Marko Asɛmpa 5:1-43

  • Yesu maa ahonhommɔne kɔhyɛɛ mprako mu (1-20)

  • Yairo babea; ɔbea bi de ne nsa kaa Yesu ataade nguguso (21-43)

5  Na wokoduu po no agya wɔ Gerasafo asaase so.+  Bere a Yesu si fii ɔkorow no mu ara pɛ na ɔbarima bi a honhom fĩ wɔ no so fi amusiei* behyiaa no.  Ná amusiei hɔ abɛyɛ ne tenabea, na ebesi saa bere no, na obiara ntumi mfaa nkɔnsɔnkɔnsɔn mpo nkyekyeree no ntoo hɔ.  Ná wɔtaa de nkɔnsɔnkɔnsɔn gu ne nsa ne ne nan, nanso na ɔtetew nkɔnsɔnkɔnsɔn no mu, na na obiara nni ahoɔden a ɔde bedi no so.  Anadwo ne awia biara, ɔteɛteɛm wɔ amusiei hɔ ne mmepɔw no mu, na na ɔde abo twitwa ne ho.  Na bere a n’ani bɔɔ Yesu so wɔ akyirikyiri no, otuu mmirika kɔkotow n’anim.+  Na ɔde nne kɛse teɛɛm sɛ: “Dɛn na me ne wo wɔ yɛ, Yesu, Ɔsorosoroni Nyankopɔn no Ba? Ka Onyankopɔn ntam sɛ worenhaw me.”+  Efisɛ na Yesu aka akyerɛ no sɛ: “Honhom fĩ, fi onipa no mu.”+  Ɛnna Yesu bisaa no sɛ: “Wo din de dɛn?” Na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Me din de Asafodɔm, efisɛ yɛyɛ bebree.” 10  Na ɔsrɛɛ Yesu mpɛn pii sɛ mma ɔmmpam ahonhom no mmfi asaase no so.+ 11  Saa bere no, na mprako+ bebree redidi wɔ bepɔw no so.+ 12  Enti ahonhom no paa no kyɛw sɛ: “Ma yɛnkɔ mprako yi mu, na yenkowurawura wɔn mu.” 13  Na ɔmaa wɔn kwan. Ɛnna ahonhom fĩ no pue fii ɔbarima no mu, na wokowurawuraa mprako no mu; na mprako bɛyɛ 2,000 no de mmirika fii bepɔw no so koguu po no mu, na wowuwui wɔ po no mu. 14  Na wɔn a wɔhwɛ mprako no guanee, na wɔkɔbɔɔ amanneɛ wɔ kurow no mu ne ne nkuraase, na nkurɔfo ba bɛhwɛɛ nea asi no.+ 15  Enti wɔbaa Yesu nkyɛn, na wohuu ɔbarima a na ahonhommɔne wɔ no so no, nea na ɔwɔ asafodɔm no, sɛ ɔhyɛ ataade te hɔ a n’adwenem da hɔ, na ehu kaa wɔn. 16  Afei wɔn a wohui no kaa nea ɛtoo ɔbarima a na ahonhommɔne wɔ no so, ne nea ɛtoo mprako no ho asɛm kyerɛɛ wɔn. 17  Enti wofii ase paa Yesu kyɛw sɛ omfi wɔn mpɔtam hɔ nkɔ.+ 18  Na bere a ɔreforo ɔkorow no, ɔbarima a na ahonhommɔne wɔ no so no paa no kyɛw sɛ ɔne no bɛkɔ.+ 19  Nanso wamma no kwan, mmom ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Kɔ wo fi, w’abusuafo nkyɛn, na kɔka nea Yehowa* ayɛ ama wo nyinaa ne sɛnea wahu wo mmɔbɔ no kyerɛ wɔn.” 20  Na ɔbarima no fii hɔ kɔe, na ofii ase kaa nea Yesu yɛ maa no nyinaa ho asɛm wɔ Dekapoli,* na ɛyɛɛ nkurɔfo no nyinaa nwonwa. 21  Bere a Yesu san de ɔkorow no twa baa asuogya no, nnipadɔm kɛse bi betwaa ne ho hyiae, na na ɔwɔ ɛpo no ano.+ 22  Ɛnna hyiadan mu mpanyimfo no mu baako a ne din de Yairo bae, na bere a n’ani bɔɔ Yesu so no, obuu nkotodwe wɔ n’anim.+ 23  Na ɔsrɛɛ no mpɛn pii sɛ: “Me babea ketewa yare paa.* Mesrɛ wo, bra na fa wo nsa begu no so,+ sɛnea ɛbɛyɛ a ne ho bɛtɔ no, na wanya nkwa.” 24  Ɛnna Yesu ne no kɔe, na nnipadɔm pii dii n’akyi, na wɔkyeree no so. 25  Ná ɔbea bi wɔ hɔ a mogya atu no+ mfe 12.+ 26  Ná wahu amane pii wɔ nnuruyɛfo bebree nsam, na wahwere n’ahode nyinaa, nanso ne ho antɔ no, na mmom ɛyɛɛ kɛse. 27  Bere a ɔtee Yesu ho asɛm no, ofi nnipadɔm no mu faa n’akyi de ne nsa bɛkaa n’ataade nguguso.+ 28  Asɛm a na ɔreka ara ne sɛ: “Sɛ mede me nsa ka n’ataade nguguso kɛkɛ mpo a, me ho bɛtɔ me.”+ 29  Na ɛhɔ ara mogya a ɛretu no no twae, na ɔtee wɔ ne nipadua mu sɛ ne yare a emu yɛ den no agyae. 30  Ɛhɔ ara na Yesu nso hui sɛ tumi+ afi ne mu, na ɔdan ne ho wɔ nnipadɔm no mu bisae sɛ: “Hena na ɔde ne nsa kaa m’ataade nguguso no?”+ 31  Na n’asuafo no ka kyerɛɛ no sɛ: “Woahu sɛ nnipa akyere wo so, ɛnna worebisa sɛ, ‘Hena na ɔde ne nsa kaa me?’” 32  Nanso ɔtotoo n’ani hwɛe sɛ obehu nea ɔyɛɛ saa no anaa. 33  Na esiane sɛ ɔbea no nim nea akɔ so wɔ ne mu nti, ɔde ehu ne ahopopo bɛkotow n’anim, na ɔkaa mu nokware nyinaa kyerɛɛ no. 34  Ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Ɔbabea, wo gyidi ama wo ho atɔ wo. Fa asomdwoe kɔ,+ na wo yare a emu yɛ den no nnyae.”+ 35  Na Yesu gu so rekasa no, mmarima bi fi hyiadan mu panyin no fi bɛkae sɛ: “Wo babea no awu! Adɛn nti na woda so haw Ɔkyerɛkyerɛfo no?”+ 36  Nanso Yesu tee wɔn asɛm no, na ɔka kyerɛɛ hyiadan mu panyin no sɛ: “Nsuro.* Wo de, nya gyidi.”+ 37  Na wamma obiara anni n’akyi, gye Petro ne Yakobo ne Yakobo nua Yohane nko ara.+ 38  Enti wɔbaa hyiadan mu panyin no fi, na ohui sɛ ɛhɔ ayɛ gyegyeegye, na nnipa resu teɛteɛm.+ 39  Bere a Yesu wuraa mu no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Adɛn nti na moresu na moreyɛ gyegyeegye? Abofra no nwui, na mmom wada.”+ 40  Ɔkaa saa no, wofii ase serew no. Ɛnna ɔpam wɔn nyinaa fii hɔ, na ɔfaa abofra no papa ne ne maame ne wɔn a wɔka ne ho no, na ɔkɔɔ baabi a abofra no wɔ no. 41  Ɛnna osoo abofra ketewa no nsa, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Talita kuum,” a ɛkyerɛ sɛ: “Abeawa, mise wo sɛ, sɔre!”+ 42  Ɛhɔ ara na abeawa no sɔree, na ofii ase nantewee. (Ná wadi mfe 12.) Bere a ne papa ne ne maame hui no, wɔn ani gyei papaapa. 43  Na ɔbaraa wɔn tĩĩ mu sɛ* wɔnnka nnkyerɛ obiara,+ na ɔkae sɛ wɔmma abeawa no biribi nni.

Ase Hɔ Nsɛm

Anaa “baabi a nkae ada wɔ no.”
Anaa “Ɔmantam a Emu Nkurow Yɛ Du.”
Anaa “Me babea ketewa reyɛ awu.”
Anaa “Ka wo koma to wo yam.”
Anaa “ɔhyɛɛ wɔn denneennen sɛ.”