Ua horoa-faahou-hia te re “Taiete mâ” na te mau fare neneiraa a te mau Ite no Iehova i Mehiko. O te hituraa ïa teie o te matahiti.

I te 26 no Tetepa 2012, ua horoa te faatereraa no Mehiko na te mau Ite no Iehova i te hoê parau faaiteraa taa ê no te haamauruuru ia ratou “no ta ratou mau tutavaraa no te haapao e no te paruru i te heipuni.”

Te fa o te porotarama “Taiete mâ,” o te tautururaa ïa i te mau taiete ia rahi mai ma te ore e tuino i te heipuni. Te apiti nei te mau Ite no Iehova i teie porotarama i te mau matahiti atoa noa ’tu e e ere ratou i te hoê faanahonahoraa imi moni. Ua na ô te hoê auvaha o te fare neneiraa i Mehiko: “Ia noaa mai te re Taiete mâ, e mea tia ia faaite e ia haapapu atu matou e te faaî nei matou te mau titauraa e faatureraa a te faatereraa no nia i te heipuni i roto i na tuhaa e hitu: te mata‘i, te pape, te mau pehu, te mau pehu taero, te panoonoo ore, te ito uira e te faaineineraa horoahia no te faatura i te heipuni. Aita e faahepohia ra te mau taiete ia apiti i teie porotarama. Na matou iho i hinaaro.”

Te tutava nei te mau Ite no Iehova e ati a‘e te ao i te ore e tuino i te heipuni, e tao‘a nounouhia hoi te reira.