Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Solomon Dwom Nhoma No

Ti Ahorow

1 2 3 4 5 6 7 8

Emu Nsɛntitiriw

(NNWOM MU DWOM)

 EMU NSƐNTITIRIW

 • SULAMNI ABABAA NO WƆ SOLOMON ASOƐE (1:1–3:5)

  • 1

   • Nnwom mu dwom (1)

   • Ababaa (2-7)

   • Yerusalem mma mmea (8)

   • Ɔhene (9-11)

    • “Yɛde sika kɔkɔɔ bɛyɛ agude ama wo” (11)

   • Ababaa (12-14)

    • ‘Me dɔfo te sɛ kurobow kotoku ma’ (13)

   • Oguanhwɛfo (15)

    • “Me komam hemmaa, wo ho yɛ fɛ”

   • Ababaa (16, 17)

    • “Me dɔfo, wo ho yɛ fɛ” (16)

  • 2

   • Ababaa (1)

    • “Me de, meyɛ nhwiren”

   • Oguanhwɛfo (2)

    • ‘Me komam hemmaa te sɛ nhwiren’

   • Ababaa (3-14)

    • ‘Monnkanyan ɔdɔ kosi sɛ ne bere bɛso’ (7)

    • Oguanhwɛfo no anom asɛm (10b-14)

     • “Ahoɔfɛdua, bra ma yɛnkɔ” (10b, 13)

   • Ababaa no nua mmarima (15)

    • “Monkyere sakraman no mma yɛn”

   • Ababaa (16, 17)

    • “Me dɔfo wɔ hɔ ma me, na me nso mewɔ hɔ ma no” (16)

  • 3

   • Ababaa (1-5)

    • ‘Mehwehwɛɛ nea medɔ no no anadwo’ (1)

 • SULAMNI ABABAA NO WƆ YERUSALEM (3:6–8:4)

  • 3

   • Sion mma mmea (6-11)

    • Solomon ne ne dɔm

  • 4

   • Oguanhwɛfo (1-5)

    • “Me komam hemmaa, wo ho yɛ fɛ” (1)

   • Ababaa (6)

   • Oguanhwɛfo (7-16a)

    • “M’ayeforo, woawia me koma” (9)

   • Ababaa (16b)

  • 5

   • Oguanhwɛfo (1a)

   • Yerusalem mmea (1b)1b)

    •  “Monnom ɔdɔ na ɛmmow mo!”

   • Ababaa (2-8)

    • Ɔkaa dae a ɔsoe

   • Yerusalem mma mmea (9)

    • “Dɛn koraa na wo dɔfo de kyɛn ɔdɔfo foforo biara?”

   • Ababaa (10-16)

    • “Nnipa mpem du gyinagyina hɔ a, ɔda mu fua” (10)

  • 6

   • Yerusalem mma mmea (1)

   • Ababaa (2, 3)

    • “Mewɔ hɔ ma me dɔfo, na me dɔfo nso wɔ hɔ ma me” (3)

   • Ɔhene (4-10)

    • “Wo ho yɛ fɛ te sɛ Tirsa” (4)

    • Mmea no anom asɛm (10)

   • Ababaa (11, 12)

   • Ɔhene (ne ebinom) (13a)

   • Ababaa (13b)

   • Ɔhene (ne ebinom) 13c)

  • 7

   • Ɔhene (1-9a)

    • “Wo ho yɛ anika, O ababaa a medɔ wo” (6)

   • Ababaa (9b-13)

    • “Mewɔ hɔ ma me dɔfo, wanhu me a, ontumi ntena” (10)

  • 8

   • Ababaa (1-4)

    • “Minyae a, anka wote sɛ me nuabarima” (1)

 • SULAMNI ABABAA NO SAN BA, WAKYERƐ SƐ ƆƆNOKWAFO (8:5-14)

  • 8

   • Ababaa no nua mmarima (5a)

    • ‘Hena na ne ti da ne dɔfo so yi?’

   • Ababaa (5b-7)

    • “Ɔdɔ ho yɛ den te sɛ owu” (6)

   • Ababaa no nua mmarima (8, 9)

    • “Sɛ ɔyɛ ɔfasu a, . . . na sɛ ɔyɛ ɔpon a, . . .” (9)

   • Ababaa (10-12)

    • “Meyɛ ɔfasu” (10)

   • Oguanhwɛfo (13)

    • ‘Ma mente wo nne’

   • Ababaa (14)

    • “Ma wo ho nyɛ hare te sɛ ɔtwe”