Nehemia 2:1-20

  • Ɔmaa Nehemia kwan ma ɔkɔɔ Yerusalem (1-10)

  • Nehemia kɔhwɛɛ sɛnea ɔfasu no te (11-20)

2  Ɔhene Artasasta+ ahenni afe a ɛto so 20,+ bosome Nisan* mu no, ɛbae sɛ na bobesa si n’anim, na sɛnea daa meyɛ no, mefaa bobesa no de maa ɔhene.+ Nanso na m’anim nyɛɛ mmɔbɔmmɔbɔ wɔ ɔhene anim saa da.  Ɛnna ɔhene bisaa me sɛ: “Dɛn nti na w’anim ayɛ mmɔbɔmmɔbɔ saa, bere a wonyare? Eyi nyɛ biribiara sɛ koma mu awerɛhow.” Ɛmaa ehu kɛse kaa me.  Na meka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Ɔhene, nya nkwa daa! Dɛn nti na m’anim renyɛ mmɔbɔmmɔbɔ, bere a kurow a m’agyanom adamoa wom adan amamfo na n’apon nso, wɔde ogya ahyew?”+  Ɛnna ɔhene bisaa me sɛ: “Dɛn na wopɛ sɛ woyɛ?” Ntɛm ara na mebɔɔ ɔsoro Nyankopɔn mpae.+  Afei meka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Sɛ eye wɔ ɔhene ani so, na sɛ w’akoa anya w’anim dom a, ma menkɔ Yuda kurow a wosiee m’agyanom wom no mu na mensan nkɔkyekye.”+  Saa bere no, na ɔhemmaa no te ɔhene nkyɛn, na ɔhene bisaa me sɛ: “W’akwantu no bedi nna ahe, na da bɛn na wobɛsan aba?” Enti ɔhene penee so sɛ menkɔ,+ na mehyɛɛ no da.+  Na meka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Sɛ ɛsɔ ɔhene ani a, ma wɔmma me nkrataa nkɔma amradofo a wɔwɔ Asubɔnten no*+ agya no, na wɔama me kwan ama matwam akodu Yuda dwoodwoo;  ɛne krataa nso a mede bɛma ɔhene kwae sohwɛfo Asaf, na wama me nnua a mede bɛyɛ ofi* no abankɛse+ apon, ne kurow no afasu+ ne ofi a merekɔ mu no ho adwuma.” Enti ɔhene de maa me,+ me Nyankopɔn nsa* a ɛwɔ me so nti.+  Mikoduu amradofo a wɔwɔ Asubɔnten no agya no nkyɛn, na mede ɔhene nkrataa no maa wɔn. Afei nso, ɔhene maa asahene ne wɔn a wɔtete apɔnkɔ so kaa me ho kɔe. 10  Bere a Sanbalat+ a ofi Horonaim, ne ahemfi panyin* Tobia+ a ofi Ammon+ tee no, ɛyɛɛ wɔn yaw paa sɛ obi aba rebɛyɛ adepa ama Israelfo. 11  Afei mikoduu Yerusalem. Ne nnansa akyi no, 12  mesɔree anadwo, me ne mmarima kakraa bi a wɔka me ho no. Nanso nea na me Nyankopɔn de ahyɛ me koma mu sɛ menyɛ mma Yerusalem no, manka ankyerɛ obiara. Ná aboa biara nka yɛn ho sɛ aboa a mete no so no. 13  Mefaa Obon Pon+ no mu fii adi anadwo faa Ɔtweaseɛ Nsuaniwa no anim kɔɔ Sumina Pon+ no ano, na mehwɛɛ Yerusalem afasu no huu sɛnea abubu na wɔde ogya nso ahyew n’apon no.+ 14  Na mitwaam kɔɔ Nsuaniwa Pon+ no ano toaa so kɔɔ Ɔhene Tare no ho, na na aboa a mete no so no nnya baabiara mfa. 15  Ɛnna metoaa so faa obon+ no mu anadwo no, na merekɔ nyinaa na merehwɛ sɛnea afasu no te; ɛno akyi no, mesan m’akyi bɛfaa Obon Pon no mu bae. 16  Ná asoafo no+ nnim baabi a mekɔe ne nea na mereyɛ, na Yudafo no, asɔfo, atitiriw, asoafo, ne adwumayɛfo a wɔaka no nso, na minnya nkaa biribiara nkyerɛɛ wɔn. 17  Afei meka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monhwɛ sɛnea yɛn asɛm ayɛ mmɔbɔ, ne sɛnea Yerusalem ayɛ amamfo na wɔde ogya ahyew n’apon. Mommra mma yɛnto Yerusalem afasu no bio, na yɛankɔ so antena animguase yi mu.” 18  Na mekaa sɛnea me Nyankopɔn nsa adi aboa me+ no kyerɛɛ wɔn, ne ɔhene nsɛm a ɔka kyerɛɛ me no.+ Ɛnna wɔkae sɛ: “Momma yɛnsɔre na yensi.” Enti wɔhyɛɛ wɔn ho den* maa adwuma pa no.+ 19  Bere a Sanbalat a ofi Horonaim, ahemfi panyin* Tobia+ a ofi Ammon,+ ne Gesem a ofi Arabia+ tee no, wodii yɛn ho fɛw,+ na wobuu yɛn animtiaa kae sɛ: “Dɛn na moreyɛ yi? Ɔhene na moretew ne so atua yi?”+ 20  Nanso, mibuaa wɔn sɛ: “Ɔsoro Nyankopɔn no na ɔbɛma asi yɛn yiye,+ na yɛn a yɛyɛ ne nkoa no, yɛn na yɛbɛsɔre asi; mo de, munni kyɛfa ne hokwan ne agyapade* biara wɔ Yerusalem.”+

Ase Hɔ Nsɛm

Anaa “Eufrate.”
Anaa “asɔrefi.”
Nt., “papayɛ nsa.”
Nt., “ɔsomfo.”
Nt., “wɔn nsam den.”
Nt., “ɔsomfo.”
Anaa “nkae.”