Yeremia 3:1-25

  • Israel ɔwae no, sɛnea ɛkɔɔ akyiri (1-5)

  • Israel ne Yuda asɛe aware (6-11)

  • Wɔka kyerɛɛ wɔn sɛ wonnu wɔn ho (12-25)

3  Nkurɔfo bisa sɛ: “Sɛ ɔbarima gyaa ne yere, na ɔbea no fi ne nkyɛn kɔyɛ ɔbarima foforo yere a, ɔbarima no betumi akɔ ne nkyɛn bio anaa?” Wɔde efĩ pɔtɔɔ aka asaase no, ɛnte saa?+ “Wo ne adɔfo pii asi tuutuu;+Afei na woresan aba me nkyɛn?” Yehowa asɛm ni.   “Ma w’ani so, na hwɛ nkoko a ɛso ayɛ kwabokwabo no. Ɛhe na wɔntoo wo mmonnaa? Wotenaa kwankyɛn twɛn wɔn,Te sɛ obi a odi atutena* wɔ sare so. Wokɔ so de wo tuutuusi ne w’amumɔyɛGu asaase no ho fĩ.+   Ɛno nti, osu agyae tɔ,+Na osu ntɔ wɔ fefɛw bere mu. W’anim* te sɛ ɔbea warefo a watoto n’ani awe a osi tuutuu;Womfɛre hwee.+   Afei de, woka kyerɛ me sɛ,‘Me Papa, woyɛ me mmabaabere mu adamfo!+   Sɛ obi de asɛm hyɛ ne mu afebɔɔ,Anaa onya obi ho menasepɔw daa a, eye anaa?’ Asɛm a woka ni,Nanso bɔne biara a ɛde bɔne no, woyɛ bi.”+  Ɔhene Yosia+ bere so no, Yehowa ka kyerɛɛ me sɛ: “‘Israel a onni nokware no, woahu nea wayɛ? Waforo kɔ bepɔw biara a ɛkorɔn so, na wakɔ dua kusuu biara ase akosi tuutuu.+  Nea ɔyɛe yi nyinaa akyi, daa na meka kyerɛ no sɛ ɔnsan mmra me nkyɛn,+ nanso wansan amma; na Yuda kɔɔ so de n’ani hwɛɛ ne nuabea okontomponi no.+  Bere a mihuu saa no, migyaa Israel a wanni nokware no aware+ esiane n’awaresɛe nti,+ na memaa no awaregyae krataa.* Nanso ne nuabea okontomponi Yuda ansuro; ɔno nso kɔe kosii tuutuu.+  Obuu ne tuutuusi no sɛ ɛnyɛ hwee, na oguu asaase no ho fĩ daa, na ɔne abo ne nnua sɛee aware.+ 10  Eyi nyinaa akyi no, ne nuabea okontomponi Yuda amfa ne koma nyinaa ansan amma me nkyɛn, na mmom ɔbɛdaadaa me,’ Yehowa asɛm ni.” 11  Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ me sɛ: “Israel a wanni nokware no akyerɛ sɛ ɔteɛ* koraa sen okontomponi Yuda.+ 12  Kɔ na kɔka asɛm yi kyerɛ atifi famfo sɛ:+ “‘“San bra, O ɔkobɔfo Israel,” Yehowa asɛm ni.’+ ‘“Meremmuna nkyerɛ mo,+ efisɛ meyɛ ɔnokwafo,” Yehowa na waka.’ ‘“Meremfa nhyɛ me mu afebɔɔ. 13  Ɛno ara ne sɛ, gye wo bɔne tom, efisɛ woatew Yehowa wo Nyankopɔn so atua. Wode wo ho* maa ahɔho* wɔ nnua kusuu nyinaa ase, nanso me de, moantie m’asɛm,” Yehowa asɛm ni.’” 14  “Mma akobɔfo ee, monsan mmra,” Yehowa asɛm ni. “Efisɛ mabɛyɛ mo wura ankasa,* na kurow biara mu, mɛfa onipa baako, na abusua biara mu, mɛfa nnipa baanu, na mede mo bɛba Sion.+ 15  Na mɛma mo nguanhwɛfo a wɔbɛyɛ nea me koma pɛ,+ na wɔde nimdeɛ ne nhumu bɛyɛn mo. 16  Mobɛdɔɔso na moasow aba wɔ asaase no so saa bere no,” Yehowa asɛm ni.+ “Wɔrenka bio sɛ, ‘Yehowa apam adaka!’ Ɛremma komam, wɔrenkae, wɔn ani rennyina, na wɔrenyɛ adaka no bio. 17  Saa bere no, wɔbɛfrɛ Yerusalem sɛ Yehowa ahengua;+ na wɔbɛboaboa aman nyinaa ano abehyia ama Yehowa din wɔ Yerusalem,+ na wɔrenyɛ asoɔden nni wɔn koma bɔne no akyi bio.” 18  “Saa bere no, Yuda fi ne Israel fi bɛbɔ anan anantew,+ na wɔn baanu befi atifi asaase so akɔ asaase a mede maa mo agyanom sɛ wɔn agyapade no so.+ 19  Mekaa no me tirim sɛ, ‘Hwɛ sɛnea mede wo kaa mma ho na memaa wo asaase pa, agyapade a ɛyɛ fɛ a ɛwɔ amanaman * mu no!+ Ná m’adwene nso yɛ me sɛ mobɛfrɛ me, ‘Me Papa!’ na morensan mfi m’akyi. 20  ‘Ampa ara, sɛnea ɔyere twa nkontompo gyaw ne kunu* hɔ no, saa ara na mo nso, moatwa me nkontompo, O Israel fi,’+ Yehowa asɛm ni.” 21  Wɔte nnyigyei bi wɔ nkoko a ɛso ayɛ kwabokwabo no so,Ɛyɛ Israelfo sũ ne wɔn adesrɛ,Efisɛ wɔakyea wɔn akwan;Wɔn werɛ afi Yehowa wɔn Nyankopɔn.+ 22  “Mma akobɔfo ee, monsan mmra. Mɛsa mo yare, na moammɔ ko bio.”+ “Yɛn ni! Yɛaba wo nkyɛn,Efisɛ wo, O Yehowa, wone yɛn Nyankopɔn.+ 23  Ampa ara, nkoko ne mmepɔw so gyegyeegye yɛ nnaadaa.+ Ampa ara, Yehowa yɛn Nyankopɔn ne Israel nkwagye.+ 24  Nanso aniwude* no amene nea yɛn agyanom brɛ hwehwɛ fii yɛn mmofraase no,+Wɔn nguan ne wɔn anantwiNe wɔn mma mmarima ne wɔn mma mmea nyinaa. 25  Momma yɛnna yɛn aniwu mu,Na yɛn animguase nkata yɛn ho,Efisɛ yɛayɛ Yehowa yɛn Nyankopɔn bɔne,+Yɛne yɛn agyanom nyinaa, efi yɛn mmofraase besi nnɛ,+Na yɛantie Yehowa yɛn Nyankopɔn nne.”

Ase Hɔ Nsɛm

Nt., “Arabiani.”
Nt., “Wo moma so.”
Anaa “awaregyae korakora ho krataa.”
Anaa “ne kra teɛ.”
Nt., “w’akwan.”
Anaa “ananafo anyame.”
Ebetumi nso akyerɛ, “mo kunu.”
Nt., “amanaman asraafo.”
Nt., “ne hokafo.”
Anaa “anyame a wɔn ho yɛ aniwu.”