Yesaia 49:1-26

  • Yehowa akoa adwuma (1-12)

    • Amanaman hann (6)

  • Israel nya awerɛkyekye (13-26)

49  Nsupɔw, muntie me;Aman a mowɔ akyirikyiri, monyɛ aso.+ Yehowa frɛɛ me ansa na wɔrewo me.*+ Bere a mehyɛ me maame yam na ɔbɔɔ me din.   Ɔmaa m’ano yɛe sɛ sekan a ano yɛ nnam;Ɔde ne nsa bɔɔ me ho ban.*+ Ɔyɛɛ me sɛ agyan a wɔasew ano;Ɔde me siee n’agyan kotoku mu.   Ɔka kyerɛɛ me sɛ: “O Israel, woyɛ m’akoa,+Wo na menam wo so beyi m’anuonyam adi.”+   Nanso mekae sɛ: “Mabrɛ agu. Masɛe m’ahoɔden wɔ biribi a mfaso nni so ho, adehunu ho. Nanso minim paa sɛ Yehowa na obebu me atɛn,*Na m’akatua wɔ me Nyankopɔn nkyɛn.”+   Na afei, Yehowa, Nea ɔyɛɛ me fii yafunu mu sɛ memmɛyɛ n’akoa no,Ose memfa Yakob nsan mmrɛ no,Sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛboaboa Israel ano aba ne nkyɛn.+ Wɔbɛhyɛ me anuonyam wɔ Yehowa anim,Na me Nyankopɔn ayɛ m’ahoɔden.   Na ɔkae sɛ: “Woyɛ m’akoaA wobɛma Yakob mmusua soNa wode Israelfo a wɔakora wɔn so no asan aba; nanso ɛnyɛ ɛno nko ara. Masan de wo ayɛ hann ama amanaman no,+Na ama me nkwagye akodu asaase ano.”+  Asɛm a Yehowa, Israel Gyefo, Israel Kronkronni+ no, aka akyerɛ nea wobu no animtiaa,*+ nea ɔman no kyi no, nea ɔyɛ atumfo akoa no ni: “Ahemfo behu na wɔasɔre,Na abirɛmpɔn bɛkotowEsiane Yehowa a ɔyɛ ɔnokwafo,+Israel Kronkronni no, nea wapaw wo no nti.”+   Nea Yehowa aka ni: “Adom* bere mu na mitiee wo,+Nkwagye da na meboaa wo;+Na mekɔɔ so bɔɔ wo ho ban sɛ mede wo bɛyɛ apam ama nnipa,+Na woasiesie asaase no,Na woama wɔasan anya wɔn agyapade a na asɛe no bio,+   Na woaka akyerɛ wɔn a wogu afiase sɛ, ‘Mumpue mmra!’+ Na woaka akyerɛ wɔn a wɔwɔ sum mu+ no sɛ, ‘Munyi mo ho adi!’ Akwan ho na wobedidi,Na anammɔnkwan nyinaa ho* bɛyɛ wɔn adidibea. 10  Ɔkɔm renne wɔn, na osukɔm nso renne wɔn.+Ɔhyew renne wɔn, na owia nso renhye wɔn,+ Efisɛ Nea ohu wɔn mmɔbɔ no bedi wɔn anim,+Na ɔde wɔn bɛfa asuti ho.+ 11  Mɛma me mmepɔw nyinaa adan ɔkwan,Na mama m’akwantempɔn so akɔ soro.+ 12  Hwɛ! Eyinom befi akyirikyiri aba,+Na hwɛ! Eyinom befi atifi ne atɔe aba,Na eyinom befi Sinim asaase so aba.”+ 13  Ɔsoro, bɔ ose; asaase, di ahurusi.+ Momma mmepɔw mfa anigye mmɔ ose.+ Efisɛ Yehowa akyekye ne manfo werɛ,+Na ohu wɔn a wɔrehu amane no mmɔbɔ.*+ 14  Nanso Sion kɔɔ so kae sɛ: “Yehowa apo me;+ Yehowa werɛ afi me.”+ 15  Ɔbea werɛ betumi afi ne ba a otua nufu ano anaa?Ne yam renhyehye no mma ne yam ba anaa? Sɛ mmea yi werɛ befi mpo a, me de, me werɛ remfi wo da.+ 16  Hwɛ! Makyerɛw* wo din agu me nsayam; ɛrempopa. W’afasu wɔ m’anim daa. 17  Wo mma de ahoɔhare bɛsan aba. Na wɔn a wodwiriw wo gui na wɔsɛee wo no befi wo nkyɛn akɔ. 18  Ma w’ani so na hwɛ wo ho hyia. Wɔn nyinaa reboaboa wɔn ho ano.+ Wɔreba wo nkyɛn. Na Yehowa aka sɛ: “Sɛ́ mete ase yi, Wobɛhyɛ wɔn nyinaa te sɛ ataade a ɛyɛ fɛ,Na wode wɔn ato wo kɔn mu sɛnea ayeforo de kɔnmuade to ne kɔn mu no. 19  Ɛwom sɛ wɔsɛee w’asaase, ɛdaa mpan, na ɛdan amamfo,+Nanso afei de, ɛhɔ bɛyɛ ketewa ama wɔn a wɔte hɔ no,+Na wɔn a wɔmenee wo no+ bɛkɔ akyirikyiri.+ 20  Na mma a wowoo wɔn bere a wo mma wui no, wɔbɛka ama woate sɛ,‘Ɛha sua dodo ma me. Ma me baabi wɔ ha ntena.’+ 21  Na wobɛka wɔ wo komam sɛ,‘Hena na ɔwoo eyinom maa me?Efisɛ meyɛ ɔbea a mahwere me mma na meyɛ obonin,Na wotuu me fii m’asaase so kɔe, na mekɔyɛɛ ɔdeduani. Hena na ɔtetee eyinom?+ Hwɛ! Ɛkaa me nko ara,+Enti eyinom fi he?’”+ 22  Nea Awurade Tumfo Yehowa aka ni: “Hwɛ! Mɛma me nsa so akyerɛ amanaman,Na mɛma m’ahyɛnsode* so akyerɛ aman.+ Wobeturu wo mma mmarima wɔ wɔn kokom.*Na wɔde wo mma mmea asi akɔnkɔn aba.+ 23  Ahemfo bɛhwɛ wo,+Na wɔn ahemmaa ama wo nufu. Wɔbɛkotow wo de wɔn anim abutubutuw fam,+Na wɔataforo wo nan ase mfuturu;+Na wubehu sɛ mene Yehowa;Wɔn a wɔde wɔn ho to me so no ani renwu.”+ 24  Wɔn a ɔsabarima akyere wɔn no, obi betumi agye wɔn afi ne nsam anaa?Na wɔn a otirimɔdenfo akyere wɔn no, obi betumi agye wɔn anaa? 25  Nanso nea Yehowa aka ni: “Wɔn a ɔsabarima akyere wɔn mpo, wobegye wɔn afi ne nsam,+Na wɔn a otirimɔdenfo akyere wɔn no, wobegye wɔn.+ Nea ɔne wo di asi no, me ne no bedi asi,+Na megye wo mma. 26  Mɛma wɔn a wɔteetee wo no awe wɔn ankasa honam,Na wɔn ankasa mogya bɛbow wɔn te sɛ nsã* dɔkɔdɔkɔ. Na nnipa* nyinaa behu sɛ mene Yehowa,+W’Agyenkwa+ ne wo Gyefo,+Yakob Tumfo no.”+

Ase Hɔ Nsɛm

Nt., “ɔfrɛɛ me fii yafunu mu.”
Nt., “Ɔde me siee ne nsa nwini ase.”
Anaa “Yehowa bɛma manya atɛntrenee.”
Anaa “nea wobu ne kra animtiaa.”
Anaa “Anisɔ.”
Ebetumi nso akyerɛ, “nkoko a hwee nni so.”
Anaa “ohu ne mmɔborɔfo mmɔbɔ.”
Anaa “Makurukyerɛw.”
Anaa “me frankaa.”
Anaa “Wɔde wo mma mmarima begu wɔn nsa so aba.”
Anaa “bobesa.”
Nt., “ɔhonam.”