Ai numa nusa, leo, ma de’deak, natu-natuk kara mai. Te di teik esa datek esa leo bali torano bobonggik, hu no ai fe ha’da horomata neu Yehuwa, Manetualain fo nenetuik, nai Susura Malalaok Ai tungga te’be-te’be Yesus ia mamahoko malan seli hambu ha’de Kristen. Ai basa ngga tulu fali nekendok hatahori ranori Susura Malalaok ma Manetualain Parendan. Hu no ai tui bengga Yehuwa no Manetualain Parendan de ai man-na’dek Yehuwa Sakasi nara.

Sangga nai situs ma. Les Susura Malalaok online. Malela ai ma ai mamaheheren.