Citisa ngoma dzakagaravharwi dze cikristu dzinodakadza dzinoseenzeswa pa kunamata ne kurumbidza Djehovha Mwari. Pane ngoma dzine masoko uye dzimweni dzakaita ngoma basi dzisina masoko.