Skip to content

Skip to secondary menu

Wapupuri wa Djehovha

Ciutee

Kumbira Fundo ye Bhaibheri Usingaripi

Waizoda kufunda zvakawanda here nge zve Bhaibheri? Kana ucida, funda nesu Bhaibheri. Urongwa wedu we fundo nge we nyore unoitirwa pa nyumba pako. Kuti u kumbire fundo ye Bhaibheri, dzadzisa ciphepha ciri pasi apa.