Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Ɔhene no Ko Wɔ Harmagedon

Ɔhene no Ko Wɔ Harmagedon

 Ti 17

Ɔhene no Ko Wɔ Harmagedon

1, 2. Dɛn na wiasefo reka wɔ Harmagedon ho?

BERE a Wiase Ko II reba awiei no, U.S. Ɔsahene Douglas MacArthur kae sɛ: “Efi bere mfiase na nnipa ahwehwɛ asomdwoe. . . . Sraadi ho apam ahorow, tumi a ɛkari pɛ, amanaman apam ahorow, nyinaa yɛɛ ɔkwa, na aka ɔkwan koro pɛ a yɛbɛfa so asiw akodi ano. Afei adesɛe korakora a ɔko de ba no siw ɔkwan koro pɛ yi kwan. Yɛanya hokwan a etwa to. Sɛ yɛanyɛ nhyehyɛe bi a eye kyɛn so na ɛfata a, yɛn Harmagedon bedu yɛn pon ano.”

2 Ɛno akyi bɛyɛ mfe 35 no, dɛn na na amanaman no reyɛ wɔ “hokwan a etwa to” yi ho? London, England, Times atesɛm krataa no kae wɔ asɛmti a ɛne “Germany Atɔe Famfo Suro Harmagedon” no ase sɛ: “Ɔko ho hu no asan aba na ɛrehaw Germany Atɔe Fam bere a amanaman ntam tebea ayɛ sɛ nea ɛregye nsam a wontumi nsom no.” Na asɛm bi a wɔtoo din sɛ “Wiase Rehintiw Akɔtɔ Esum Mu” mu no, U.S.A. Miami Herald no samufo bisaa n’akenkanfo sɛ wɔahu “sɛ Harmagedon nyɛ biribi ho sɛnkyerɛnne bi ara kwa a wɔkenkan fi Bible mu, na mmom ɛyɛ ade paara” anaa, na ɔde kaa ho sɛ: “Obiara a n’adwene mu da hɔ kakra betumi aka nsɛm a ɛyɛ hu a asisi wɔ mfe kakra a atwam yi mu no abom na wahu sɛ wiase no adu baabi  wɔ abakɔsɛm mu. . . . Ɛbɛsakra adesamma asetra de akosi daa.”

3, 4. Ɔkwan bɛn so na ɛsono sɛnea Bible bu Harmagedon?

3 Ampa, adesamma gyina nsakrae kɛse bi aboboano. Nanso yɛrehyia Harmagedon mprempren anaa? Harmagedon kyerɛ dɛn?

4 Nea ɛyɛ anigye no, Harmagedon nte sɛ nea nnipa pii susuw ho no. Efisɛ Bible ka Harmagedon ko ho asɛm sɛ “Onyankopɔn, ade nyinaa so tumfoɔ no da kɛse no mu ko,” na ɛnyɛ asase so amanaman anaasɛ aman akuw bi ntam ɔko a ɛsɛe ade pii. Ɛyɛ Onyankopɔn ko a ɔbɛko atia “wiase nyinaa ahene”—a ɛkyerɛ atumfoɔ a wɔmmrɛ wɔn ho ase bere a Onyankopɔn Ahenni ‘ba’ na ama wɔayɛ n’apɛde wɔ asase so no. (Dwom 2:6-12; Daniel 2:44) Ɛyɛ Onyankopɔn adeyɛ kɛse a ɔde bɛsɛe aman ne nnipa bɔne na asiesie kwan ama Mesia mfirihyia 1,000 asomdwoe nniso no.—Adiyisɛm 16:14, 16; Dwom 46:8, 9; 145:20; Yoel 3:9-17; Nahum 1:7-9.

NEA EDI ƆKO NO ANIM

5. Yɛbɛyɛ dɛn ahu nea Adiyisɛm 17 mu “aguaman kɛse” no yɛ?

5 Adiyisɛm atiri 16 kosi 18 ka nneɛma a ɛbɛkɔ so wɔ asase so bere tiaa bi ansa na Harmagedon ko no aba no ho nsɛm pii kyerɛ yɛn. Bere a nkɔmhyɛ no kɔ so no, wɔde ɔfrɛ no ma sɛ: “Bra na menkyerɛ wo aguaman kɛse a ɔte nsu pii no so no atemmu.” Akyiri yi wɔkyerɛɛ nea “aguaman kɛse” yi yɛ no sɛ ɔne “Babilon kɛse no, asase so nguaman ne akyide no.” Sɛnea tete Babilon a na egu Eufrate Asubɔnten fã ne fã no bɛyɛɛ nyamesom ahintasɛm ho nhyehyɛe a ɛtrɛw fii Babilon kɔɔ asase so nyinaa no “na” no, saa ara na “Babilon Kɛse” a ɛwɔ hɔ nnɛ no yɛ wiase nyinaa atoro  som ahemman a adi “nkurow ne nkurɔfo akuw akuw ne aman ne kasa horow” so tumi wɔ honhom mu ma adan wɔn bɔne. (Adiyisɛm 17:1, 5, 15) Nyamesom akuw mpempem, akɛse ne nketewa, “Kristofo” ne wɔn a wɔnyɛ Kristofo a wonnye nokware Nyankopɔn Yehowa nni na wɔnsom no na ɛwom.

6. Asɛm bɛn na Adiyisɛm 16 ka a ɛkae yɛn tete Babilon?

6 Nea edi Harmagedon ko no anim ne sɛ, wɔkyerɛ yɛn ɔbɔfo bi a ɔrehwie “Onyankopɔn abufuw” kuruwa agu. Ohwie guu he? Ɔde “guu asubɔnten kɛse Eufrate mu, na emu nsu yowee, na wɔasiesie kwan ama ahene a wofi owia apuei nohɔ.” (Adiyisɛm 16:1, 12) Bɛboro mfe 600 ansa na ɔsomafo Yohane rekyerɛw saa nkɔmhyɛ no ato hɔ no, Media hene Dario ne Persia hene Kores fi apuei kotuu Babilon asase no so sa. Kores danee Eufrate koguu nsuka foforo mu wɔ sum ase, na bere a nsu no yowee no, ɔmaa ne dɔm no faa nsuka a emu nsu ayow no mu kɔɔ kurow no mu. Anadwo koro pɛ, bere a Babilon sodifo ne mmapɔmma abobow nsa na wɔka Yehowa ho abususɛm no, wotutuu saa kurow kɛse no gui.—Daniel 5:1-4, 30, 31.

7. Nea ɛne ɛno di nsɛ wɔ nnɛ mmere yi mu bɛn na yehu mprempren?

7 So yehu nea ɛne eyi di nsɛ nnɛ? Yiw, yehu! Bere adu sɛ Onyankopɔn bu “Babilon Kɛse” no atɛn, ne titiriw no, ne “babea” a ɛne Kristoman ahyehyɛde ahorow no. Wae a Kristoman awae afi gyidi ho ne mogya ho afodi no awie du afei! (Adiyisɛm 18:24; Yeremia 51:12, 13) Nnansa yi “nsu,” anaa “nkurɔfo,” a kan wɔboaa ne nyamesom no resa. Mmoa a wɔde boa ɔsom no reyow, na nnipa pii redan kɔ Darwin, Marx, Lenin ne Mao nkyerɛkyerɛ ahorow ho. Afei nso sɛnea wɔahyɛ “nna a edi akyiri” ho nkɔm no, nkurɔfo abɛyɛ  wɔn a “wɔdɔ anigyede sen Onyankopɔn.”—2 Timoteo 3:1, 4.

8. (a) Ɔfrɛ bɛn na atreneefo no atie? (b) Sɛ wɔde tebea a atoro som wom no toto nokware som ho a, nsonsonoe bɛn na ɛwom?

8 Nea aboa bio ma “nsu” no resa ne nnipa a wokura trenee ho adwene a wɔatie ɔsoro frɛ a ɛfa “Babilon Kɛse” ho no adeyɛ no:

“Me man, mumfi ne mu na moanyɛ ne nnebɔne no bi, na moanya ne haw no bi.” (Adiyisɛm 18:4)

Wiase nyinaa atoro som ahemman, ne titiriw no Kristoman, redi asɔredan ahorow a wɔtoto mu, ne ne nkongua a adeda mpan ne n’asɔfo mmarima ne mmea dodow so a ɛrehuan, no ho yaw. Nanso wɔn a seesei wɔabegyina Dario Ɔkɛseɛ Yehowa Nyankopɔn ne Kores Ɔkɛseɛ Kristo Yesu afã no kɔ honhom mu yiyedi bi a ɛyɛ nwonwa mu. Woyɛ eyinom mu biako anaa?

AGUAMAN A ƆBƆ

9, 10. (a) “Aboa” a ne ho yɛ hu bɛn na epue “nna a edi akyiri” yi mu? (b) Wɔ baguam ɔkasa bi a wɔmae wɔ 1942 mu no, ɔkwan bɛn so na wɔkaa nea ɛkyerɛ ne ɔkwan a ɛnam so no ho asɛm?

9 Bere a “Babilon Kɛse” ka sɛ ɛyɛ Onyankopɔn de no, ɛde ne ho agye amansɛm mu bere nyinaa na ɛnam saa kwan yi so ne ‘asase so ahene abɔ aguaman.’ Na afei, “nna a edi akyiri no” mu no, anya hokwan kɛse bi! Ɛno ne dɛn? Ah, hwɛ, “aboa kɔkɔɔ” bi na apue no. Dɛn na “aboa” yi betumi agyina hɔ ama? Akyinnye biara nni ho sɛ ɛfa asase so amammui aman no ho, efisɛ eyinom na wɔka wɔn ho asɛm mpɛn pii wɔ Bible mu wɔ sɛnkyerɛnne kwan so sɛ ‘mmoa.’ (Adiyisɛm 13:1-4, 11-15; Daniel 7:3-8, 17-25; 8:5-8, 20-22) Na ɛha de, yɛwɔ “aboa” a nneɛma pii na ɛka bom yɛ, na aboa a ne ho yɛ hu yi wɔ “ti ason ne mmɛn du.”—Adiyisɛm 17:3.

 10 “Aboa” a ɔwɔ afã pii bɛn na apue “nna a edi akyiri” yi mu, na dɛn na ayɛ wɔ wiase? Amanaman ntam nhyiam kɛse a Yehowa Adansefo yɛe wɔ 1942 mu ase no, ɔkasa a wɔtoo din sɛ “Asomdwoe—So Ɛbɛtra Hɔ Akyɛ?” no twee adwene sii nkɔmhyɛ a ɛwɔ Adiyisɛm 17:7, 8 no so. Ɔkasafo a na ɔyɛ Ɔwɛn Aban Asafo no titrani N. H. Knorr kyerɛe sɛ “aboa a . . . ɔwɔ hɔ” no ne Amanaman Apam—a wɔde sii hɔ 1920 mu no. Na afei, saa afe 1942 ɔko bere no mu no, ose: “Apam no wɔ tebea a ayɛ basaa mu, na sɛ ɛbɛtra ase bio a ehia sɛ wɔkanyan no. Akɔ bun mu tebea bi a entumi nyɛ adwuma na entu mpɔn biara mu. ‘Enni hɔ.’” Otitrani Knorr kɔɔ so kyerɛe sɛ “aboa . . . no, . . . na ɔwɔ hɔ, na afei de, onni hɔ, na obefi bun no mu aba, na wabɛsen akɔ ɔsɛe mu.” Sɛnea Bible nkɔmhyɛ kae no, wɔsan nyanee saa “aboa” no wɔ 1945 mu sɛ Amanaman Nkabom.

11. (a) Dɛn nti na wɔkaa “aboa” yi ho asɛm sɛ “abususɛm din ayɛ no ma”? (b) Atemmu bɛn na ɛda hɔ ma “aboa” no?

11 Nokwarem no, “abususɛm din ahyɛ” amanaman ntam “aboa” yi a wɔde no bae sɛ ɛmma “asomdwoe ne dwoodwoo” ntra amanaman mu no “ma,” efisɛ ɛkyerɛ sɛ ebetumi ayɛ nea Onyankopɔn Ahenni a ɛnam Kristo Yesu so no nkutoo na ebetumi ayɛ no. (Adiyisɛm 17:3) Ɔsomafo Paulo hyɛɛ nkɔm sɛ bere bi bɛba a Satan wiase atumfoɔ ahohoahoafo no bɛkamfo wɔn ho sɛ wɔn a wɔde asomdwoe aba. Ose:

“[Yehowa] da no bɛba sɛ owifo ba anadwo. Na bere a wɔbɛka sɛ: Yɛwɔ asomdwoe ne ahotɔ, no, ɛnde mpofirim na ɔsɛe bɛba wɔn so sɛ awoko ba ɔbea a ɔyem so, na wɔrenya ɔkwan nguan.” (1 Tesalonikafo 5:2, 3)

Sɛnea Onyankopɔn Asɛm kyerɛ no, ‘asomdwoe ne  ahotɔ aboa’ no behyia Yehowa atemmu ntɛm, prɛko pɛ!

WƆMA AGUAMAN NO “DUE”!

12. “Aguaman” no ho asɛm a wɔkae bɛn na ɛmaa Yohane ho dwiriw no?

12 Ka a Onyankopɔn aka sɛ Amanaman Nkabom aboa obusuyɛfo no nsɔ n’ani nyinaa akyi no, “Babilon Kɛse” no hwehwɛ sɛ ɛne no bɔ aguaman. Yiw, wɔyɛ ne ho mfonini sɛ ɔte “aboa” no so sɛ ɔhemmaa: “Na ɔbea no hyɛ atade afasebiri ne nkra nhoma, na ɔde sika ne aboɔden abo ne nhene pa ahyehyɛ ne ho, na okura sika kuruwa a akyide ne n’aguamammɔ fĩ ayɛ no ma.” Ɛnyɛ nwonwa sɛ Yohane kyerɛw tebea yi ho asɛm sɛ: “Na mihuu no no, ɛyɛɛ me nwonwa kɛse”!—Adiyisɛm 17:4, 6.

13, 14. (a) Awiei a ɛyɛ awerɛhow bɛn na ɛretwɛn atoro som? (b) Ɔkwan bɛn so na ɛnam bɛba? (d) Henanom na wobedi Babilon Kɛse no nkɔmmɔ, nanso dɛn nti na wobegyina akyirikyiri ayɛ saa?

13 Ayɔnkofa a ɛda Babilon wiase atoro som ahemman yi ne ‘asomdwoe ne ahotɔ aboa’ no, Amanaman Nkabom, ntam yi bɛdan bɔne. Ɛwom sɛ “Babilon” a ɛte sɛ ɔbea aguaman no besusuw sɛ ɔne saa wiase kuw no te hɔ dwoodwoo de, nanso Onyankopɔn Asɛm ka ne ho asɛm foforo bi sie:

“Na mmɛn du a wuhui no, ne aboa no, wɔn na wɔbɛtan aguaman no, na wɔayɛ no pasaa, na wada adagyaw, na wɔadi ne nam, na wɔde ogya ahyew no.” (Adiyisɛm 17:16)

Wiase nyinaa atoro som ahemman no awiei yɛ awerɛhow ampa!

14 “Babilon Kɛse” no amamfoyɛ bɛyɛ ntɛm so.

“Na ne haw bɛba da koro pɛ, owu ne awerɛhow ne  ɔkɔm, na wɔde gya bɛhyew no, efisɛ [Yehowa] Nyankopɔn a obu no ntɛn no yɛ ɔhoɔdenfo.” (Adiyisɛm 18:8)

Nanso ebinom besu no saa bere no. Eyinom renyɛ sraadi “mmɛn du” a wɔnam ɔkwammɔne so yi no ma dan ba ne so no, na mmom amammui atumfoɔ no mu afoforo a na wɔne asɔfo no nya twaka kɛse sɛnea ɛbɛyɛ na wɔahu wɔn, na wɔaboa akata wɔn kokoam nneyɛe bɔne no so no. Eyinom begyina akyirikyiri adi no nkɔmmɔ, esiane suro a wosuro sɛ anhwɛ a n’awiei no bi bɛka wɔn nti, na wɔaka sɛ:

“Due, due, kurow kɛse Babilon, kurow a ɛyɛ den, efisɛ dɔnhwerew biako mu na w’atemmu aba.”—Adiyisɛm 18:9, 10.

15. Henanom nso na wogye so, na dɛn ntia?

15 Nnipa a wɔwɔ Nnwuma Akɛseakɛse nso bɛwɔ hɔ, basabasayɛfo kuw ne wɔn a wɔpɛ mfaso ntraso a wɔde wɔn nyamesom ayɔnkofa no ayɛ “kronkronyɛ” nkataanim wɔ wɔn nneyɛe a aporɔw no so na wɔde dwudwo wɔn ahonim a edi fɔ no. Eyinom nso begye so sɛ:

“Due, due . . . efisɛ dɔnhwerew biako pɛ mu na saa ahonya no ayɛ pasaa yi.” (Adiyisɛm 18:11-19)

Wiase nyamesom asɔredan akɛseakɛse a ne bo yɛ den, nsase ne ahonyade a wɔaboaboa ano ada so, sika bebrebe a wɔde akogu sikakorabea ne nneɛma a wɔde ahyehyɛ aguadi mu no—wɔbɛyɛ eyinom nyinaa pasaa.

16. Akuw abiɛsa bɛn na wɔbɛsɛe wɔn?

16 Wiase nyaatwom nyamesom, adifudepɛ aguadi, amammui a aporɔw—Yehowa atemmu bɛka Satan ahyehyɛde a ɛwɔ asase so no fã horow abiɛsa no nyinaa. Bere a atoro som akɔ fam akyi no, dɛn na edi hɔ?

 ƆHENE NO DI DWUMA!

17, 18. (a) Dɛn na edi “Babilon Kɛse” no sɛe akyi ba, na dɛn ntia? (b) Hena na awiei no odi nkonim? (d) Henanom na wɔbɛkora wɔn so ma wɔanya nkwa? (e) Wobɛyɛ dɛn aka eyinom ho?

17 Saa amammui atumfoɔ a wɔyɛ patapaa a wɔbɛsɛe wiase nyamesom pasaa no nni honhom mu ntease aniwa biara. Wonnye Mesia Ahenni a wɔde sii hɔ wɔ 1914 mu no ntom. Mmom no, wɔsɔre tia wɔn a wɔka saa Ahenni no kyerɛ na wɔpaem ka sɛ wɔyɛ Kristofo a wonni afã biara wɔ wiase ‘ahenni horow’ no amammui ne akodi mu no denneennen.—Adiyisɛm 12:17; Yohane 17:14, 16.

18 Bere a wɔayi “Babilon Kɛse” afi hɔ akyi no, wobetumi ahwɛ kwan sɛ saa “mmɛn” a wɔyɛ wɔn ade te sɛ mmoa no de wɔn ntua a edi akyiri no bɛtoa Yehowa Adansefo Kristofo, Oguammaa no akyidifo a wɔwɔ asase so ha a ɛte sɛ nea wonni ahobammɔ biara no. (Hesekiel 38:14-16; Yeremia 1:19) Ɛbɛkɔ akowie atamfo yi dɛn wɔ saa ɔko no mu? Nkɔmhyɛ no bua sɛ:

“Eyinom ne oguammaa no bɛko, na oguammaa no bedi wɔn so nkonim, ɔne wɔn a wɔka ne ho a wɔafrɛ wɔn na wɔapaw wɔn a wodi nokware no.” (Adiyisɛm 17:14)

Ɛwom sɛ Yesu akyidifo a wɔasra wɔn no nkae a wɔwɔ asase so ne wɔn ahokafo a wɔn nso wogye ɔfrɛ no so ma wɔbɛsom “ɔsom kronn” no nko bi de, nanso wɔbɛkora wɔn so a wɔrenwu. Woyɛ wɔn a wɔbɔ mpae mprempren mpo sɛ Onyankopɔn Ahenni “mmra” wɔ Harmagedon no mu biako?—Romafo 12:1, 2; fa toto 2 Beresosɛm 20:5, 6, 12-17 ho.

19. (a) Dɛn na wubetumi de w’ani ahu na woafi mu aka? (b) Aboɔdenne bɛn na saa bere no ɛbɛyɛ kwa?

 19 Yiw, wubetumi ayɛ obi a ɔde n’ani behu saa ɔko a ɛsɛe ade wɔ Harmagedon no ma woafi mu aka. Wubetumi ayɛ obi a ɔhwɛ ade bere a “ahene mu Hene” a ɔsoro abɔfo dɔm ka ne ho no ko de san Yehowa tumidi ho no. Ɛhɔ na ebia wubehu ɔko a etwa akodi nyinaa to a wɔbɛko atia nnipa bɔne, amanaman a wɔyɛ ahantan ne wɔn asraafo dɔm akɛseakɛse ne “aguadifo” a wɔanya wɔn ho a wɔboa wɔn no! Wɔn nuklea akode a wɔabɔ ho ka dɔla ɔpepepem pii no bɛyɛ ɔkwa saa ɔko no mu! Mfaso dodowpɛ adifudepɛfo a wɔatɔn ngo ne aduan no behu sɛ wɔn sika pii a wɔnam ɔkwammɔne so anya no so nni mfaso, bere a wiase aguadi nhyehyɛe no asɛe, na ɛbo a sika kɔkɔɔ wɔ sɛ ade a wɔde gye obi no aba fam ma ɛnsɛ hwee koraa no. Na “sɛ [Yehowa] Nyankopɔn se ni: Adebɔne, adebɔne biako bi, hwɛ, ɛreba! Wɔbɛtoto wɔn dwetɛ agugu mmorɔn so, na wɔn sika adan efĩ; wɔn dwetɛ ne wɔn sika rentumi nnye wɔn [Yehowa] anibere da no, . . . na wobehu sɛ mene [Yehowa].”—Hesekiel 7:5, 19, 27.

20. Ɛhe na wubetumi anya ahobammɔ ankasa?

20 Saa Harmagedon da no mu no, ɛnyɛ honam fam nneɛma biara mu na wubetumi anya ahobammɔ, na mmom gyina a wubegyina pintinn wɔ Yehowa ne ‘n’ahene mu Hene’ no afã no mu. Ebegyina osetie a wobɛyɛ ama odiyifo no nsɛm no so:

“Monhwehwɛ [Yehowa], asase sofo a mobrɛ mo ho ase na moyɛ n’atemmude nyinaa! Monhwehwɛ trenee, monhwehwɛ ahobrɛase; ebia wɔbɛkora mo so, [Yehowa] abufuw da no.” (Sefania 2:3; hwɛ Yesaia 26:20, 21; Daniel 12:1 nso.)

 Wɔ Harmagedon no, Ɔhene a ɔte sɛnkyerɛnne kwan so pɔnkɔ fitaa no so no bu “atɛntrenee na otu sa trenee mu.” Bere a ɔde ‘dade poma yɛn amanaman’ sɛe wɔn no, ɔde “nnipakuw kɛse” a wɔhyɛ ntade fitaa no befi “ahohia kɛse” no mu aba, na wafi ɔdɔ mu ahwɛ wɔn, ‘akyerɛ wɔn kwan akɔ nkwa nsuti ho.’ Ɛmmra sɛ wobɛyɛ eyinom mu biako!—Adiyisɛm 19:11-16; 7:9, 14, 17.

21. Henanom na wɔbɛboaboa wɔn ho ano wɔ Harmagedon, nanso dɛn nti na ɛbɛyɛ kwa?

21 Ɛbɛyɛ ɔhaw ama Amanaman Nkabom no ne nniso ahorow a ɛboa no ne wɔn asraafo dɔm tumi nyinaa! Ma wɔmmoaboa wɔn ho ano wɔ Harmagedon na “wɔne nea ɔte ɔpɔnkɔ fitaa no so ne ne [soro] dɔm [mmedi] ako”! Ne nyinaa yɛ ɔkwa! Sɛ yɛbɛka a, “ahene mu Hene” no to wɔn gu “ogya tare” bi mu ma wɔsɛe. Woyi Satan ahyehyɛde a ɛwɔ asase so no nkae nso fi hɔ, na Ɔhene no afoa tenten no ho yɛ den ampa, na etumi hwehwɛ ɔtamfo biara yi no adi sɛe no.—Adiyisɛm 19:17-21.

22. Onyankopɔn adiyifo ka Harmagedon ko no ho asɛm dɛn?

22 Ɛdenam asraman ne owuyare a ɔbɛsoma afi ɔsoro no so no, ‘Yehowa bɛhaw amanaman nyinaa’ a wɔko tia n’Ahenni no, na akyinnye biara nni ho sɛ wɔ wɔn basabasayɛ no mu no, eyinom bɛtoto wɔn akode a wɔde sɛe ade no abobɔ wɔn ho wɔn ho, na ‘obiara bɛma ne nsa so ahyɛ ne yɔnko.’ Na sɛ woyɛ wɔn a wɔbɔ Yehowa din no mu biako a, ‘wubefi mu aka dwoodwoo.’—Yoel 2:31, 32; Sakaria 14:3, 12, 13; Hesekiel 38:21-23; Yeremia 25:31-33.

23. (a) Dɛn na eyi bɛyɛ n’awiei koraa? (b) Yesu nsɛm bɛn na ɛsɛ sɛ ɛma yɛn ani gye?

23 Ɛno bɛyɛ “sɛnkyerɛnne” a Yesu hyɛɛ nkɔm sɛ ɛbɛba no awiei koraa—“ahohiahia kɛse a efi wiase  asefi de besi nnɛ ebi mmae da nanso ɛremma da” no. Yɛn ani gye dɛn ara sɛ “wobetwa [saa] nna no so” tiawa “wɔn a wɔapaw wɔn no nti”! Wo nso wubetumi afi mu aka sɛ “nguanten” a Yesu to nsa frɛ wɔn sɛ wɔmmɛfa “ahenni . . . no nni” no mu biako!—Mateo 24:21, 22; 25:33, 34.

24. (a) Dɛn na wɔbɛyɛ atia Satan saa bere no, na dɛn ntia? (b) Dɛn na edi akyi ba?

24 Bere a Harmagedon ko no ba awiei no, wɔbɛkyere ɔbɔnefo Satan, nnipa nniso bɔne a ɔde adi asase so no farebae no ankasa nso, akyekyere no ato no akyene bun no mu “mfirihyia apem.” Dɛn nti na ɛte saa? Sɛnea ɛbɛyɛ na “wankɔdaadaa amanaman bio.” (Adiyisɛm 20:2, 3) Ɛno na adesamma ho abakɔsɛm nyinaa mu adekyee a ɛyɛ anuonyam sen biara bɛba. Na dɛn na mfirihyia 1,000 no bɛkyerɛ ama saa anokwafo a wɔyɛɛ adwuma na wɔbɔɔ Ahenni no ‘ba’ ho mpae no? Akyinnye biara nni ho, w’ani begye ho sɛ wubehu.

[Adesua no ho Nsɛmmisa]

 [Kratafa 169 adaka]

“AGUAMAN” NO NE “ABOA” NO

Abusuabɔ bɛn na ɛda wiase atoro som ahemman no ne ‘asomdwoe ne ahotɔ’ aboa no ntam? So “Babilon Kɛse” no ahwehwɛ sɛ ebenya tumidi bi wɔ Amanaman Apam no ne Amanaman Nkabom a ɛbaa akyiri yi no mu? Ma nokwasɛm ahorow no mma ho mmuae:

Bere a wɔkamfoo Amanaman Apam no kyerɛe wɔ 1918 mu akyi no, Amerika Church of Christ Asɔre Nkabom Bagua no krataa a wɔfrɛ no “Bulletin” no kɔɔ akyiri araa kae sɛ: “Sɛ́ Kristofo no, yɛhyɛ sɛ wɔmfa Amanaman a Wɔde Wɔn Ho Apam bi nsi hɔ wɔ Asomdwoe Nhyiam a wɔrebɛyɛ no ase. Apam a ɛte saa no nyɛ amammui mu adepa bi ara kwa; mmom no ɛyɛ Onyankopɔn Ahenni no amammui kwan so nhwɛsode wɔ asase so. . . . Ɛbɛyɛ nea akokodurufo a wɔawuwu no wu bɛyɛ kwa gye sɛ asase foforo bi a trenee te mu fi nkonimdi no mu ba.”

Bere a wɔredi Amanaman Nkabom no afe a ɛto so 20 wɔ 1965 mu no, Associated Press fi San Francisco bɔɔ amanneɛ sɛ: “Nyamesom gyidi ahorow mu amanaman ntam mpanyimfo baason a wɔwɔ akyidifo bɛboro ɔpepem 2,000 wɔ wiase nyinaa ka boom wɔ suhyɛ biako ase bɔɔ mpae de boaa wiase asomdwoe a Amanaman Nkabom no rehwehwɛ no. Pope Paul VI de ne nhyira fi Rome brɛɛ . . . Katolekfo, Protestantfo, Yudafo, Hindufo, Buddhafo, Nkramofo, ne Apuei Fam (Greece) Ortodɔks Kristofo a wɔahyiam no. . . . Rabi Louis Jacobs . . . kaa ‘Amanaman Nkabom no ho asɛm sɛ anidaso koro pɛ ma asomdwoe a ɛtra hɔ daa wɔ wiase a ne nkwagye gyina ɛno so no.’”

Wɔ October 1965 no, Pope Paul VI kaa Amanaman Nkabom no ho asɛm sɛ ɛyɛ “amanaman ntam ahyehyɛde ahorow mu nea ɛsen biara,” na ɔde kaa ho sɛ: “Asase so nnipa hwɛ Amanaman Nkabom no sɛ anidaso a edi akyiri ma biakoyɛ ne asomdwoe.”

Bere a Pope John Paul II rekasa akyerɛ Amanaman Nkabom no Bagua Kɛse wɔ October 2, 1979 no, ɔkae sɛ: “Akyinnye biara nni ho sɛ ade titiriw nti a mede me ho gyee mu nnɛ ne biakoyɛ soronko a ɛda asomafo tumidi no ne Amanaman Nkabom ahyehyɛde no mu no. . . . Mewɔ anidaso sɛ Amanaman Nkabom no bɛkɔ so ayɛ asomdwoe ne atɛntrenee a ɛkyɛn so, nkurɔfo ne nnipa ankorankoro a wɔrehwɛ daakye a eye kyɛn so a asomdwoe wom ho anidaso fibea a ɛyɛ nokware.” Nanso wɔ ɔkasa a pope no mae simma 62 no nyinaa mu no, wammɔ Yesu Kristo anaa Ahenni no din biako pɛ mpo.

Bere a atoro som de nnipa ahyehyɛde ahorow si Onyankopɔn Ahenni ananmu no, ɛhwɛ anidaso hunu kwan. Bere a Dwom 146:3-6 bɔ kɔkɔ tia nnipa atumfoɔ so a yɛde yɛn ho bɛto akyi no, ɛka kyerɛ yɛn sɛ: “[Anigye] ne nea . . . n’ani da [Yehowa], ne Nyankopɔn, so. Ɔno na ɔyɛɛ ɔsoro ne asase.” Na Luka 2:10-14 kyerɛ sɛ adesamma Agyenkwa ne “Kristo no, Awurade.”

[Kratafa 173 adaka]

NSƐM A EDIDI SO DE KOSI HARMAGEDON

● Wɔde wiase sodi ho ɔsɛmpɔw no ba, amanaman no yɛ akode pii

● Mmoa a nkurɔfo de ma wiase nyamesom a ɛsã

● Amanaman no “asomdwoe ne ahotɔ” nteɛm bi a ɛda nsow

● Amanaman Nkabom no sraadi “mmɛn du” no yɛ wiase nyamesom pasaa

● Aboa no “mmɛn” no toa ‘Oguammaa’ no akyidifo nea edi akyiri

● “Ahene mu Hene” sɛe amanaman ne asraafo dɔm wɔ Harmagedon

BERE A WƆATO SATAN NE ADAEMONE AGU BUN NO MU NO KRISTO ANUONYAM MFIRIHYIA APEM AHENNI NO FI ASE