Eaha to roto?

Te mau fare faaapu a te Watchtower: 50 matahiti auhuneraa

Te mau fare faaapu a te Watchtower: 50 matahiti auhuneraa

Tau 145 kilometera i te pae apatoerau o te oire no New York, i pihai iho i te oire iti o Walkill. I reira, e itehia te tahi mau fare faaapu e tuhaa faufaa roa ta ratou i roto i te ohipa haapiiraa Bibilia na te ao nei a te mau Ite no Iehova. Ua hoohia mai te fare faaapu matamua a te Watchtower i te 2 no Tenuare 1963, a 50 matahiti i teie nei.

Ua tavini David Walker, hoê Ite no Iehova, i Walkill mai te omuaraa mai â. A ani ai ia ’na no te aha ua hoohia mai taua fare faaapu matamua ra, teie ta ’na e pahono: “Ua rahi roa te mau rave ohipa i te Pu rahi a te mau Ite no Iehova i Brooklyn, New York. E mea tia ia faatamaa ia ratou pauroa ma te vai ara no nia i te faaohipa-maitai-raa i te moni. Te vai ra te tahi atu fare faaapu ta te mau Ite no Iehova i faaohipa i te pae apatoerau o New York. E ono aore ra vau hora no te haere i ǒ mai Brooklyn mai, e piti noa râ hora mai Wallkill. E vahi tano maitai ïa no ta tatou e hinaaro e rave.” Ua faaohipa te mau Ite no Iehova i taua fare faaapu ra no te tanu i te mau maa hotu e maa tanu. No te faaamu atoa i te moa, te puaa e te puaatoro no te hamani i te mau ina‘i tupai e te mau maa ma te faaohipa i te û. E rave rahi atu â fare faaapu i teie nei.

Tau ahuru matahiti i muri iho, ua maraa mai te numera o te mau Ite no Iehova na te ao nei. E mea tia ia ravehia i te tahi mau tauiraa rahi i Wallkill. E huero mau ta te mau Ite no Iehova e auhune i te mau vahi faaapu. E haapao atoa râ ratou i te auhune pae varua ta Iesu i parau ma te nenei i te mau papai Bibilia. (Mataio 9:37; Luka 10:2; Ioane 4:35, 36) Teie te tahi noa ohipa tei ravehia i Wallkill.

Te neneiraa: I 1950, ua neneihia te rahiraa o te mau papai Bibilia i Brooklyn, New York. Tera râ, aita e nehenehe faahou e ohipa noa i ǒ no te rahi o te mau aniraa i te mau papai. No reira, i 1973, ua patu te mau Ite no Iehova i te hoê fare neneiraa hau i Wallkill. A mairi ai te tau, ua faarahihia taua fare ra e rave rahi taime, mai i 2004.

Te mau matini roro uira: I 1979, i Wallkill, ua hamani te hoê pǔpǔ Ite no Iehova i te tahi porotarama roro uira parauhia te MEPS (hoê porotarama roro uira no te faaohie i te huriraa o te mau papai na roto e rave rahi reo). E tauturu teie porotarama ia pia i te mau papai Bibilia na roto hau atu 600 reo.

Te haapiiraa: I 1988, ua taui te vahi e tupu ai te Haapiiraa Bibilia no Gileada a te Watchtower. E ere faahou i Brooklyn, i Walkill râ. I te 17 no Atopa, ua haamata te mau haapiiraa. I Eperera 1995, ua taui faahou te vahi e tupu ai taua haapiiraa ra. Tei te Pu Haapiiraa a te Watchtower ïa i Patterson, New York, i teie nei.

I roto i te mau 50 matahiti i mairi a‘enei, ua haamaitaihia te mau ravea e ohipa o te mau fare faaapu a te Watchtower. Te rave-noa-hia ra te mau tutavaraa no te horoa i te maa maitai no te mau Ite no Iehova e haa ra i te mau Betela i te Hau Amui no Marite.

I teie nei, te patu ra te mau Ite no Iehova i te mau piha apî no te ohipa e te nohoraa i Walkill. Te faaapî atoa ra ratou i te mau fare tahua rau e vai ra. E tauturu teie ohipa i te mau fare faaapu a te Watchtower ia horoa noa i te maa pae varua i te mau taata. Te rahi noa ’tu ra hoi te feia e riro nei ei Ite no Iehova i taua fenua ra.

Teie ta David Walker i parau: “A 50 matahiti i teie nei ua ite au i te mau paturaa nainai i Walkill i te rahiraa mai. Oaoa roa vau i te iteraa i te reira. E tauturu atoa teie mau faanahoraa ia haapii tatou i te mau taata na te ao nei i te poroi Bibilia!”