Yesaia 16:1-14

  • Moab ho atemmusɛm no ntoaso (1-14)

16  Momfa odwennini nkɔma asaase no so hene,Momfa no mfi Sela mfa sare so,Na momfa no nkɔ Sion babea bepɔw no so.   Nea ɛbɛto Moab mma mmea wɔ baabi a wɔfa twa Arnon asu+ no,Ɛbɛyɛ sɛ anomaa a wɔapam no afi ne berebuw mu.+   “Momfa akwankyerɛ mma, momfa gyinaesi no nyɛ adwuma. Edu awia ketee a, ma wo nwini nyɛ sɛ anadwo. Wɔn a wɔahwete no, fa wɔn sie; na wɔn a wɔreguan no, nyi wɔn mma.   O Moab, ma me nkurɔfo a wɔahwete no ntena wo mu. Ɔsɛefo no+ nti, fa wo ho yɛ hintabea ma wɔn. Nea ɔhyɛ wɔn so no awiei bɛba,Ɔsɛe no to betwa,Na wɔn a wotiatia afoforo so no bɛsɛe afi asaase so.   Afei wɔde ahengua bi betim hɔ ɔdɔ* so. Nea ɔbɛtena so wɔ Dawid ntamadan mu no bɛyɛ ɔnokwafo;+Obebu atɛntrenee, na ɔbɛyɛ adetrenee ntɛm.”+   Yɛate Moab ahomaso no, sɛ ɔyɛ dwae papaapa.+Yɛate n’ahantan ne n’ahokyerɛ ne n’abufuw no;+Nanso n’anomdwa bɛyɛ kwa.   Enti Moab besu ateɛteɛm wɔ n’amanehunu ho;Wɔn nyinaa bɛbɔ bena.+ Wɔn a wɔn ho yeraw wɔn no bedi abooboo, Kir-Hareset+ bobe keeki nti.   Efisɛ Hesbon+ mfuw ahyew,*Sibma+ bobe no,Aman no atumfo atiatia ne nnubaa a asow bobe pa dɔsɔɔ no so;Ɛkɔe ara koduu Yaser;+Ekoduu sare so. Ne mmãã trɛtrɛwee, na ɛkɔe ara koduu po mu.   Eyi nti na mesu Sibma bobe sɛnea misu Yaser no. Mede me nisu bɛfɔw wo, Hesbon ne Eleale,+Efisɛ sɛnea wɔteɛteɛm gu w’ahohuru bere mu aba ne wo twabere so no, aba awiei.* 10  Wɔapam anigye ne ahosɛpɛw afi turo mu,Na ahurusi dwom ne nteɛteɛm ayera afi bobe mfuw mu.+ Wɔn a wokyĩ nsã renkyĩ nsã* wɔ amoa a wokyĩ nsã wom mu bio,Efisɛ mama nteɛteɛm no to atwa.+ 11  Eyi nti na me nsono mu wosow wɔ Moab ho+Te sɛ sanku hama a ɛrewosow,Na me yam hyehye me wɔ Kir-Hareset ho no.+ 12  Sɛ Moab brɛ ne ho som wɔ sorɔnsorɔmmea,* na ɔkɔ ne tenabea kronkron kɔbɔ mpae mpo a, ɛrenkosi hwee.+ 13  Eyi ne asɛm a Yehowa dii kan ka faa Moab ho. 14  Na seesei nea Yehowa reka ni: “Akyɛ koraa mfe abiɛsa, te sɛ ɔpaani mfe,* Moab anuonyam bebutuw na aporɔw atetew koraa, na nnipa a wɔbɛka no bɛyɛ kakraa bi, wɔrenyɛ den.”+

Ase Hɔ Nsɛm

Anaa “ɔdɔ a enni huammɔ.”
Anaa “akisa; atwintwam.”
Ebetumi nso akyerɛ, “Efisɛ ɔko nteɛteɛm no asian aba w’ahohuru bere mu aba ne wo twabere so.”
Anaa “bobesa.”
Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
Anaa “wɔbɛkan no pɛpɛɛpɛ te sɛ nea ɔpaani yɛ no”; kyerɛ sɛ, mfe abiɛsa pɛpɛɛpɛ.