Ge 22:18 fanaˈo te n. atoa hoê haamaitairaa

Ex 19:6 faatereraa arii tahuˈa e n. moˈa

Sl 33:12 oaoa te n. o Iehova to ˈna Atua

Isa 66:8 fanauhia tahi n. hoê noa fanauraa?

Mt 21:43 Faatereraa arii horoahia i te hoê n.

Mt 24:7 aro te tahi n. te tahi atu n.

Mt 25:32 haaputuhia te n. atoa mua ia ˈna

Lu 21:24 hope tau faataahia o te mau n. ěê

Ohi 17:26 i hoê taata, hamani oia te mau n.

Pe1 2:9 e opu maitihia, e n. moˈa

NUU

, Sl 68:11 n. rahi te vahine faaite parau

Zek 4:6 eiaha i te puai o te n., to ˈu râ varua

Php 3:16 ua n. ê na tatou i mua

Ti1 4:15 ite te taata atoa te n. ra i mua

Apo 19:14 Apee te mau n. o te raˈi ia ˈna

O

Ô

, Pa1 29:9 oaoa te nunaa i te pûpû i te ô

Pa2 31:10 haamata i te hopoi i te ô

Ro 6:23 te ô a te Atua, te ora mure ore ïa

Ro 12:6 rau te ô ta ˈna i horoa mai

Ko1 7:7 horoa te Atua i te ô na te taata

Eph 4:8 horoa mai oia i te taata ei ô

Iak 1:17 Te mau ô maitatai atoa, no nia mai

OAOA

, Pa1 29:9 o. te nunaa pûpû te ô

Ne 8:10 o. o Iehova to outou haapuraa

Sl 32:1 E o. tei tapoˈihia te hara

Sl 37:4 Ia o. roa oe ia Iehova

Sl 94:12 E o. te taata ta oe e aˈo

Sl 100:2 tavini ia Iehova i roto i te o.

Sl 137:6 te mau mea e o. roa ˈi au

Sl 144:15 E o. te nunaa o Iehova te Atua

Mas 8:30 o. vau mua ia ˈna mau taime atoa

Koh 8:15 aita ˈtu hoi ia tamaa, ia inu e ia o.

Isa 65:13 o. ta ˈu tavini, e haama râ outou

Mt 5:3 o. te hiaai te mau mea pae varua

Lu 8:13 farii i te poroi ma te o.

Lu 15:7 o. tei te raˈi no tei tatarahapa

Ioa 16:22 aita e taata e rave ê to outou o.

Ohi 5:41 Faarue te Sunederi ma te o.

Ohi 20:35 rahi aˈe te o. ia horoa ˈtu ia

Ro 5:3 o. anaˈe a roohia ˈi i te ati

Ro 12:12 A o. no to outou tiaturiraa

Ro 12:15 o. e te feia e o., taˈi e te feia e taˈi

Ro 15:13 horoa te Atua te o. e te hau

Php 3:1 ia o. noa i te Fatu

Php 4:4 o. noa roto te Fatu, a o.!

Te1 1:6 ma te o. ta te varua moˈa

Ti1 1:11 parau apî oaoa a te Atua o.

Heb 12:2 No te o. i tuuhia i mua ia ˈna

Io3 4 Aita to ˈu e o. rahi aˈe i teie

OAOARAA

, Koh 2:24 o. no ta ˈna ohipa rohirohi

ˈOˈE

, Sa1 17:47 ere ma te ˈo. Iehova e faaora

Isa 2:4 tupai ratou ta ratou ˈo. ei arote

Mt 26:52 te rave te ˈo., e pohe i te ˈo.

Eph 6:17 ˈo. o te varua, parau a te Atua

Heb 4:12 oi aˈe te parau a te Atua i te ˈo.

OˈE

, Sl 37:19 rahi te maa i te tau o.

Am 8:11 e o., e ere no te maa e te pape

Mt 24:7 e tupu te o.

OFAI

, Da 2:34 iritihia hoê o., ere na te rima

Mt 21:42 Te o. ta te feia patu faarue

Lu 19:40 Ia mamû ratou, na te o. e tuô

OFAI TIHI

, Sl 118:22 riro mai ei o.

Eph 2:20 o Iesu te o. faufaa

OFAI TURORIRAA

, Ro 14:13 eiaha e tuu hoê o.

OFATIHIA

, Mas 29:1 faaetaeta te aˈî ia aˈohia, e o.

OFATI TURE

, Mt 7:23 Haere ê, o.!

Te2 2:7 ohipa o., parau huna, ohipa ê na

OHI

, Ier 23:5 faatoroa no Davida hoê o. parau-tia

OHI HAERE

, Le 19:9 o. tei toe o ta outou ootiraa

Ru 2:8 Parau Boaza, Eiaha o. roto te tahi atu

OHIPA

, Ne 4:6 o. te nunaa ma te aau tae

Sl 104:24 rahi ta oe o. Iehova!

Koh 2:24 oaoaraa no ta ˈna o. rohirohi

Ioa 5:17 Te o. noa nei â to ˈu Metua

Ioa 6:27 rave te o. eiaha no te maa e pê

Ioa 14:12 o. rahi aˈe i teie ta ˈna e rave

Ro 12:4 rave rahi mero e ere hoê â o.

Eph 4:16 maoti te puoiraa ivi, te o. amui nei

Te1 2:9 rave matou te o. te po e te ao

Te2 3:10 ore rave te o., eiaha atoa tamaa

Heb 9:14 tamâ te manaˈo haava i te o. pohe

Iak 4:13 rave i te tahi o. ia apîhia tatou

OHIPA HAUTI

, Mas 10:23 maamaa: o. te haerea haama

OHIPA PIˈO

, Da 6:4 Aita e o. ia Daniela

OHIPA TAVIRI

, Mas 15:27 imi te apî i te o., e fifi

OIRE

, Lu 4:43 parau oaoa te tahi atu o.

Heb 11:10 o. e niu mau to te reira

OIRE HAAPURAA

, Nu 35:11 o. raea ohie

Ios 20:2 maiti i te mau o.

OLIVE

, Ro 11:17 amaa o. oviri, ua poihia

OMORE

, Sa1 18:11 taora te o. nia ia Davida

OMOU

, Mt 24:32 oteoraa te o., ua ite outou

OMUARAA

, Mt 25:34 Faatereraa faaineinehia mai te o.

ONA

, Apo 18:3 taoˈa-rahi-hia te o. o te fenua

ONE

, Ge 22:17 to huaai mai te o. tahatai

Apo 20:8 To ratou numera, mai te o. tahatai

OOTI

, Le 23:22 eiaha o. te hiti faaapu

Koh 11:4 Eita o te hiˈo i te ata e o.

Ho 8:7 E mataˈi te ueue, e o. te vero

Ko2 9:6 ueue ma te pipiri, mea iti ta ˈna e o.

Ga 6:7 Ta te taata e ueue, ta ˈna e o.

Ga 6:9 o. tatou ia ore ia rohirohi

OPANI

, Ioa 20:19 ponaohia te o., fa mai Iesu

Te1 2:16 o. ia tatou ia poro

OPAOPA-NOA-RAA

, Eph 4:14 eiaha mai te tamarii, i te o.

OPERE

, Ro 12:13 o. ta ratou hinaaro mau

OPHI

, Ge 3:4 Na ô te o. i te vahine:

Ioa 3:14 Mose faateitei te o., te Tamaiti atoa

OPU

, Ge 49:28 No roto ia ratou na 12 o. Iseraela

Sl 139:16 Ua ite to mata ia ˈu i roto i te o.

Php 3:19 to ratou atua, to ratou ïa o.

OPUARAA

, Pa1 28:9 ite te Atua te manaˈo e o.

Mas 15:22 ore te o. e tupu ia ore

Mas 16:4 faaohipa te mea ia tupu ta ˈna o.

Mas 19:21 rahi te o. roto te aau

Ro 8:28 tei titau-manihini-hia no ta ˈna o.

Ro 9:11 ta te Atua o. ia au to ˈna hinaaro

Eph 3:11 Ua au te reira i te o. mure ore

OPUARAA HUNA

, Am 3:7 faaite i ta ˈna o. i te peropheta

ORA

, De 30:19 tuu vau o. e pohe mua ia oe

Iob 14:14 Ia pohe hoê taata, e o. faahou?

Sl 36:9 Tei ia oe te o.

Da 6:26 O ˈna te Atua o.

Mt 22:37 here ia Iehova ma to o. atoa

Mt 24:22 ore e haapotohia, aita e taata e o.

Lu 9:24 tei faaherehere to ˈna o., e ere ïa

Lu 20:38 Atua no te feia o., mea o. no ˈna

Lu 23:46 tuu nei au to ˈu o. i roto i to rima

Ioa 5:26 mana to te Metua e horoa i te o.

Ioa 11:25 O vau te tia-faahou-raa e te o.

Ohi 4:12 aita roa e o. ia vetahi ê

Ohi 5:16 ua o. ratou paatoa

Ohi 20:24 ere to ˈu o. mea faufaa no ˈu

Ko2 5:15 ore e o. faahou no ratou iho

Php 2:12 tutava ma te mǎtaˈu ia noaa te o.

Te1 4:15 tatou te feia o. o te ora ˈtu

Ti1 4:16 oe iho e o. mai e te feia e faaroo

Heb 4:12 mea o. te parau a te Atua e te puai

ORA MURE ORE

, Da 12:2 ara mai, vetahi no te o.

Lu 18:30 hau atu i teie nei â, e te o.

Ioa 3:16 ia ore ia mou, ia roaa râ te o.

Ioa 17:3 te o., ia ite ïa ratou ia oe

Ohi 13:48 te taata aau farii i te o.

Ro 6:23 te ô ta te Atua horoa, o te o.

Ti1 6:12 A mau maite i te o.

ORAMA

, Da 10:14 o. teie no a muri aˈe

ORARAA FAATAAHIA

, Isa 65:11 uaina no te atua o te O.

ORARAA FANAˈO

, Apo 18:7 ua ora te hoê o. roa ino

ORERORAA PARAU

, Ohi 15:32 faaitoito na roto rave rahi o.

ORI

, Tav 11:34 haere mai ta ˈna tamahine o. ai!

ORIO

, Sl 17:8 paruru ia ˈu mai to o. mata

Zek 2:8 te hauti ra i to ˈu o. mata

OROA

, Le 23:4 Teie te mau o. a Iehova

OROA FANAURAA

, Mt 14:6 tupu te o. Heroda

OROMETUA

, Sl 119:99 rahi to ˈu haroˈaroˈa i to ˈu o.

ORURE HAU

, Nu 20:10 faaroo mai, o. ma!

Mas 24:21 eiaha e amuimui i te feia o.

OTA

, Zep 2:2 Hou te mahana mairi mai te o.

OTARE

, Sl 68:5 metua no te o., paruru no te ivi

Iak 1:27 aupuru te o. e te vahine ivi

OTARO

, Apo 20:12 mua te terono, hohorahia te o.

OTI

, Ohi 20:24 ia o. ta ˈu hororaa e te taviniraa

OTO

, Sl 31:10 potohia to ˈu ora no te o.

Sl 34:18 faaora oia i te feia aau o.

Sl 38:6 o. i te mahana taatoa

Sl 90:10 matahiti î i te fifi e te o.

Sl 147:3 rapaau oia te feia aau o.

Koh 7:3 maitai mai te aau i te o. o te hohoˈa

Isa 51:11 e horo ê te o. e te autâ

Isa 65:19 ore e faaroo-faahou-hia te o.

Mt 5:4 E oaoa te feia e o. nei

Ko2 2:7 horomii-roa-hia i te o. rahi

Ko2 7:9 o. ia au te hinaaro o te Atua

Te1 4:13 ia ore ia o. mai te ore e tiaturi

OTOHE

, Heb 10:39 te o. a haamouhia ˈtu ai

OTOHERAA

, Ro 1:20 Aita ta ratou o.

OTORAA

, Mas 17:25 e o. o te aau te tamaiti maamaa

Koh 7:2 Mea au aˈe e haere i te fare o.

OUMA

, Isa 40:11 nia to ˈna o. amo oia ia ratou

O VAU O IEHOVA

, Ex 7:5 E ite to Aiphiti o.

Ezk 39:7 e ite te mau nunaa o.

OVERE

, Sl 119:176 o. au mai te mamoe moˈe

Isa 53:6 o. haere tatou mai te mamoe

P

PAARI

, Sl 92:14 ruperupe noa ˈtu te p.

Sl 111:10 mǎtaˈu ia Iehova, te p.

Sl 119:98 e p. rahi aˈe to ˈu i to

Mas 2:6 Na Iehova e horoa te p.

Mas 3:7 Eiaha ia p. i ta oe hiˈoraa

Mas 4:7 te p. te mea faufaa roa ˈˈe

Mas 8:11 maitai aˈe te p. i te toˈa

Mas 9:9 horoa te ite i te taata feruriraa p.

Mas 12:23 E huna te taata p. ta ˈna i ite

Mas 13:20 haere e te feia p., e p. ïa

Mas 24:3 I te p. e hamanihia ˈi te fare

Mas 27:11 Ei haerea p. to oe, ta ˈu tamaiti

Koh 7:12 faaherehere te p. i te ora o

Koh 10:10 I te p. e manuïa ˈi te taata

Isa 5:21 ati tei manaˈo e feruriraa p.

Mt 11:19 ohipa parau-tia e haapapu taata p.

Mt 11:25 hunahia teie mau parau i te feia p.

Mt 24:45 O vai te tavini haapao maitai e te p.

Lu 16:8 rahi aˈe te p. i to te mau tamaiti

Lu 21:15 p. eita nehenehe te enemi e patoi

Ro 11:33 hohonu mau o to ˈna p.

Ko1 1:26 aita rea taata p. ia au te tino

Ko1 2:5 faaroo eiaha nia te p. o te taata

Ko1 2:6 eiaha te p. o te mau raatira o

Ko1 3:19 maamaa te p. o teie nei ao

Ga 6:1 feia p. i te pae varua

Eph 5:15 haerea ia au to te feia feruriraa p.

Kol 2:3 te taoˈa rau o te p. roto ia ˈna

Iak 1:5 Ia ere noa ˈtu outou i te p.

Iak 3:17 te p. no nia mai, faaea hau noa

PAARI MAU

, Mas 2:7 faaherehere oia i te p.

Mas 3:21 tapea maite te p.

PAARI PAE VARUA

, Heb 5:14 maa etaeta, na te feia p.

Heb 6:1 haere ru anaˈe i mua i te p.

PAE VARUA

, Mt 5:3 feia hiaai te mea p.

Ro 1:11 no te horoa ˈtu i te ô p.

PAHONO

, Mas 15:28 taata parau-tia, feruriruri hou p.

Isa 65:24 Na mua ratou e pii, p. vau

Kol 4:6 ite nafea ia p. i te taata

PAHONORAA

, Mas 15:1 faaore te p. mǎrû te riri

Mas 15:23 oaoa te taata horoa p. tano

PAIMI

, Lu 15:8 purumu to fare a p. ai e ia itehia

PANE

, Mt 26:26 rave Iesu hoê p., ofati ihora

Ko1 10:17 Hoê p., amu paatoa hoê â p.

PǍPǍ

, Mt 7:24 faatia to ˈna fare nia te p.

PǍPǍ OFAI

, Ex 31:18 horoa ia Mose piti p.

PǍPAI

, Da 5:5 papai nia te p. o te aorai

PAPAI

, De 17:18 e p. oia no ˈna i teie Ture

Mt 22:29 aita outou ite te mau P. e

Lu 24:32 aau putapû tatara ˈi oia te mau P.

Ohi 17:2 haaferuri ia ratou ia au i te mau P.

Ohi 17:11 hiˈopoa mau P. mau mahana atoa

Ro 15:4 tiaturi roto te tamahanahana a te P.

Ti2 3:16 P. atoa, papaihia raro te aratairaa a

PAPAIHIA

, Ro 15:4 parau p. mai tahito

Ko1 4:6 Eiaha ia na nia ˈtu i tei p.

PÂPÂMǍRÔ

, Isa 35:1 oaoa te vahi papu p. e e uaa

Isa 35:6 pihaa te tahora i te vahi papu p.

PAPARIˈA

, Mt 5:39 poara to p. atau, fariu te tahi

PAPE

, Ex 14:21 vahihia te mau p. mǎrô ai te repo

Nu 20:10 p. no roto i teie mato

Mas 20:5 E au te manaˈo i te p. hohonu

Mas 25:25 p. toˈetoˈe no te taata rohirohi

Isa 55:1 haere mai e tii te p.!

Ier 2:13 faarue ia ˈu, te puna o te p. ora

Ier 50:38 to ˈna p., e mǎrô

Zek 14:8 tahe te p. ora na Ierusalema ˈtu

Ioa 4:10 horoa ˈtu oia i te p. ora

Apo 7:17 te mau p. pihaa o te ora

Apo 17:1 parahi nia iho te p. e rave rahi

PAPU

, Koh 7:14 ore p. i te taata eaha te tupu

Ro 4:21 p. roa ia ˈna e faatupu te Atua

Ro 8:38 p. ia ˈu e ore te pohe, te ora

Ro 15:14 ua p. roa ia ˈu, to ˈu mau taeae

Te1 5:21 Ia p. ia outou te mau mea atoa

PARADAISO

, Lu 23:43 Ei te p. oe e o vau atoa

Ko2 12:4 roto te p. ua faaroo oia

PARAHI

, Sl 110:1 p. to ˈu rima atau e ia faariro vau

PARAHIHIA

, Isa 45:18 hamani te fenua ia p. te taata

PARAHURAHU

, Sl 26:12 to ˈu avae i te vahi p.

PARAPARAU

, Mas 14:23 veve te hopearaa ia p. noa

PARARI

, Ko2 11:25 toru taime p. te pahi

PARAU

, Nu 14:36 hoˈi mai ma te p. faatoaruaru

De 24:1 papai oia i te tahi p. faataaraa

Sl 15:4 Eita o ˈna e taui i ta ˈna p.

Sl 112:7 Eita e mǎtaˈu i te p. peapea

Mas 25:11 Te p. faahitihia te taime tano

Mas 25:25 Te p. oaoa no te fenua atea

Isa 55:11 rave iho â ta ˈu p. i ta ˈu i faaue

Da 11:44 E haapeapea oia no te tahi mau p.

Mt 19:7 eaha Mose horoa te p. tuuraa?

Ioa 1:1 I vai na te P. i te haamataraa

Ioa 17:17 E parau mau ta oe p.

Php 2:16 mau maite i te p. o te ora

Ti2 2:15 faaohipa te p. o te p. mau

PARAU APÎ OAOA

, Isa 52:7 avae te hopoi i te p.

Mt 24:14 porohia te p. o te Faatereraa

Lu 4:43 no te faaite te p. i tonohia mai ai

Ro 1:16 Aita vau haama te faaite te p.

Ko1 9:16 ua ati au ia ore au ia faaite te p.!

Ko1 9:23 no te p. i faariro ai au ia ˈu mai

PARAU A TE ATUA

, Isa 40:8 E vai noa te p.

Mk 7:13 haafaufaa ore outou te p.

Te1 2:13 farii outou te reira mai te p.

Heb 4:12 mea ora te p. e te puai rahi

PARAU HOO

, Ier 32:12 horoa ˈtura te p. ia Baruka

PARAU HUNA

, Mas 20:19 puhara te pari haavare i te p.

Mas 25:9 Eiaha e puhara i te p.

PARAU HUNA MOˈA

, Ro 16:25 te p. tei hunahia

Eph 3:4 to ˈu maramarama i te p.

PARAU INO

, Eph 4:31 iria, tutuôraa, p.

PARAU MAU

, Sl 15:2 faaite te p. roto to ˈna aau

Sl 119:160 p. te taatoaraa o ta oe parau

Mas 23:23 hoo mai i te p.

Ioa 4:24 haamori ma te varua e te p.

Ioa 8:32 ite i te p., na te p. e faatiamâ

Ioa 14:6 O vau te eˈa e te p. e te ora

Ioa 16:13 varua o te p., aratai ia outou i te p.

Ioa 17:17 haamoˈa maoti te p. E p. to parau.

Ioa 18:38 Na ô Pilato: Eaha te p.?

Ko2 13:8 Eita e nehenehe e patoi te p.

Eph 4:25 parau noa te taata tataitahi te p.

Pe2 1:12 mau papu roto te p.

Io3 4 ia pee noa ta ˈu mau tamarii te p.

PARAU-TIA

, Iob 34:12 Eita te Manahope faahuru ê te p.

Iob 40:8 faahapahapa oe i ta ˈu p.?

Sl 37:28 Mea au na Iehova te p.

Sl 45:7 mea au na oe te p. e au ore te ino

Isa 26:9 E haapii to te fenua i te p.

Isa 32:1 e faatere hoê arii no te p.

Isa 60:17 te p. ei tiaau ohipa no oe

Mi 6:8 ia faaohipa i te p.

Zep 2:3 imi i te p., imi i te mǎrû

Pe2 3:13 i reira e vai noa ˈi te p.

PARAU-TIA ORE

, De 32:4 aita roa to te Atua e p.

Ohi 24:15 tia-faahou-raa to te feia p.

Ko1 6:9 eita te feia p. e fatu i te Faatereraa

PARAU TOHU

, Pe2 1:20 aita hoê aˈe p. i niuhia i nia

Pe2 1:21 ere na te hinaaro o te taata te p.

PARE

, Ge 11:4 Patu i te p. no tatou

Mas 18:10 e p. etaeta te iˈoa Iehova

Isa 25:4 p. no te riirii, p. no te veve

Lu 13:4 18 tei topahia i te p. i Siloama

Ko2 10:4 huri raro te mau mea e au i te p.

PARE TIAIRAA

, Isa 21:8 tia nei nia te p.

PARI

, Le 19:16 Eiaha p. haavare haere

Mas 16:28 e taa te hoa piri i te p. haavare

Apo 12:10 hurihia raro tei p. to tatou taeae

PARIHIA

, Ti1 5:19 Eiaha faaroo ia p. te ruhiruhia

Tit 1:7 eiaha roa te tiaau ia p. i te ino

PARIRAA

, Ro 8:33 O vai te tuu i te p.

PARUHIA

, Lu 2:7 tuu roto hoê vahi p. te animara

PARUPARU

, Sl 40:17 Mea p. vau e mea veve

Sl 143:4 p. to ˈu aau roto ia ˈu

Isa 40:28 ore roa Iehova e p.

Isa 44:8 eiaha e p. i te mǎtaˈu

Ro 14:1 farii maitai te taata faaroo p.

Ro 15:1 faaruru i te p.

Ko1 1:27 maiti te Atua te mau mea p.

Ko2 12:10 Ia p. vau, i reira vau e puai

Te1 5:14 turu tei p., faaoromai

Pe1 3:7 vahine mai te farii p. aˈe

PARURU

, Sl 84:11 E mahana e e p. o Iehova

Mas 4:23 p. to aau, tei to aau hoi te ora

Ioa 17:12 p. noa na vau ia ratou

Eph 6:16 rave i te p. rahi o te faaroo

Php 3:1 papai faahou vau no te p. ia outou

PARURURAA

, Koh 7:12 p. te paari mai te moni

PASA

, Ex 12:11 O te P. a Iehova teie

Ex 12:27 P. a Iehova, tei na nia ˈˈe

Ko1 5:7 faatusiahia te Mesia, arenio o te P.

PATIAHIA

, Zek 12:10 hiˈo i tei p. e ratou

PATOI

, Ohi 17:7 p. te faaueraa a Kaisara

Ro 8:31 tei ia tatou te Atua, o vai te p. mai?

Io1 2:18 rahi te taata p. te Mesia

PATOIRAA

, Te1 2:2 mǎtaˈu ore ia faaruru te p.

PATOTO

, Mt 7:7 tamau te p., e iritihia

PATU

, Ios 6:5 te p. o te oire e marua ˈi

Sl 127:1 Ia ore Iehova e p. i te fare

Ezk 38:11 faaearaa aita i auahia i te p.

Lu 17:28 te tanu ra, te p. ra

PATURAA

, Ko1 3:10 haapao maitai te huru p.

PATURU

, Pe1 3:15 Ia ineine noa i te p.

PATURURAA

, Php 1:7 p. e haapapuraa i mua i te ture

PAULO. Hiˈo atoa SAULO

, Ko1 1:12 No P. vau

PAˈURÂ

, Ier 17:8 matahiti p., eita oia haapeapea

PEAPEA

, Mt 26:75 rapaeau e taˈi no te p.

PEE

, Mt 4:20 vaiiho te upeˈa e p. ia ˈna

Mt 19:21 e a p. mai ia ˈu

Lu 22:28 p. outou ia ˈu roto to ˈu ati

Ioa 10:27 faaroo ta ˈu mamoe e e p. mai

Ko1 11:1 p. to ˈu haerea, mai ia ˈu p. te

Ga 5:25 p. te aratairaa a te varua

Eph 5:1 p. i te Atua mai te tamarii

Heb 13:7 p. to ratou faaroo

Apo 14:4 p. i te Arenio te mau vahi atoa

PEHU

, Ko1 4:13 riro mai te p. o teie nei ao

Php 3:8 ta ˈu faariro ei pueraa p.

PEPE

, Mas 23:29 O vai te p. aita e tumu?

Isa 53:5 maoti to ˈna mau p. i ora ˈi

Apo 13:3 p. roa hoê afii to ˈna

PEREHU

, Isa 42:3 Eita ofati i te aeho p.

PEREOO

, Tav 4:13 900 p. e ˈoˈe to nia te huira

Ar2 6:17 ati aˈe Elisaia, e p. tamaˈi auahi

PERERAU

, Ru 2:12 raro aˈe i to ˈna p. oe

PERISEKA

, Ohi 18:26 rave maira P. raua Akuila ia ˈna e

PERITOMERAA

, Ro 2:29 p., ta te varua rave nia te aau

Ko1 7:19 e ere mea faufaa te p.

PEROPHETA

, De 18:18 horoa vau te tahi p. mai ia oe

Ar1 18:4 faatapuni Obadia 100 p.

Ezk 2:5 ite e p. to rotopu ia ratou

Am 3:7 faaite te opuaraa huna i te mau p.

Am 7:14 ere au te p., te tamaiti na te p.

Ohi 10:43 Ua faahiti te p. atoa ia ˈna

Pe2 1:19 papu roa ˈtu â te parau a te p.

PEROPHETA HAAVARE

, Mt 7:15 p. mai te mamoe te huru

Mt 24:11 tia mai te p. e mea rahi te vare

Mk 13:22 faatupu te p. te ohipa faahiahia

PETA

, Koh 7:7 piˈo te aau i te ohipa p.

PETERO

, Mt 14:29 haere P. na nia i te miti

Lu 22:54 pee P. na te atea ê

Ioa 18:10 Huti P. ta ˈna ˈoˈe, tairi ihora

Ohi 12:5 P. i te tapearaa

PEU FAUFAU

, Ga 5:19 peu taotoraa tia ore, p.

Pe2 2:7 mauiui roa Lota no te p.

PEU HIˈOHIˈO

, Nu 23:23 aita e p. e hamani ino ia Iseraela

De 18:10 Eiaha ei taata o te rave te p.

PEU MANAMANA

, De 18:10 te taata rave i te p.

PEU TAHUTAHU

, Ohi 19:19 tanina ta ratou mau buka p.

Ga 5:20 haamori idolo, p., enemiraa

PEU TAOTORAA TIA ORE

, Mt 15:19 No roto te aau te p.

Ohi 15:20 haapae te p. e te toto

Ko1 5:9 faaea te amuimui te feia rave p.

Ko1 6:9 eita te rave te p. fatu te Faatereraa

Ko1 6:18 maue ê atu i te mau p.!

Ko1 10:8 Eiaha atoa e rave i te p.

Ga 5:19 te p., te peu viivii, faufau

Eph 5:3 Eiaha te p. faahitihia rotopu ia

Te1 4:3 hinaaro o te Atua, haapae te p.

PEU TUMU

, Mk 7:13 haafaufaa ore p. te parau a te Atua

PEU TUTUU

, Ga 1:14 itoito no te p. a te tupuna

PHILIPA

, Ohi 8:26 parau te melahi a Iehova ia P.

Ohi 21:8 P. poro evanelia, hoê o na tane

PHILOSOPHO

, Ohi 17:18 p. Epikuro e Setoiko

Kol 2:8 faatîtîhia i te haapiiraa p.

PHINEHASA

, Nu 25:7 iteraa P., rave mai omore

PIHA

, Isa 26:20 Haere, to ˈu nunaa, roto to p.

PILATO

, Ioa 19:6 P.: aita e tumu faautua ˈi

PÎPÎ

, Ko1 3:6 tanu vau, p. Apolo

PǏPǏ

, Mt 28:19 faariro to te nunaa atoa ei p.

Ioa 8:31 haapao ta ˈu parau, p. outou na ˈu

Ioa 13:35 I te here itehia e p. outou na ˈu

PIPIRI

, De 15:7 eiaha e p.

Mas 23:6 Eiaha e amu te maa a te taata p.

PIRIHAO

, Mt 7:13 A tomo na te uputa p.

PIRIOI

, Isa 35:6 ouˈauˈa te p. mai te aili

Mal 1:8 pûpû animara p., maˈimaˈi

PITI O TE POHE

, Apo 2:11 ore roohia i te p.

Apo 20:6 Aita to te p. e mana nia ia ratou

Apo 20:14 O te p. te roto auahi

PO

, Sl 19:2 te mau p. atoa faaite ratou te ite

Ro 13:12 Ua mairi te tuiraa p.

POARA

, Ioa 19:3 P. maira ratou ia ˈna

POE

, Mt 7:6 eiaha hue te p. i te puaa

Mt 13:45 te taata hoohoo e imi ra i te p.

POHE

, Ge 3:4 Eita roa orua e p.

Ru 1:17 mai te peu e ere na te p. e faataa ê

Iob 14:14 Ia p. te taata, e ora faahou mai?

Sl 89:48 O vai te taata e ore e p.?

Koh 9:5 aita te feia p. i ite te tahi mea

Isa 25:8 horomii oia te p. e a muri noa ˈtu

Ezk 18:32 Eita roa vau e au ia p. te taata

Ho 13:14 Teihea to oe mau tara e te P.?

Mt 25:46 roohia teie feia i te p. mure ore

Lu 15:24 p. ta ˈu tamaiti e ua ora faahou

Lu 20:38 Atua no te feia ora, eiaha no te p.

Ioa 8:51 te haapao ta ˈu parau, ore roa e p.

Ioa 11:25 p. noa ˈtu te taata e ora faahou

Ioa 11:26 faaroo ia ˈu, e ore roa e p.

Ro 5:12 raea roa te taata atoa i te p.

Ro 6:23 Ta te hara aufau i te taata, o te p.

Ro 14:8 p. noa ˈtu â tatou, no Iehova tatou

Ro 16:4 mai p. hoi raua no ˈu

Ko1 15:26 te p. te enemi hopea e haamou

Ko2 5:15 ia ora no ˈna tei p. no ratou

Eph 2:1 p. noa â outou i ta outou hara

Te1 4:13 taa te parau o tei taoto roto te p.

Te1 4:16 na mua te p. hoê e te Mesia te tia

Heb 2:9 faaruru Iesu te p. no te taata atoa

Heb 2:15 faatîtîhia no to ratou mǎtaˈu i te p.

Apo 14:13 oaoa tei p. a vai hoê ai e te Fatu

Apo 21:4 E ore roa te p.

POHEHAE

, Sl 37:1 Eiaha e p. te feia ohipa ino

Sl 73:3 Ua p. au i te feia teoteo

Sl 106:16 p. ratou ia Mose

Mas 6:34 riri te tane faaipoipo no te p.

Mas 14:30 E pê te ivi i te p.

Ko1 13:4 Eita te here e p.

POHE ORE

, Ko1 15:53 tauihia te mea pohe ei mea p.

POIA

, Isa 65:13 tamaa ta ˈu tavini, p. râ outou

POIETE

, Ge 1:1 I te haamataraa, p. te Atua

Koh 12:1 haamanaˈo to Atua p. i to apîraa

Apo 3:14 te matamua ta te Atua i p.

Apo 4:11 na oe p. te mau mea atoa

POIETEHIA

, Sl 104:30 Ia tono oe to varua, e p. te ora

Ro 8:20 faufaa ore te p. i te tiaturiraa

Kol 1:16 mea na roto ia ˈna i p.

POIHÂ

, Isa 49:10 eita atoa ratou e p.

Isa 55:1 haere mai, outou e p. ra

Ioa 7:37 taata e p. ra, haere mai ia ˈu

POIHERE

, Php 2:29 p. teie huru taata

POIRI

, Isa 60:2 tapoˈi te p. i te fenua

Ioe 2:31 riro te mahana ei p.

Mt 4:16 ite to roto te p. i te maramarama

Ioa 3:19 te p. ta te taata i au

Pe1 2:9 titau manihini mai roto mai te p.

POIRIHIA

, Eph 4:18 p. to ratou feruriraa

PORENEIA

. Hiˈo PEU TAOTORAA TIA ORE.

PORO

, Lu 8:1 haere Iesu p. e faaite

Ro 10:14 nafea ite ai ia ore te tahi ia p.?

Ti2 4:2 A p. i te parau. A rave ru

Pe2 2:5 Noa taata p. i te parau-tia

PORO EVANELIA

, Ohi 21:8 Philipa taata p.

Ti2 4:5 rave te ohipa a te hoê taata p.

POROHIA

, Mt 24:14 p. te parau oaoa o te

POROI

, Sl 19:4 ati aˈe te fenua, atutu ta ratou p.

Lu 8:12 hutihuti te Diabolo te p. roto te aau

Ohi 18:5 poro Paulo te p. a te Atua ma te

Ro 10:10 faaite i taua p. ra e ora ˈi oia

PORORAA

, Mt 9:35 Iesu, te p. te parau oaoa

POTERA

, Isa 64:8 o oe to matou P.

Ro 9:21 Aita anei to te p. e mana

POTO

, Ko2 4:17 mea p. te ati

Heb 11:25 te mea navenave p. noa o te hara

POU

, Ge 19:26 riro maira ei p. miti papaa

Ex 13:22 p. ata e p. auahi

Mk 15:25 patiti ratou ia ˈna nia te p.

Lu 23:21 I nia i te p.!

Ga 2:9 tei manaˈohia e p.

Ga 3:13 vai te ino nia tei tarîhia nia te p.

Ti1 3:15 p. e paturu o te parau mau

POU HAAMAUIUIRAA

, Mt 10:38 ore hinaaro amo ta ˈna p.

Lu 9:23 rave ta ˈna p. te mau mahana

PUAA

, Lu 8:33 tomo te demoni roto te p.

Lu 15:15 haere haapao te nǎnǎ p.

Pe2 2:22 p. mâ e taaviriviri roto te vari

PUAAHOROFENUA

, Apo 6:2 p. uouo, e tei parahi nia

Apo 19:11 e a hiˈo na, te hoê p. uouo

PUAANIHO

, Mt 25:32 faataa ê i te mamoe i te p.

PUAATORO

, Ex 21:28 Ia tui te tahi p. hoê tane

De 25:4 Eiaha tavaha te p. ia taataahi

Mas 7:22 pee mai te p. haere i te tupairaa

Ho 14:2 arueraa mai te mea e p. apî

Ko1 9:9 haapeapea ra te Atua no te p.?

PUAI

, Ios 1:7 ia itoito e ia p. oe

Sl 29:11 horoa Iehova te p. i to ˈna nunaa

Sl 31:10 pau to ˈu p. no ta ˈu hara

Sl 84:7 haere ratou a p. noa ˈtu ai

Mas 17:22 ere roa i te p. i te aau hepohepo

Isa 35:4 Ia p. Eiaha e mǎtaˈu

Isa 40:29 horoa oia te p. i tei rohirohi

Mk 12:30 here ia Iehova ma to p. atoa

Ohi 1:8 noaa te p. ia tae te varua moˈa

Ro 15:1 turu i tei ere i te p.

Ko1 16:13 papu roto te faaroo, ia p. roa

Ko2 4:7 no ǒ te Atua te p. hau ê i to te taata

Ko2 12:9 i te paruparu ite-maitai-hia to ˈu p.

Ko2 12:10 Ia paruparu hoi au e p. ai au

Php 4:13 p. to ˈu faaruru te mau mea atoa

Apo 3:8 ua ite au e maa p. iti to oe

PUAI-FAAHOU-HIA

, Isa 40:31 p. te tiaturi ia Iehova

PUAI ORA

, Koh 12:7 hoˈi te p. i te Atua

PUMAHANA

, Apo 3:16 No te mea mea p. oe

PUNA

, Ier 2:13 te p. o te pape ora

PUOHURAA

, Koh 12:13 Teie te p.:

PÛPÛ

, Ro 6:13 p. ia outou iho i te Atua

PǓPǓ FAAROO AMAHA

, Ohi 28:22 faainohia taua p.

Tit 3:10 te haamau hoê p., eiaha amuimui

Pe2 2:1 haamau omoˈe i te mau p. tuino

PURE

, Ar2 19:15 P. ihora Hezekia

Sl 65:2 Tei faaroo i te p.

Sl 141:2 p. mai te mea noˈanoˈa

Mas 15:8 p. a te feia afaro mea au na ˈna

Mas 28:9 Ta ˈna atoa p. mea faufau

Da 6:13 p. oia e toru taime te mahana

Mt 5:44 p. no tei hamani ino ia outou

Mt 6:9 E na ô outou ia p.

Mk 1:35 aahiata, haere atura oia e p.

Mk 11:24 ta outou e ani ia p., a tiaturi e

Lu 5:16 haere i te vahi aita e taata no te p.

Ohi 12:5 Petero i te tapearaa, p. te amuiraa

Ro 8:26 aita i ite eaha te ani roto te p.

Ro 12:12 tamau maite i te p.

Te1 5:17 A tamau i te p.

Te2 3:1 tamau te p. no matou ia atutu

Iak 5:15 maitai te maˈi i te p. ma te faaroo

Pe1 3:7 eita te p. e faaroohia

Apo 8:4 auahi noˈanoˈa e te p. a te moˈa

PUROTU

, Mas 31:30 mou oioi te p.

PURUMU

, Mt 13:4 topa te tahi mau huero na te p.

PURUTIA

, Heb 11:13 p. i taua fenua ra

R

RAATIRA

, Ioa 12:42 Mea rahi te r. tei tiaturi ia ˈna

Ohi 4:26 tahoê te mau r. e patoi ia Iehova

RAAU

, Mas 17:22 E r. maitai te aau oaoa

Mt 7:3 r. roto te mata o to taeae

RAAU MATA

, Apo 3:18 r. no te parai ia ite oe

RAE

, Ezk 3:9 r. paari aˈe i te ofai

Ezk 9:4 tuu te tapao nia te r.

RAHELA

, Ge 29:18 tavini 7 matahiti no R.

Ier 31:15 O R. te taˈi ra ta ˈna mau tamarii

RAHI

, Sl 40:12 r. roa ta ˈu hape

Sl 72:16 E r. te huero maa

Mk 9:35 tei hinaaro ia r. aˈe, ia haehaa

Lu 12:15 r. te taoˈa a te taata, eita e ora

Ko1 15:58 ia r. ta outou ohipa i te Fatu

Io1 3:20 mea r. aˈe te Atua i to tatou aau

RAˈI

, Sl 8:3 Ia hiˈo vau to r., te avaˈe

Sl 19:1 faaite nei te r. to te Atua hanahana

Ioa 3:13 Aita e taata i haere i te r.

Ko2 12:2 ravehia oia i nia i te toru o te r.

Pe2 3:13 te r. apî e te fenua apî

RAPAAU

, Sl 147:3 r. oia i te feia aau oto

RAPAAURAA

, Mas 12:18 E r. te arero o te taata paari

RAPAE

, Ko1 5:13 haava te Atua i to r.?

Kol 4:5 haerea paari nia te feia no r.

RAUERE

, Ezk 47:12 r. ei rapaauraa

RAVAAI

, Mt 4:19 faariro vau ia orua r. taata

RAVAI

, Pe1 4:3 Ua r. te tau i mutaa iho

RAVE

, Ro 7:15 Eita vau e r. ta ˈu e hinaaro

Ko1 9:22 r. au te mau mea atoa no

Iak 1:22 riro ei feia r. i te parau

Io1 2:17 te r. te hinaaro o te Atua, e vai noa

Io1 3:6 eita tei hoê e o ˈna e r. te hara

Apo 22:17 r. noa mai i te pape o te ora

RAVE HARA

, Lu 22:37 amuihia i te feia r.

RAVE OHIPA

, Mas 8:30 pihai ia ˈna mai te hoê r.

Lu 10:7 tano ia aufauhia te r.

RAVEA

, Ga 6:10 vai ra te r., hamani maitai anaˈe

Pe2 3:14 a imi i te mau r. ia itehia outou

RAVERAA

, Pa1 15:13 aita i imi e nafea te r.

RAVERAVE

, Lu 10:40 Mareta te r. ra oe

RE

, Ko1 9:24 hoê anaˈe râ te haru te r.

Kol 2:18 Eiaha outou ia faaerehia i te r.

REBEKA

, Ge 26:7 mea haviti R.

REKABI

, Ier 35:5 Tuu te uaina mua te ati R.

REO

, Ge 11:7 faahuru ê to ratou r.

Zep 3:9 taui r. ei r. viivii ore

Zek 8:23 ahuru taata mau r. atoa

Ioa 5:28 faaroo to roto te menema to ˈna r.

Ioa 10:27 faaroo ta ˈu mau mamoe to ˈu r.

Ohi 2:4 paraparau r. ěê

Ko1 13:8 te mau r. ěê, e mou ïa

Ko1 14:22 tapao te r. ěê no tei ore e tiaturi

Apo 7:9 te mau nunaa e opu e r. atoa

REPO

, Ge 2:7 Hamani i te tane i te r.

Ge 3:19 E r. oe e i te r. e hoˈi ai oe

Sl 103:14 haamanaˈo oia e r. tatou

Isa 40:15 au te nunaa te huˈa r. nia te faito

Mt 13:23 Te r. maitai ueuehia ˈi te huero

REVA

, Eph 2:2 raatira o te r.

REVARAA

, Ohi 1:11 mai ta outou i ite ia ˈna te r.

RIARIA

, Sl 91:5 Eita oe mǎtaˈu te mea r. o te po

Mas 3:25 Eita oe mǎtaˈu te mea r. e tupu

Lu 21:26 E r. te taata i te tiairaa

Heb 10:31 r. ia topa roto te rima o te Atua

RIIRII

, Sa1 2:8 faatia te taata r. raro te repo

Sl 9:18 Eita te feia r. e haamoˈehia

Ko1 1:28 maiti te Atua te mea r.

RIMA

, Sl 145:16 hohora oe to r. haamâha ˈtu ai

Isa 35:3 faaitoito i te r. paruparu

Isa 41:10 mau oe ia ˈu i to ˈu r. atau

Zek 14:13 haru i te r. o to ˈna hoa e e aro

Mt 6:3 eiaha to r. aui ite i ta to r. atau

Ioa 12:38 ite te puai o te r. o Iehova ia vai?

RIRI

, Sl 37:8 tuu i te r. e te riri rahi

Sl 103:8 Iehova o te ore e r. oioi

Mas 14:17 ohipa maamaa te taata r. oioi

Mas 16:32 taata e haavî i to ˈna r.

Mas 21:19 vahine imi hara e te r. hanoa

Ohi 15:39 R. roa te tahi i te tahi

Ko1 13:5 eita te here e r. oioi

Eph 4:26 eiaha te mahana topa te r. noa ra

Kol 3:8 haapae te r., te parau faaino

RIRO

, Ex 3:14 E r. vau i ta ˈu e maiti i te r.

RO

, Mas 6:6 hiˈo i te r., oe te faatau

Mas 30:25 faaineine te r. te maa

ROHI

, Eph 4:28 Eiaha ia eiâ faahou, ia r.

ROHIPEHE

, Ohi 17:28 vetahi o ta outou r. i parau

ROHIROHI

, Mas 25:25 Mai te pape toˈetoˈe no te taata r.

Isa 40:28 ore roa oia e r. e paruparu

Isa 40:29 horoa oia te puai i tei r.

Isa 40:31 E haere ratou e eita e r.

Isa 50:4 pahono i tei r. ma te parau tano

Ga 6:9 ooti tatou ia ore tatou ia r.

Heb 12:3 a ore atu ai e r. e e toaruaru

ROˈI

, Heb 13:4 viivii ore te r. o te feia faaipoipo

ROIMATA

, Ar2 20:5 faaroo vau ta oe pure, ite au to r.

Sl 6:6 faarari au to ˈu roˈi i te r.

Sl 126:5 ueue te huero maa ma te r.

Koh 4:1 r. tei haavîhia, aita tamahanahana

Ohi 20:19 taviniraa i te Fatu ma te r. e te ati

Ohi 20:31 haapii noa vau ma te r.

Heb 5:7 pure te Mesia ma te r.

Apo 21:4 tamǎrô te r. atoa

ROO

, Ge 11:4 ia tui to tatou r.

Mas 5:9 ore horoa to r. maitai ia vetahi

ROOHIA

,