Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Kɔ emu nsɛm afã hɔ

A7-G

Nneɛma Atitiriw a Esisii Yesu Asetena Mu Wɔ Asaase So—Ɔsom Adwuma a Etwa To a Yesu Yɛe Wɔ Yerusalem (Ɔfã 1)

BERE

BEAE

NEA ESII

MATEO

MARKO

LUKA

YOHANE

Afe 33, Nisan 8

Betania

Yesu kɔɔ hɔ nnansia ansa na Twam no redu

     

11:55–12:1

Nisan 9

Betania

Maria de ngo guu Yesu tirim ne ne nan ho

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

Betania-Betfage-Yerusalem

Yesu tenaa afurum so kɔɔ Yerusalem sɛ nkonimdifo

21:1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

Nisan 10

Betania-Yerusalem

Ɔdomee borɔdɔma dua bi; ɔsan pam nkurɔfo fii asɔrefi hɔ de tew ho

21:18, 19; 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

Yerusalem

Asɔfo mpanyin ne akyerɛwfo bɔɔ pɔw sɛ wobekum Yesu

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Yehowa kasae; Yesu hyɛɛ ne wu ho nkɔm; Yudafo no annye no anni; ɛmaa Yesaia nkɔmhyɛ baa mu

     

12:20-50

Nisan 11

Betania-Yerusalem

Borɔdɔma dua a awu ho asuade

21:19-22

11:20-25

   

Yerusalem; asɔrefi

Wogyee ne tumi ho kyim; mma mmarima baanu ho mfatoho

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

Mfatoho: akuafo awudifo, ayeforohyia

21:33–22:14

12:1-12

20:9-19

 

Obuaa nsɛmmisa bi; ɛfa Onyankopɔn ne Kaesare, owusɔre, ne mmara no mu kɛse ho

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

Obisae sɛ Kristo yɛ Dawid ba anaa

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

Akyerɛwfo ne Farisifo nnue

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

Ohuu okunafo bi ntoboa

 

12:41-44

21:1-4

 

Ngodua Bepɔw

Ɔde ne mmae ho sɛnkyerɛnne too gua

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

Mfatoho: mmaabun du, dwetikɛse, nguan ne mpɔnkye

25:1-46

     

Nisan 12

Yerusalem

Yudafo mpanyimfo pɛe sɛ wokum no

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

Yuda yɛɛ nhyehyɛe a ɔde beyi no ama

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

Nisan 13 (Yawda awiabere)

Yerusalem mpɔtam ne Yerusalem

Ɔma wɔtotoo nneɛma maa Twam a etwa to

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

Nisan 14

Yerusalem

Ɔne asomafo no dii Twam no

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

Ɔhohoroo n’asomafo no nan ho

     

13:1-20