Mateo Asɛmpa 7:1-29

 • BEPƆW SO ASƐNKA (1-27)

  • Munnyae sɛ mubu nkurɔfo atɛn (1-6)

  • Monkɔ so mmisa, monkɔ so nhwehwɛ, monkɔ so mmom (7-11)

  • Mmara titiriw a ɛma yɛne nkurɔfo tena asomdwoe mu (12)

  • Ɔpon teateaa no (13, 14)

  • Wɔn aba na wɔde behu wɔn (15-23)

  • Ɔdan a esi ɔbotan so, ɔdan a esi anwea so (24-27)

 • Yesu nkyerɛkyerɛ maa nnipadɔm no ho dwiriw wɔn (28, 29)

7  “Munnyae sɛ mubu nkurɔfo atɛn,+ na wɔammu mo atɛn.  Na atɛn a mubu no, ɛno ara na wobebu mo;+ ade a mode susuw ma nkurɔfo no, ɛno ara na wɔde besusuw ama mo.+  Adɛn nti na wohwɛ ntɛtɛwa a ɛda wo nua aniwa so, na wunhu dua* a ɛda w’ankasa aniwa so?+  Anaasɛ wobɛyɛ dɛn atumi aka akyerɛ wo nua sɛ, ‘Ma minyi ntɛtɛwa no mfi w’aniwa so,’ bere a hwɛ! dua* da w’ankasa aniwa so?  Nyaatwomni! Di kan yi dua* no fi w’ankasa aniwa so; ɛno bɛma woahu ade yiye na woayi ntɛtɛwa no afi wo nua aniwa so.  “Mommfa ade a ɛyɛ kronkron mmma nkraman, na monntow mo abohene nngu mprako anim,+ na wɔamfa wɔn nan antiatia so, na wɔannan wɔn ho ammɛtetew mo mu.  “Monkɔ so mmisa, na wɔde bɛma mo;+ monkɔ so nhwehwɛ, na mubehu; monkɔ so mmom, na wobebue mo.+  Efisɛ obiara a obisa no, ne nsa bɛka,+ na obiara a ɔhwehwɛ no, obehu, na obiara a ɔbɔ mu no, wobebue no.  Na mo mu hena na ne ba bisa no paanoo a, ɔbɛma no ɔbo? 10  Anaasɛ obisa no apataa a, ɔbɛma no ɔwɔ? 11  Enti sɛ mo a moyɛ abɔnefo mpo nim sɛnea moma mo mma akyɛde pa a, ɛnde mo Agya a ɔwɔ soro no nso ɛ? Ɔde nneɛma pa+ bɛma wɔn a wobisa no+ no ama aboro so! 12  “Enti biribiara a mopɛ sɛ nnipa yɛ ma mo no, mo nso monyɛ mma wɔn saa ara.+ Nokwarem no, saa na Mmara ne Adiyifo no kyerɛ.+ 13  “Momfa ɔpon teateaa no mu,+ efisɛ ɔpon a ɛso ne ɔkwan a ɛtrɛw no kɔ ɔsɛe mu, na wɔn a wɔnam saa pon no mu no yɛ bebree. 14  Na ɔpon teateaa ne ɔkwan ketewa no ne nea ɛkɔ nkwa mu, na nnipa kakraa bi na wohu.+ 15  “Monhwɛ yiye wɔ atoro adiyifo ho.+ Wɔde nguan nhoma kata wɔn ho ba mo nkyɛn,+ nanso wɔyɛ mpataku*+ a wɔfom aduan.* 16  Wɔn aba na mode behu wɔn. Nkurɔfo rentumi ntetew bobe wɔ nsɔe so da, na wɔrentumi ntetew borɔdɔma nso wɔ nkyɛkyerɛ so da. Ɛnte saa anaa?+ 17  Saa ara na dua pa biara sow aba pa, na dua bɔne biara sow aba bɔne.+ 18  Dua pa rentumi nsow aba bɔne, na dua bɔne rentumi nsow aba pa.+ 19  Dua biara a ɛnsow aba pa no, wotwa na wɔde gu ogya mu.+ 20  Ɛno nti, saa atoro adiyifo no aba na mode behu wɔn.+ 21  “Ɛnyɛ obiara a ose me sɛ, ‘Awurade, Awurade’ no na ɔbɛkɔ ɔsoro Ahenni no mu; mmom nea ɔyɛ m’Agya a ɔwɔ soro no apɛde no,+ ɔno na ɔbɛkɔ mu. 22  Ɛda no, nnipa bebree bɛka akyerɛ me sɛ: ‘Awurade, Awurade,+ yɛamfa wo din anhyɛ nkɔm, na yɛamfa wo din antu ahonhommɔne, na yɛamfa wo din anyɛ anwonwade* bebree anaa?’+ 23  Ɛnna mɛka akyerɛ wɔn sɛ: ‘Minnim mo da! Mumfi me so nkɔ, mo a moyɛ nneɛma bɔne!*+ 24  “Enti obiara a ɔte me nsɛm yi na ɔde yɛ adwuma no, ɔbɛyɛ sɛ onyansafo* bi a osii ne dan sii ɔbotan so.+ 25  Na osu tɔe na eyirii, na mframa bɔe, na ɛbɛbɔɔ ɔdan no, nanso ammu, efisɛ na wasi asi ɔbotan so. 26  Afei, obiara a ɔte me nsɛm yi na ɔmfa nyɛ adwuma no, ɔbɛyɛ sɛ ɔkwasea bi a osii ne dan sii anwea so.+ 27  Na osu tɔe na eyirii, na mframa bɔe, na ɛbɛbɔɔ ɔdan no+ ma edwiriw gui, na ebubui pasaa.” 28  Bere a Yesu wiee nsɛm yi no, ɔkwan a ɔfaa so kyerɛkyerɛe no maa nnipadɔm no ho dwiriw wɔn,+ 29  efisɛ na ɔrekyerɛkyerɛ wɔn te sɛ obi a ɔwɔ tumi,+ na ɛnte sɛ wɔn akyerɛwfo no.

Ase Hɔ Nsɛm

Anaa “dua a wɔde bɔ ɔdan so; mpuran.”
Anaa “dua a wɔde bɔ ɔdan so; mpuran.”
Anaa “dua a wɔde bɔ ɔdan so; mpuran.”
Anaa “mpataku adifudepɛfo.”
Wuram kraman bi.
Anaa “ahoɔdenne.”
Anaa “moto mmara!”
Anaa “ɔbadwemma.”