Yesaia 22:1-25

  • Anisoadehu Bon ho atemmusɛm (1-14)

  • Eliakim si ofiehwɛfo Sebna anan (15-25)

    • Dua a wɔasen ano (23-25)

22  Anisoadehu Bon*+ ho atemmusɛm ni: Dɛn na ayɛ wo a wo nkurɔfo nyinaa aforo kɔ ɔdan atifi yi?   Wo a na dede ayɛ wo ma,Kurow a na wo mu ayɛ bagyabagya, ahurusi kurow. Ɛnyɛ sekan ano na wo nkurɔfo totɔe,Na ɛnyɛ ɔko mu na wowuwui.+   W’atumfo atirimɔdenfo nyinaa abom aguan.+ Ɛnyɛ agyan na wɔde kyeree wɔn sɛ nneduafo. Wɔn a wohuu wɔn nyinaa, wɔkyeree wɔn sɛ nneduafo,+Ɛwom sɛ na wɔaguan kɔ akyirikyiri.   Ɛno nti na mekae sɛ: “Munyi mo ani mfi me so,Na minsu yayaayaw+ no. Monnhaw mo ho sɛ mobɛkyekye me werɛ,Me man babea* sɛe no nti.+   Efisɛ ɛyɛ basabasayɛ, nkogu, ne ahopopo da+ aAwurade Tumfo, asafo Yehowa, de bɛbaAnisoadehu Bon no mu. Wobubu ɔfasu no,+Na nnipa su ma edu bepɔw so.   Elam+ afa agyan kotoku;Ɔde nteaseɛnam a nnipa tete mu ne apɔnkɔ* reba,Na Kir+ ayi ade a ɛhyɛ ne kyɛm ho.*   Na w’asaasetraa* a eye paa no,Ɔko nteaseɛnam bɛhyɛ hɔ ma,Na apɔnkɔ* bɛba abegyinagyina kurow no pon ano,   Na wobeyi Yuda ho nkataho.* “Saa da no, wode w’ani bɛkyerɛ akode korabea a ɛwɔ Kwaefi+ no,  na mubehu sɛ Dawid Kurow no afasu apaapae pii.+ Na mobɛsesaw ɔtare a ɛwɔ ase no mu nsu.+ 10  Mobɛkan adan a ɛwɔ Yerusalem. Na mubebubu adan no de ahyɛ ɔfasu no den. 11  Na mobɛyɛ ahina asi afasu abien no ntam de akora ɔtare dedaw no mu nsu so. Nanso ne Yɛfo Kɛse no de, morenhwehwɛ no, na Onii a ɔyɛɛ no tete no de, morenhu no. 12  Saa da no, Awurade Tumfo, asafo Yehowa,Bɛfrɛ nnipa ama wɔasu na wɔadi awerɛhow,+Na wɔabɔ tikwaw afura awerɛhow ntama.* 13  Nanso nea munim ara ne sɛ mubedi ahurusi agye mo ani,Akunkum anantwi atwitwa nguan mene, Awe nam, anom nsã.*+ Na moka sɛ, ‘Momma yennidi na yɛnnom, na ɔkyena na yɛawu.’”+ 14  Ɛnna asafo Yehowa yii me asotiw sɛ: “‘Wɔrempata bɔne yi mma mo kosi sɛ mubewu,’+ Awurade Tumfo, asafo Yehowa, na waka.” 15  Nea Awurade Tumfo, asafo Yehowa, aka ni: “Kɔ ofiehwɛfo yi, Sebna,+ a ofi* no hyɛ ne nsa no nkyɛn, na ka kyerɛ no sɛ, 16  ‘Dɛn na worepɛ wɔ ha, na wo ho nipa bɛn na ɔwɔ ha a woatwa ɔboda wɔ ha ama wo ho yi?’ Ɔretwa ne boda wɔ beae a ɛkorɔn; ɔreyɛ ne homebea* wɔ ɔbotan mu. 17  ‘Ɔbarima, hwɛ! Yehowa bɛtow wo ahwe fam birim; ɔbɛyere wo denneennen. 18  Ɔbɛmoa wo denneennen atow wo akyene asaase tɛtrɛɛ so sɛ bɔɔl. Wubewu wɔ hɔ, na ɛhɔ na wo nteaseɛnam a ɛyɛ fɛ bɛka; ɛbɛyɛ animguase ama wo wura fi. 19  Metu wo ade so, na magye wo dibea afi wo nsam. 20  “‘Saa da no, mɛfrɛ m’akoa Eliakim,+ Hilkia ba no. 21  Mede w’ataade tenten no bɛhyɛ no, na mede w’abɔso abɔ no mu denneennen.+ Afei mede wo tumidi* bɛhyɛ ne nsa, na wayɛ Yerusalemfo ne Yuda fi agya. 22  Mede Dawid fi safe+ bɛto n’abati. Sɛ obue a, obiara rentom, na sɛ ɔtom a, obiara remmue. 23  Na mɛbɔ no so sɛ dua a wɔasen ano,* na mede no atim baabi a obiara rentumi ntu, na ɔbɛyɛ sɛ anuonyam agua ama ne papa fi. 24  Na wɔde ne papa fi anuonyam* nyinaa bɛma no,* n’asefo ne ne mma,* anwenne nketewa nyinaa, nyowa, ne nhina akɛse nyinaa. 25  “Asafo Yehowa aka sɛ: ‘Saa da no, dua a wɔasen ano a wɔde atim baabi a obiara rentumi ntu no, wobetu,+ na wɔatwa ato fam, na adesoa a ɛsɛn so no befi so ahwe fam asɛe, efisɛ Yehowa ankasa na waka.’”

Ase Hɔ Nsɛm

Ɛbɛyɛ sɛ ɛfa Yerusalem ho.
Ɛyɛ anwensɛm a wɔde ka ɔman no ho asɛm te sɛ nipa. Ebia wɔde rekyerɛ tema ne ayamhyehye.
Anaa “nnipa a wɔtete apɔnkɔ so.”
Anaa “Kir asiesie ne kyɛm.”
Anaa “w’abon.”
Anaa “nnipa a wɔtete apɔnkɔ so.”
Anaa “bammɔ.”
Anaa “atweaatam.” Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
Anaa “bobesa.”
Anaa “ahemfi.”
Anaa “tenabea.”
Anaa “w’ahemman.”
Anaa “pɛɛwa.”
Nt., “mu duru.”
Anaa “bɛsɛn no so.”
Anaa “mmanana.”