Rut 2:1-23

  • Rut kɔsesaw nnɔbae ase wɔ Boas afuw mu (1-3)

  • Rut ne Boas hyiae (4-16)

  • Rut kaa Boas adɔe ho asɛm kyerɛɛ Naomi (17-23)

2  Ná Naomi kunu wɔ obusuani bi a ɔwɔ sika paa. Ne din de Boas,+ na na ofi Elimelek abusua mu.  Moabni Rut ka kyerɛɛ Naomi sɛ: “Mesrɛ wo, ma menkɔ obiara a menya n’anim dom afuw mu nkodi n’akyi nsesaw baali* a wɔatwa awie no ase.”+ Enti Naomi ka kyerɛɛ no sɛ: “Me ba, kɔ.”  Ɛnna ɔkɔ kodii wɔn a wɔretwa baali no akyi kɔsesaw ase. Baabi a okopuei no, na ɛhɔ yɛ Elimelek+ busuani Boas+ afuw mu.  Emu hɔ ara na Boas fi Betlehem bae, na okyiaa adwumayɛfo no sɛ: “Yehowa nka mo ho,” na wɔn nso gyee so sɛ: “Yehowa nhyira wo.”  Ɛnna Boas bisaa aberante a ɔhwɛ adwumayɛfo no so no sɛ: “Saa ababaa yi fi he?”  Aberante no buae sɛ: “Ababaa no yɛ Moabni;+ ɔne Naomi na efi Moab asaase so bae.+  Ɔbɛkae sɛ, ‘Mesrɛ wo, ma minni adwumayɛfo no akyi na mensesaw baali a wɔatwa awie* no ase.’+ Enti ɔbae, na wagyina ne nan so fi anɔpa abesi sesɛɛ. Afei ara na wakɔtena apata no ase regye n’ahome kakra.”  Ɛnna Boas ka kyerɛɛ Rut sɛ: “Me ba, tie nea mereka yi. Mfi ha nkɔ baabiara, nkɔ afuw foforo biara mu nkɔsesaw nnɔbae ase; di me mmaawa yi akyi.+  Hwɛ afuw no fã a wɔretwa no, na di wɔn akyi. Maka akyerɛ mmerante no sɛ wɔmmfa wɔn nsa nnka wo.* Sɛ osukɔm de wo a, nsu a mmerante no akɔ agu ahina mu no, nom bi.” 10  Ɛnna Rut bɔɔ ne mu ase de n’anim butuw fam, na ɔkae sɛ: “Ɛyɛɛ dɛn na ɔhɔho te sɛ me, me ho asɛm ahia wo na manya w’anim dom sɛɛ yi?”+ 11  Boas nso ka kyerɛɛ no sɛ: “Nea wo kunu wu akyi woyɛ maa w’ase no, mate ne nyinaa; woagyaw wo papa ne wo maame ne w’abusuafo hɔ abɛtena nnipa a wunnim wɔn da mu.+ 12  Nea woayɛ nti, Yehowa nhyira wo.+ Yehowa, Israel Nyankopɔn a woabɛhwehwɛ ahobammɔ wɔ ne ntaban ase+ no mma wo akatua pa.”* 13  Ɔno nso kae sɛ: “Me wura, ma minnya w’anim dom daa efisɛ woakyekye me werɛ, na woaka asomdwoe nsɛm* akyerɛ w’abaawa, nanso menyɛ wo mmaawa no mu bi mpo.” 14  Eduu adidibere no, Boas ka kyerɛɛ no sɛ: “Twiw bɛn ha bedi paanoo no bi; fa bɔ nsã a emu kaw no mu.” Enti ɔkɔtenaa adwumayɛfo no nkyɛn. Akyiri yi, Boas maa no nkyewe, na odidi mee ma ebi kae. 15  Bere a ɔsɔree sɛ ɔrekɔsesaw nnɔbae ase no,+ Boas ka kyerɛɛ ne mmerante no sɛ: “Baali a wɔatwa awie* no, momma ɔnsesaw ase no bi; monnteetee no.+ 16  Nea moaboaboa ano no nso, munyiyi bi ngu fam ma ɔnsesaw; monnteatea no.” 17  Enti Rut sesaw baali wɔ afuw no mu kosii anwummere.+ Ɔboroo nea wasesaw no, na onyaa bɛyɛ efa* baako. 18  Ɛnna ɔde baa kurow no mu, na n’ase huu baali a onyae no. Afei aduan a odii wɔ afuw mu no, ɔde nea ɛkae no+ maa no. 19  Ɛnna n’ase bisaa no sɛ: “Ɛhe na wokɔsesaw nnɔbae ase nnɛ? Ɛhe na wokɔyɛɛ adwuma? Nhyira nka onipa a ɔdom wo no.”+ Ɔkyerɛɛ n’ase no faako a ɔkɔyɛɛ adwuma, na ɔkae sɛ: “Ɔbarima a mekɔɔ n’afuw mu nnɛ no din de Boas.” 20  Naomi ka kyerɛɛ n’ase sɛ: “Yehowa a ɔda ɔdɔ a enni huammɔ adi kyerɛ ateasefo ne awufo no+ nhyira ɔbarima no.” Ɔtoaa so sɛ: “Ɔbarima no yɛ yɛn ho nipa.+ Ɔyɛ obusuani a obetumi agye yɛn.”+ 21  Na Moabni Rut kae sɛ: “Ɔsan ka kyerɛɛ me sɛ, ‘Di m’adwumayɛfo no akyi kosi sɛ wobetwa me nnɔbae no nyinaa awie.’ ”+ 22  Ɛnna Naomi ka kyerɛɛ n’ase Rut sɛ: “Me ba, eye sɛ wo ne ne mmaawa no bɛyɛ adwuma na obi ankodwoodwoo wo wɔ afuw foforo mu.” 23  Enti odii Boas mmaawa no akyi sesaw nnɔbae ase kosii sɛ bere a wotwa baali+ ne bere a wotwa hwiit no baa awiei. Na ɔkɔɔ so ne n’ase no tenae.+

Ase Hɔ Nsɛm

Ɛyɛ afifide bi a ɛte sɛ ɛmo.
Ebetumi nso akyerɛ, “baali a wɔakyekyere no atifi atifi.”
Anaa “wɔnnhaw wo.”
Anaa “akatua mu.”
Nt., “akomatɔyam nsɛm.”
Ebetumi nso akyerɛ, “baali a wɔakyekyere no atifi atifi.”
Efa yɛ lita 22 (bɛyɛ olonka 7 ne fã). Hwɛ Nkh. B14.