Yohane Kyerɛwtohɔ 4:1-54

  • Yesu ne Samariani bea no (1-38)

    • Som Onyankopɔn wɔ “honhom ne nokware mu” (23, 24)

  • Samariafo pii gyee Yesu dii (39-42)

  • Yesu saa ahemfi panyin bi babarima yare (43-54)

4  Na Awurade behui sɛ Farisifo no ate sɛ Yesu renya asuafo bebree, na ɔrebɔ nnipa pii asu+ sen Yohane.  Nea ɛwom ne sɛ, Yesu ankasa ammɔ nkurɔfo asu. Mmom, n’asuafo no na wɔbɔɔ nkurɔfo asu.  Bere a Yesu hui sɛ Farisifo no ate no, ofii Yudea, na ɔde n’ani kyerɛɛ Galilea bio.  Nanso na ɛsɛ sɛ ɔfa Samaria.  Enti okoduu Samaria kurow bi so; wɔfrɛ hɔ Sikar, na na ɛbɛn asaase a Yakob de maa ne ba Yosef no.+  Ɛhɔ nso na na Yakob abura no wɔ.+ Ná akwantu no ama Yesu abrɛ, enti ɔtenaa abura no ho. Saa bere no, na ɛbɛyɛ dɔn a ɛto so asia.*  Ɔbea bi a ofi Samaria baa hɔ sɛ ɔrebɛsaw nsu. Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Ma me bi nnom.”  (Ná n’asuafo no kɔ kurom rekɔtɔ aduan.)  Ɛnna Samariani bea no bisaa no sɛ: “Adɛn na wo a woyɛ Yudani rebisa me a meyɛ Samariani bea hɔ nsu anom?” (Ná Yudafo ne Samariafo nni hwee yɛ.*)+ 10  Yesu buaa no sɛ: “Sɛ wunim akyɛde a Onyankopɔn de ma kwa,+ ne onipa a ɔreka akyerɛ wo sɛ, ‘Ma me bi nnom’ no a, anka wubebisa no, na wama wo nkwa nsu.”+ 11  Ɛnna ɔbea no ka kyerɛɛ no sɛ: “Owura, wunni ade a wɔde saw nsu* mpo, na abura no nso, emu dɔ. Enti ɛhe na wunya saa nkwa nsu yi fi? 12  Yɛn agya Yakob a ɔde abura yi maa yɛn, a ɔno ara ne ne mma ne ne mmoa nom bi no, woyɛ kɛse sen no anaa?” 13  Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Obiara a ɔnom saa nsu yi bi no, osukɔm bɛde no bio. 14  Nanso obiara a ɔbɛnom nsu a mede bɛma no no, osukɔm renne no da.+ Mmom, nsu a mede bɛma no no bɛyɛ asuti wɔ ne mu, na ebepuw ama wanya daa nkwa.”+ 15  Ɔbea no ka kyerɛɛ no sɛ: “Owura, ma me nsu yi bi, sɛnea ɛbɛyɛ a osukɔm renne me, na mankɔ so amma ha ammɛsaw* nsu.” 16  Na ɔka kyerɛɛ ɔbea no sɛ: “Kɔ na kɔfrɛ wo kunu na mommra ha.” 17  Ɛnna ɔbea no kae sɛ: “Minni kunu.” Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Woaka no yiye sɛ wuse, ‘Minni kunu.’ 18  Efisɛ woaware kununom baanum, na ɔbarima a wo ne no wɔ hɔ seesei no, ɔnyɛ wo kunu. Enti woaka nokware.” 19  Ɛnna ɔbea no ka kyerɛɛ no sɛ: “Owura, mahu sɛ woyɛ odiyifo.+ 20  Yɛn agyanom somee wɔ bepɔw yi so, nanso mo de, muse Yerusalem ne baabi a ɛsɛ sɛ nkurɔfo som.”+ 21  Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɔbea, gye me di, bere bi reba a, ɛnyɛ bepɔw yi so anaa Yerusalem na mobɛsom Agya no. 22  Mosom nea munnim;+ yɛn de, yɛsom nea yenim, efisɛ nkwagye fi Yudafo mu.*+ 23  Nanso bere bi reba, na adu, sɛ nokware asomfo bɛsom Agya no honhom ne nokware mu, na nnipa a wɔte saa nso na Agya no rehwehwɛ ama wɔasom no.+ 24  Onyankopɔn yɛ Honhom,+ na wɔn a wɔsom no no, ɛsɛ sɛ wɔsom no honhom ne nokware mu.”+ 25  Ɔbea no ka kyerɛɛ no sɛ: “Minim sɛ Mesia reba, nea wɔfrɛ no Kristo no. Na sɛ onya ba a, ɔbɛka nneɛma nyinaa akyerɛ yɛn pefee.” 26  Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Me a me ne wo rekasa yi, mene no.”+ 27  Saa bere no ara na n’asuafo no bae, na ɛyɛɛ wɔn nwonwa sɛ ɔne ɔbea rekasa. Nanso obiara ammisa sɛ: “Ɛdɛn na worehwehwɛ?” anaa “Adɛn na wo ne ɔbea no rekasa?” 28  Na ɔbea no gyaw n’ahina hɔ, na ɔkɔɔ kurow no mu kɔka kyerɛɛ nkurɔfo sɛ: 29  “Mommra mmɛhwɛ ɔbarima bi a waka nea mayɛ nyinaa akyerɛ me. Gyama oyi ne Kristo no anaa?” 30  Wofii kurow no mu, na wofii ase baa ne nkyɛn. 31  Saa bere no nyinaa, na n’asuafo no reka kyerɛ no sɛ: “Rabi,+ didi.” 32  Nanso ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mewɔ aduan bi di a munnim.” 33  Enti asuafo no bisabisaa wɔn ho sɛ: “Obi abrɛ no biribi adi anaa?” 34  Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “M’aduan ne sɛ mɛyɛ nea ɔsomaa me no apɛde,+ na mawie n’adwuma.+ 35  Ɛyɛ a moka sɛ aka abosome anan ansa na twabere adu, ɛnte saa? Hwɛ! Mereka akyerɛ mo sɛ: Momma mo ani so nhwɛ mfuw no, na mubehu sɛ nnɔbae no awo* sɛ wotwa.+ Seesei 36  nea otwa no regye akatua, na ɔreboaboa aba ano ama daa nkwa, sɛnea ɛbɛyɛ a nea ogu ne nea otwa nyinaa ani begye.+ 37  Eyi ma asɛm no yɛ nokware sɛ: Ɔbaako yɛ ogufo, na ɔbaako nso yɛ otwafo. 38  Mesomaa mo sɛ munkotwa nea monyɛɛ ho adwuma. Ebinom ayɛ adwuma, na mo na moanya wɔn adwuma no so mfaso.” 39  Na asɛm a ɔbea no ka de dii adanse sɛ, “Waka nea mayɛ nyinaa akyerɛ me”+ no nti, Samariafo a wofi saa kurow no mu pii gyee Yesu dii. 40  Enti bere a Samariafo no baa ne nkyɛn no, wɔsrɛɛ no sɛ ɔntena wɔn nkyɛn, na ɔtenaa hɔ nnanu. 41  Eyi nti, afoforo pii gyee no dii, efisɛ wotiee ne nsɛm. 42  Na wɔka kyerɛɛ ɔbea no sɛ: “Afei de, ɛnyɛ nea wokae no nko ara nti na yegye di; efisɛ yɛn ara yɛate, na yɛahu sɛ ampa, onipa yi ne wiase agyenkwa+ no.” 43  Nnanu no akyi no, ofii hɔ kɔɔ Galilea. 44  Nanso Yesu ankasa dii adanse sɛ, odiyifo nni nidi wɔ ɔno ara ne kurom.+ 45  Enti bere a oduu Galilea no, Galileafo no gyee no, efisɛ wɔkɔɔ afahyɛ a wodii wɔ Yerusalem no bi,+ na wohuu nneɛma a ɔyɛe wɔ afahyɛ+ no ase no nyinaa. 46  Na ɔsan baa Kana a ɛwɔ Galilea, baabi a ɔdan nsu nsã*+ no. Ná ahemfi panyin bi wɔ hɔ a ne babarima yare wɔ Kapernaum. 47  Bere a ɔbarima yi tee sɛ Yesu afi Yudea aba Galilea no, ɔkɔɔ ne nkyɛn. Na ɔkɔsrɛɛ no sɛ ɔmmra,* na ɔmmɛsa ne ba no yare, efisɛ na ɔreyɛ awu. 48  Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Mo de, sɛ moanhu sɛnkyerɛnne+ ne anwonwade a, munnye nni da.” 49  Ahemfi panyin no ka kyerɛɛ no sɛ: “Awurade, bra na me ba ketewa no anwu.” 50  Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Sim kɔ; wo ba no te ase.”+ Ɔbarima no gyee asɛm a Yesu kae no dii, na ɔkɔe. 51  Na bere a ɔnam kwan so rekɔ no, ne nkoa behyiaa no ka kyerɛɛ no sɛ, ne ba no te nkwa mu.* 52  Enti obisaa wɔn bere a ne ho tɔɔ no. Ɛnna wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Nnɛra, dɔn a ɛto so ason* na atiridii no gyaee.” 53  Ɛhɔ na papa no hui sɛ saa bere no ara na Yesu kae sɛ: “Wo ba no te ase.”+ Enti ɔne ne fifo nyinaa gye dii. 54  Eyi ne sɛnkyerɛnne+ a ɛto so abien a Yesu yɛe bere a ofi Yudea baa Galilea no.

Ase Hɔ Nsɛm

Kyerɛ sɛ, bɛyɛ awia 12.
Anaa “nka.”
Anaa “wunni ade a wɔde tow nsu.”
Anaa “ammɛtow.”
Anaa “nkwagye fi ase fi Yudafo mu.”
Anaa “ahoa; aguan.”
Anaa “bobesa.”
Anaa “onsian mmra.”
Anaa “ne ba no ho retɔ no.”
Kyerɛ sɛ, bɛyɛ awia dɔnkoro.